Tallinna Keskraamatukogu 2017. aasta arvudes

2017. aastal on 110. tegutsemisaastat tähistanud Tallinna Keskraamatukogu raamatukogusid külastati eelmisel aastal 1 084 947 korda (kasv 2016. aastaga võrreldes 4,6%) ning koju laenati 1 623 115 teavikut (kasv 1,3%). Kuni 16aastased külastasid raamatukogu 238 972 korda (kasv 5,7%) ning laenasid 186 842 teavikut (kasv 2,2%). Raamatukogu lugejaks registreerus eelmisel aastal 71 056 inimest (kasv 2,2%).

Kaasaegseid eestikeelseid e-raamatuid pakkuvast e-raamatukogust ELLU laenasid eelmisel aastal 3012 lugejat (32,2% enam kui 2016) kokku 23 676 e-raamatut (kasv 29,3%). Alates eelmise aasta maist  pakub Keskraamatukogu oma lugejatele ligipääsu vene- ning ingliskeelsetele audio- ja e-raamatutele. OverDrive´i e-raamatukogu lugejaks registreerus 270 inimest, kes laenasid kokku 710 e-raamatut ja 221 elektroonilist audioraamatut. Väga populaarseks osutusid ingliskeelsed audioraamatud, iga kogus olnud audiraamatut laenati eelmisel aastal keskmiselt  7,8 korda.

2017. aasta jooksul esitati raamatukoguhoidjatele kokku 14 456 infopäringut (tõus võrreldes 2016.a 23,9%), millest 9187 olid teemapäringud ning 5248 faktipäringud. Lisaks raamatukogus kohapeal esitatud päringutele esitati 20,3% telefoni teel, 4,6% päringutest e-posti või veebivormi kaudu ning 3,6% raamatukogu veebilehel asuva vestluse (chat) vahendusel. Kõige rohkem esitasid päringuid kooliõpilased, nende vanemad ja täiskasvanud õppijad, kellel oli vaja leida raamatuid või muid infoallikaid uurimistööde ja referaatide kirjutamise jaoks.

2017. aasta mais alustasime  muusikaosakonnas uue teenusena muusikainstrumentide ja -tarvikute kojulaenutust. Aasta lõpu seisuga oli Pillilaekast tehtud 159 laenutust. Kõige nõutavamateks pillideks olid mitte-täismõõdus pillid lastele, samuti ukuleled, väikekandled, täismõõdus kitarrid ja viiul ning väike digiklaver.  Sõle raamatukogu õmblustuppa hangitud overlok õmblusmasin tõi juurde uusi kasutajaid – aasta lõpuks oli õmblustuppa end registreerinud 86 kasutajat (2016. aastal 28), kes kasutasid õmblustuba kokku 198 korral (2016.a 76 korda). Spordivahendeid, mida on võimalik laenata seitsmest meie raamatukogust, laenati 1540 korral.

Kännukuke raamatukogus alustas tööd innovatsioonilabor, kus huvilised saavad kasutada 3D-printerit, kilelõikurit, termopressi ning graafikalauda. SA Vaata Maailma toetusel saime raamatukokku robotid ning käivitasime kaks robootikaringi, üks neist tegutseb Kännukuke raamatukogu juures, teine rändab mööda raamatukogusid ringi.

Populaarsemad koolitused meie raamatukogudes olid jätkuvalt seotud tehnoloogiaga – kuidas nuti- jm it-seadmeid ja erinevaid e-teenuseid kasutada ning kuidas käituda veebis turvaliselt. Uue koolitusena 2017. aastal käivitatud arvutigraafika koolitused leidsid tallinlaste poolt väga aktiivset vastuvõttu. Korraldasime 4250 individuaalset koolitust ja 1361 rühmakoolitust, kokku osales koolitustel 28 071, mis on 7% rohkem kui aastal 2016.

