Raamatukogutunnid veebis

Raamatukogu kutsub lasteaiarühmi ja klasse külla läbi veebi.

Tulge meiega raamatukogutundidesse, kus saab arendada üldpädevusi ning saada uusi teadmisi kirjanduse, kultuuri, looduse jt õppeprogrammi teemadel. Raamatukogutunnid on tasuta. Kui tunni tutvustuses ei ole märgitud teisiti, siis oleme valmis tundi läbi viima õpetajale sobival platvormil eeldusel, et see on turvaline. Raamatukogutunni täpse ülesehituse jm lepib raamatukogu õpetajaga eelnevalt kokku.

Registreeru:

→ Eesti- või ingliskeelne raamatukogutund: laste@nulltln.lib.ee.
Venekeelne raamatukogutund: vko@nulltln.lib.ee.

LASTEAEDADELE:

Eesti kirjanikud lastele. Teeme selgeks eesti kirjanikud. Tutvume nende loominguga ja loeme ette mõned huvitavad lood ja luuletused.
× Keel: vene

Kiri. Kuidas kujunes välja kiri.
× Keel: eesti

Kuu täht. Tähe- ja sõnaavastamise mängudel tutvustame vähemalt ühte kirjatähte igas kuus. Ootame ettepanekud konkreetse tähe osas ka lasteaialt. Raamatukogutunnis mängime põnevaid mänge, loeme jutte ja lahendame salakoodi, kus peategelaseks on soovitud täht.
× Keel: eesti

Loomabeebits. Õpime eesti tähestikku ja uusi sõnu eesti keeles koos Navitrolla joonistustega ja Leelo Tungla luuletustega.
× Vanus: 3-7-aastastele.
× Keel: eesti, mõeldud vene emakeelega lastele

Lugemismängud. Toredad lugemismängud aitavad tekitada lugemishuvi ning toetada ja arendada lugemisoskust.
× Keel: eesti

Miti mängud. Tutvume raamatute ja raamatukoguga, õpime koos tähestikku, räägime kirjanikest ja arvame ära raamatutegelasi.
× Keel: eesti, vene, inglise

Uudiskirjandus. Raamatukoguhoidja tutvustab eakohase kirjanduse paremaid palasid uudiskirjanduse seast.
× Keel: eesti

Putukad. Tutvume erinevate putukatega.
× Keel: eesti

Puud. Heidame pilgu puude erilisse maailma. Saame teada, kes puude sees elavad, kes puid söövad ja mida puidust teha saab.
× Keel: eesti

Rändlinnud. Räägime lindude rändest ning sellest, millised linnud on rändlinnud.
× Keel: eesti

Siilikese luuletused.  Üks veetlev teatrinukk Siilike igatseb Laagna raamatukoguhoidja kodus kohtumisi lasteaia lastega. Kõige rohkem meeldib talle luuletusi lugeda ja esineda. Saatke raamatukogu e-posti aadressile luuletusi, mida tahaksite, et Siilike loeks ette ning pakkuge aeg, mil soovite Skype´is helistada. Siilike oskab luuletusi lugeda nii eesti kui ka vene keeles. Videokohtumine kestab umbes 20 minutit.
× Keel: eesti, vene

Muinasjutu kuulamine.
× Keeled: eesti, vene
× Platvorm: Skype

Muinasjutt nukkudega. Raamatukoguhoidja esitab nukkudega toreda muinasjutu.
× Keel: vene
× Platvorm: Skype
Broneerimine: olga.losakova@nulltln.lib.ee, tel 683 0963

Muinasjututund. Räägime natuke muinasjutu liikidest ja tunnustest. Tutvustame nii Vendade Grimmide ja A. H. Anderseni kuulsaid klassikalisi muinasjutte kui Eesti omi. Loeme ette mõne lühikese muinasjutu.
× Vanus: 5-7aastased
× Keel: eesti

Nukuetendus. Raamatukoguhoidja esitab toreda nukuetenduse.
× Keel: vene
× Platvorm: Skype
Broneerimine: olga.losakova@nulltln.lib.ee, tel 683 0963

Põnnihommik. 2-4-aastased koolieelikutest lapsed koos lapsevanemaga on oodatud venekeelsele põnnihommikule. Kuulame muinasjutte, mängime ja joonistame.
× Keel: vene
Broneerimine: olga.losakova@nulltln.lib.ee, tel 683 0963

