Teeremont raskendab ligipääsu Paepealse raamatukogule

Raamatukogu asukoht on märgitud noolega.
Paepealse raamatukogu (P. Pinna 8) asukoht on märgitud noolega.

Seoses P. Pinna tänava rekonstrueerimistöödega on perioodil 05.08-31.10.2019 raskendatud ligipääs Paepealse raamatukogule. Raamatukogu on teeremondi ajal avatud tavapärastel aegadel ja ootab külastajaid nii nagu ikka, kuid probleeme võib olla lähikonnas autoga liiklemisel ja parkimisel.

Kui seetõttu ei ole Paepealse raamatukogu külastamine võimalik, palume pöörduda lähedalasuvasse Laagna raamatukogusse (Võru 11) või Tallinna Keskraamatukogu teistesse teenindusosakondadesse või haruraamatukogudesse.

 

31.07.2019