Paigaldasime raamatukogudesse aasta jooksul lugejatele uusi arvuteid. Vaatamata sellele, et arvutitöökohtade arv vähenes, tõusid teenuse kasutusnäitajad võrreldes 2016. aastaga (seansside arv kasvas 9,4%, arvutite kasutusaeg minutites kasvas 6,8%). Nõudlus teenuse järele oli nii suur, et nii  mõneski raamatukogus olid arvutid hommikust õhtuni kasutajate poolt hõivatud ning aeg-ajalt tekkisid isegi järjekorrad.  Eestikeelse kirjanduse osakonnas, kus arvutite arv jäi samaks ja kus uued arvutid paigaldati juba 2016. aasta lõpus, tõusis arvutite kasutusaeg minutites pea 40%. 2018. aastal plaanime uued arvutid paigaldada ülejäänud viide raamatukokku ning võimalusel suurendada teatud haruraamatukogudes ka töökohtade arvu.

2017. aastal toimus meie raamatukogudes 2083 üritust, kus osales kokku 30 001 inimest. Korraldati kohtumisi kirjanikega, loetud raamatute üle arutleti kirjandusklubides, toimusid lugemisprogrammid nii lastele, noortele kui ka täiskasvanutele. Uussisserändajatele ja halvasti lõimunud elanikele korraldati raamatukogudes eesti keele oskuse arendamiseks keelekohvikuid, nende läbiviimisel abistasid raamatukoguhoidjaid vabatahtlikud. Lisaks korraldati keelekohvikuid ja –ringe vene ja inglise, aga ka hispaania ja rootsi keele oskuse arendamiseks.

Raamatukoguhoidjaid aitasid paljude tegevuste juures vabatahtlikud. Keskmiselt käis vabatahtlik raamatukogus abiks 13 korral (2016. aastal keskmiselt 12 korral). Kokku abistasid vabatahtlikud meid 2635 korral (2016. a 1822 korral).  Positiivne on vabatahtlike järjepidevus. Vabatahtlik Triin eestikeelse kirjanduse osakonnast on olnud abiks alates 2010. aastast,  Anne-Mari Männiku raamatukogust on olnud abiks 2012. aastast, Aljona Pelguranna raamatukogust alates 2013. aastast ja vabatahtlik Getter Pääsküla raamatukogust on aastast 2014. Võõrkeelse kirjanduse osakonnas töötasid vabatahtlikud Brasiiliast, Hispaaniast, Portugalist, Süüriast, Ukrainast ja Venemaalt. Vabatahtlikud abistasid raamatukoguhoidjaid keelekohvikutes, raamaturiiulite korrastamisel, ürituste ja koolituste läbiviimisel,  nad lugesid lastele raamatuid ette või juhendasid käelisi tegevusi.


Lugejate arv aastatel 
2008 – 2017
Laenajate arv aastatel 
2008 – 2017
Laenutuste arv aastatel 
2008 – 2017
2008 – 66 028, sh lapsi 12 779
2009 – 70 672, sh lapsi 13 243
2010 – 72 501, sh lapsi 15 184
2011 – 73 320, sh lapsi 15 278
2012 – 72 514, sh lapsi 14 839
2013 – 72 600, sh lapsi 15 625
2014 – 71 121, sh lapsi 15 887
2015 – 70 026, sh lapsi 15 412
2016 – 69 538, sh lapsi 15 968
2017 – 71 056, sh lapsi 16 723
2008 – 61 847, sh lapsi 11 983
2009 – 66 580, sh lapsi 12 528
2010 – 71 662, sh lapsi 14 857
2011 – 71 959, sh lapsi 14 875
2012 – 71 073, sh lapsi 14 413
2013 – 71 162, sh lapsi 15 194
2014 – 69 587, sh lapsi 15 377
2015 – 68 649, sh lapsi 14 933
2016 – 68 137, sh lapsi 15 457
2017 – 68 402, sh lapsi 16 116
2008 – 1 542 266, sh lastele 152 150
2009 – 1 717 357, sh lastele 166 287
2010 – 1 738 520, sh lastele 174 582
2011 – 1 816 660, sh lastele 185 779
2012 – 1 802 685, sh lastele 182 921
2013 – 1 776 938, sh lastele 177 734
2014 – 1 695 132, sh lastele 184 873
2015 – 1 645 155, sh lastele 187 300
2016 – 1 584 135, sh lastele 182 846
2017 –  1 623 115, sh lastele 186 842
Ostetud raamatute arv 
(eksemplarid) aastatel 2008 – 2017
ELLUst laenajate arv aastatel 
2012 – 2017
E-raamatute laenutusi ELLUst 
2012 – 2017
2008 – 55 943
2009 – 48 604
2010 – 47 445
2011 – 40 384
2012 – 49 215
2013 – 46 254
2014 – 47 180
2015 – 50 390
2016 – 49 426
2017 –  48 604
2012 – 1404
2013 – 1473
2014 – 1596
2015 – 1996
2016 – 2279
2017 –  3012
2012 – 6313
2013 – 9595
2014 – 10 488
2015 – 14 109
2016 – 18 306
2017 – 23 676
ELLUsse ostetud e-raamatute