Loeme ette. Loeme ette nii raamatukoguhoidja poolt valitud kui õpetajate soovil raamatuid.
× Keel: eesti, inglise, vene

Sport on lahe! Räägime liikumise vajalikkusest, avame lastele erinevaid sportliku eluviisiga seotud tahke ning tutvustame meie spordivahendeid.
× Keel: eesti, vene

Sõprus. Räägime sõprusest. Teeme tutvust erinevate sõpradega raamatutest.
× Keel: eesti

Unejututund. Raamatukoguhoidja loeb lastele enne lõunauinakut ühe toreda unejutu.
× Keel: eesti

Vaba valik! Raamatukogutund õpetaja soovitud teemal. Hea tunni loomiseks on ettevalmistusaeg kuni 2 nädalat.
× Keel: eesti

KOOLIDELE:

Eesti lastekirjanikud tänapäeval. Teeme selgeks, kes on kirjanik ja kes on illustraator. Tutvume 4 tuntuima lastekirjanikuga ja nende loominguga. Loeme ette mõned huvitavad lood või luuletused.
× Vanus: 1.-4. klass
× Keel: eesti

Eesti kirjanikud lastele – tundide sari (kokku 5 tundi). Tutvustame eesti lastekirjanikke ja nende teoseid.
× Vanus: 1.-5. klass
× Keel: vene

Eesti näitekirjandus 21. sajandil.  Tund annab ülevaate Eesti dramaturgiast selle sajandi esimesel kahekümnel aastal. Käsitletakse silmapaistvaid autoreid ja dramaturgia auhindu.
× Vanus: 10.-12. klass
× Keeled: eesti

E-raamatukogude ABC. Õpetame, kuidas saada e-raamatukogu lugejaks ning kuidas seda mugavalt kasutada. Selleks, et leiaks kohe ka kõige paremad palad üles, tutvustame e-raamatukogudes olevaid eakohaseid kirjandusteoseid.
× Vanus: 2.-12. klass
× Keeled: eesti, inglise, vene

Interaktiivne raamatukohvik. Interaktiivse raamatukohviku käigus „maitseme“ erinevaid raamatuid, saades selle lühikese aja jooksul tuttavaks mitmete erinevate žanrite, autorite ja raamatutega. Raamatukogutunnis selgitame  välja klassi lemmikžanrid, -raamatud, -teemad kirjanduses jpm. Arutleme selle üle, mis teeb ühe raamatu heaks ning mis on olulised teemad kirjanduses.
× Vanus: 2.-12. klass
× Keeled: eesti, inglise

Kirjanduslik jalutuskäik
× Vanus: 1.-5. klass
× Keeled: eesti
× Platvorm: videosalvestus

Lastekirjanduse tuntumad tegelased. Kas tunned lasteraamatute tegelasi? Pane ennast proovile, et tunda ära raamatutegelasi piltidelt või kirjelduse kaudu. Tutvustame tuntumaid lastekirjanikke ja nende teoseid. Loeme ette huvitavamaid lõike või luuletusi.
× Vanus: 1.-4. klass
× Keel: eesti

Lasteraamatute tutvustamine. Raamatukoguhoidja tutvustab Hea lasteraamat 2019 ja Nukits 2020 auhinna saanud raamatuid. Põikame ka Tallinna Keskraamatukogu kirjandusblogisse ja e-raamatukogudesse.
× Vanus: 1.-6. klass
× Keel: eesti

Loeme ette. Raamatukoguhoidja loeb lastele ette koolis vajalikku lugemisvara või laste poolt soovitud raamatuid telefoni või Skype teel. Väiksemad lapsed saavad ise ette lugedes lugemist harjutada ja raamatukoguhoidja on kuulaja ja tagasisidestaja rollis.
× Vanus: 1.-5. klass
× Keel: eesti

Lugemine on kõige tähtsam. Raamatukoguhoidja arutleb koos noortega infoühiskonna ja raamatukogu rolli üle muutuvas ühiskonnas. Tutvustame ka Laagna noorteklubi tegevust.
× Vanus: 7.-12. klass
× Keel: vene

Muinasjututund. Räägime natuke muinasjutu liikidest ja tunnustest. Tutvustame nii Vendade Grimmide ja A. H. Anderseni kuulsaid klassikalisi muinasjutte kui Eesti omi. Loeme ette mõne lühikese muinasjutu.
× Vanus: 1.-2. klass
× Keel: eesti

