Tallinna Keskraamatukogu on külastajatele suletud, kuid pakub mitmeid uusi teenuseid

Alates tänasest, 30. märtsist sulgeb Tallinna Keskraamatukogu ajutised teeninduspunktid ning kõik teenindusosakonnad ja haruraamatukogud jäävad kuni eriolukorra lõpuni külastajatele suletuks. Täieliku sulgemise eesmärgiks on aidata kaasa koroonaviiruse kiire leviku peatamisele Tallinnas ja Harjumaal ning hoida lugejate ja raamatukogu töötajate tervist. Raamatukogu ootab kõiki kasutama e-raamatukogusid, esitama infopäringuid telefoni ja e-kanalite teel ning osalema erinevates lugemise ja õppimisega seotud tegevustes veebisildade kaudu. Kuni eriolukorra lõpuni pakub raamatukogu oma lugejatele tasulist võimalust tellida teavikuid pakiautomaatidesse.

E-raamatukogudesse ELLU, Overdrive ja RBdigital lisandub jooksvalt uusi e-teavikuid. Lisaks Tallinna linna ja Kultuuriministeeriumi toetusele on e-raamatukogude valiku suurendamist toetanud paljud annetajad, kellele raamatukogu on väga tänulik. Kirjastajad panustavad omalt poolt suurema hulga eestikeelsete e-raamatute väljaandmisega. Raamatukoguhoidjad lisavad regulaarselt e-raamatute tutvustusi lugemisblogisse Lugemiselamused.

Raamatukogu teeb kõik, et aidata keerulisel ajal kodukontorites töötajaid ja koduõppel olijaid. Väga populaarseks on osutunud kampaania „Loeme ette!”, mille raames loevad raamatukoguhoidjad lastele telefonis või videosilla vahendusel raamatuid ette, andes samal ajal lapsevanematele võimaluse näiteks oluliste tööasjadega tegeleda. Sellest nädalast pakuvad raamatukoguhoidjad abi ka koolitööde tegemisel. Õpilastega kohtumiseks on DISCORD keskkonnas loodud jututuba nimega Tallinna Keskraamatukogu Noortekas ning sealses Koolitööklubi grupis ootavad raamatukoguhoidjad küsimusi koolitööde teemadel. Skype´i vahendusel pakuvad raamatukoguhoidjad keelepraktikat eesti, inglise, korea, rootsi, saksa ja vene keeles (grammatika, hääldus, tõlkimine).

Raamatukogu ei ole unustanud ka eakamaid lugejaid. Skype’i vahendusel on käivitunud seenioride vestlusring. Vajadusel osutatakse eakatele ja liikumispuudega lugejatele otsekontaktivaba koduteenindust.

Kõik tallinlased on oodatud pöörduma raamatukogu poole mistahes fakti- ja teemapäringuga telefoni või e-kanalite teel. Raamatukoguhoidjad on valmis vastama igapäevaelu puudutavatele küsimustele ning paluvad helistada kriisiinfotelefonidele vaid kriitiliste ja elutähtsate küsimustega.

Alates sellest nädalast saavad Tallinna Keskraamatukogu lugejad tellida raamatukogust teavikuid pakiautomaatidesse, tasudes teenuse eest Omniva hinnakirja alusel. Tegu on lisavõimalusega, mida raamatukogu palub kasutada juhul, kui raamatute lugemine e-raamatukogudes ei ole võimalik. Raamatuid saab tellida raamatukogu veebilehe kaudu. Vähendamaks postiteenuste mahtu ja hoidmaks lisaks lugejatele ka raamatukoguhoidjate tervist, palub raamatukogu teavikuid eriolukorra ajal mitte tagastada. Kõikide laenatud teavikute tagastamistähtajad pikenevad eriolukorra lõpuni automaatselt ja viiviste arvestamine on peatatud. Rohkem infot teavikute tellimise kohta saab raamatukogu veebilehelt.

Raamatukogu jätkab teenuste arendamist, et olla kriisiperioodil elanikele toeks. Kõige operatiivsemalt saab uute teenuste või ajutiselt peatatud teenuste taastamisega kursis olla, jälgides Tallinna Keskraamatukogu Facebook’i lehte või raamatukogu veebilehe uudiseid.

 

30.03.2020