litsentside arv 
2011 – 2017

Füüsiliste külastuste arv 2008 – 2017 Veebilehe külastuste arv 2008-2017
2011 – 322 litsentsi (algselt määramata eluiga, hiljem 1 litsents = 35 laenutuskorda)
2012 – 428 litsentsi (1 litsents = 35 laenutuskorda)
2013 – 599 litsentsi (1 litsents = 35 laenutuskorda)
2014 – 813 litsentsi (1 litsents = 20 laenutuskorda)
2015 – 1089 litsentsi (1 litsents = 10 laenutuskorda)
2016 – 2328 litsentsi (1 litsents = 10 laenutuskorda)
2017 – 2819 litsentsi (1 litsents = 10 laenutuskorda)
2008 – 866 476, sh laste 180 078
2009 – 997 010, sh laste 183 227
2010 – 1 069 554, sh laste 194 755
2011 – 1 056 919, sh laste 200 892
2012 – 1 038 249, sh laste 200 533
2013 – 1 060 401, sh laste 198 726
2014 – 1 039 740, sh laste 207 274
2015 – 1 036 004, sh laste 219 395
2016 – 1 037 024, sh laste 226 178
2017 – 1 084 947, sh laste 238 972
2008 – 267 032
2009 – 302 753
2010 – 413 187
2011 – 419 341
2012 – 503 388
2013 – 445 346
2014 – 477 254
2015 – 477 446
2016 – 493 431
2017 – 472 522
A-st B-sse teenus aastatel 
2008 – 2017
Infopäringute arv 2008 – 2017 Ürituste arv 2008 – 2017
2008 – 15 532
2009 – 19 873
2010 – 72 657
2011 – 96 464
2012 – 107 151
2013 – 113 996
2014 – 113 940
2015 – 120 285
2016 – 114 757
2017 – 115 747
2008 – 16 300
2009 – 15 616
2010 – 10 745
2011 – 10 391
2012 – 9446
2013 – 10 959
2014 – 12 185
2015 – 13 486
2016 – 11 670
2017 – 14 456
2008 – 777
2009 – 801, sh osalejaid 12 617
2010 – 1027, sh osalejaid 19 641
2011 – 1047, sh osalejaid 15 410
2012 – 1539, sh osalejaid 23 016
2013 – 1756, sh osalejaid 27 842
2014 – 1676, sh osalejaid 24 466
2015 – 1578, sh osalejaid 23 675
2016 – 1808, sh osalejaid 28 193
2017 – 2083, sh osalejaid 30 001
Individuaalkoolitustel osalenute arv 
2009 – 2017
Rühmakoolitustel osalenute arv 
2009 – 2017
 
2009 – 2611
2010 – 3129
2011 – 3991
2012 – 3579
2013 – 4093
2014 – 3103
2015 – 3812
2016 – 3474
2017 – 4296
2009 – 4529
2010 – 6239
2011 – 8259
2012 – 7290
2013 – 8410
2014 – 13 500
2015 – 19 345
2016 – 22 763
2017 – 23 776
 

 

09.03.2018