Muumitroll ja teised. Tutvume kirjanik Tove Janssoni raamatute ja seal seiklevate tegelastega. Tähistame autori 105. sünniaastapäeva.
× Vanus: 1.-4. klass
× Keel: vene
× Platvorm: Skype

Noortekirjanik ja 21. sajand. Tunnis tutvustame noortekirjanikke, kes kasutavad lugejatega suhtlemiseks kaasajal populaarseid meediume.
× Vanus: 6.-9. klass
× Keel: eesti

Raamatu teekond. Räägime ja näitame pilte ja videosid ning arutame koos, kuidas jõuab raamat raamatukokku. Saame selgeks, kes on kirjanik ja kes illustraator ning millega nad tegelevad. Uurime ühte raamatut lähemalt.
× Vanus: 1.-4. klass
× Keel: eesti

Raamatutund. Raamatukoguhoidja tutvustab raamatute ajalugu: millest on raamatud tehtud, kus ja missugused. Arutleme ja leiame koos küsimustele vastused.
× Vanus: 1.-5. klass
× Keel: vene

Saame tuttvaks – kirjanik Ketlin Priilinn. Näitame slaidiesitlust kirjaniku elust ja loomingust ning tutvustame tema raamatuid.
× Vanus: 7.-10. klass
× Keel: eesti

Saame tuttavaks – kirjanik Reeli Reinaus. Näitame slaidiesitlust kirjaniku elust ja loomingust ning tutvustame tema raamatuid.
× Vanus: 3.-10. klass
× Keel: eesti

Selma Lagerlöf ja Nils Holgerssoni imeline reis. Tutvume maailmakuulsa teose autori, sisu ja tegelastega.
Vanus: 1.-4. klass
× Keel: vene
× Platvorm: Skype

Ulmekirjandus. Räägime ulmekirjandusest (fantaasia, teadusulme, düstoopia jne) ning tutvustame nende erinevaid külgi ning parimaid palasid.
× Vanus: 7.-12. klass
× Keeled: eesti, inglise

Uudiskirjanduse tutvustamine. Tutvustame eakohase kirjanduse parimaid palasid uudiskirjanduse seast.
× Vanus: 1.-12. klass
× Keeled: eesti, vene, inglise

Vene noortekirjandus.  Tutvustame noortele eakohase kirjanduse parimaid teoseid. Arutleme ja jagame lugemiskogemusi.
× Vanus: 6.-9. klass
× Keel: vene

Eesti rahvarõivad. Räägime Eesti kaunitest rahvarõivastest, vaatame rohke pildimaterjali näitel Eesti erinevate piirkondade rõivaste ühisjooni, erinevusi ja omapärasid.
× Vanus: 1.-4. klass
× Keel: eesti

Kuidas valmib teatrietendus. Tutvustame teatrietenduse erinevaid etappe ja räägime sellest, milliste elukutsete esindajad teatris töötavad.
× Vanus: 1.-6. klass
× Keel: vene

Tallinna teemaline raamatukogutund. Tutvustame Tallinnaga seotud põnevaid fakte ning teadmis- ja ilukirjandust, lahendame mõistatusi.
× Vanus: 2.-5. klass
× Keel: eesti

Tallinna vanalinn. Tutvume vanalinna ehitiste ajalooga.
× Vanus: 3.-5. klass
× Keel: eesti

Vana aja lood. Tutvustame raamatuid, mis räägivad elust meie vanaemade lapsepõlve ajal.
× Vanus: 1.-4. klass
× Keel: eesti

Armastad? Siis vastutad! Räägime koduloomadest ning nende eest hoolitsemisest ja nendega kaasnevast vastutusest. Arutleme, mis kohad on loomade varjupaigad ja miks loomad sinna satuvad.
× Vanus: 1.-5. klass
× Keel: vene

Lilleviktoriin. Kas tunned piltidel olevad lilled ära? Milline näeb välja kullerkupp, aga nurmenukk? Tule ja rända lillede kaunis maailmas ja pane ennast proovile.
× Vanus: 1.-4. klass
× Keel: eesti
× Platvorm: Skype

Loodusviktoriin. Millal elasid dinosaurused? Kuidas laulab metsvint? Milline lind on pildil? Tule ja pane ennast proovile ning lahenda lahedat loodusviktoriini. Lisaks saab 7.-12 klass tulla viktoriini lahendama ka Tallinna Keskraamatukogu discordi serveri e-loodusklubisse.
× Vanus: 5.-12. klass
× Keel: eesti
× Platvorm: Skype

Siilid. Räägime armsast okaskerast, kes just-just talveunest ärganud on. Tutvume lähemalt siili eluviisi ja kommetega.
× Vanus: 1.-2. klass
× Keel: eesti

Talveund magavad loomad. Vaatleme tuntud ja võib-olla mitte nii tuttavaid loomi, kes Eestis talve pikema või lühema uinakuga mööda saadavad.
× Vanus: 1.-2. klass
× Keeled: eesti

Avalik esinemine. Praktilises raamatukogutunnis õpivad osalejad oma häälet paremini tundma ja kasutama, treenivad artikulatsioonilihaseid ning saavad kasulikke nippe ja trikke esinemise kohta.
× Vanus: 2.-12. klass
× Keeled: eesti, inglise

Interaktiivne filmide tutvustus. Raamatukogutunnis saab ülevaate erinevatest noorte- või lastefilmidest. Selgitame välja klassi lemmikžanrid ja -filmid ning räägime filmimaailmast üldiselt. Valida saab erinevate teemade vahel – nt. noorteraamatute põhjal valminud filmid, lasteraamatute põhjal valminud filmid jm.
× Vanus: 2.-12. klass
× Keel: eesti
Broneerimine: muusika@nulltln.lib.ee

Mida teha, et aju töötaks hästi. Räägime jutte naljakatest loomalastest, kuidas nad loomakoolis õppisid, miks mõnedel ei õnnestunud hästi õppida ja mida nad tegid, et seda parandada. Saame teada ajust huvitavaid fakte. Tunni ajal joonistab raamatukoguhoidja juttudele väikesed illustratsioonid ka.
× Vanus: 1.-4. klass
× Keeled: eesti, vene

Mina, raamatukoguhoidja.  Põnev karjääriõpetuse tund, mis sukeldub raamatukoguhoidja üllatavalt huvitavasse maailma ning kummutab mitmeid müüte. Mida teevad raamatukoguhoidjad siis, kui parajasti lugejaid ei ole? Kuidas saada raamatukoguhoidjaks? Millised on raamatukoguhoidja ülesanded? Kas raamatukogus on alati vaikne?
× Vanus: 1.-12. klass
× Keeled: eesti, inglise

Müsteerium. Tallinna Keskraamatukogu discordi serveris saab klass end proovile panna põnevas rollimängus. Osalejatele jagatakse rollid koos tegelaskuju iseloomustuse ja lahendust vajava situatsiooni kirjeldusega. Mängu käigus tuleb lahendada erinevaid ülesandeid ja mõistatusi ning loogilist mõtlemist ja vihjeid kasutades tabada mõrvar või röövel. „Müsteerium“ arendab koostööd ja loogikat, paneb proovile nupukuse ja tähelepanuvõime ning on hea vahend erinevate teemade käsitlemiseks.
× Vanus: 7.-12. klass
× Keeled: eesti, inglise
× Platvorm: Discord

Sport on lahe! Räägime liikumise vajalikkusest, avame erinevaid sportliku eluviisiga seotud tahke ning tutvustame spordivahendeid, mida soovijad saavad raamatukogust laenata.
× Vanus: 1.-4. klass
× Keel: vene

Ohutu internet. Õpetame, kuidas digimaailmas ohutult ringi liikuda ning kuidas kaitsta end sealsete ohtude eest.
× Vanus: 1.-6. klass
× Keel: eesti, vene

Uurimistööde koostamise ja infokirjaoskuse koolitus. Põhikooli- ja gümnaasiumiklassidele mõeldud koolitus, mis keskendub andmebaaside kasutamisele ja infootsingualaste oskuste värskendamisele uurimistööde koostamise abistamiseks. Andmebaaside valik ja koolituse sisu kokkuleppel raamatukoguhoidjaga.
× Vanus: 7.-11. klass
× Keel: eesti, inglise
Broneerimine: ls@nulltln.lib.ee

Vaba valik. Valmistame tunni ette õpetaja soovitud teemal. Tunni ettevalmistuseks läheb kuni 2 nädalat.
× Vanus: 1.-12. klass
× Keel: eesti, inglise, vene