Tallinna teenetemärk on Tallinna linna autasu, mis antakse füüsilistele isikutele Tallinnale osutatud eriliste teenete eest.

Tallinna teenetemärgiga on tunnustatud

Kaie Holm (2017)


Tallinna raemedal on Tallinna linna autasu, mis antakse füüsilisele isikule linnapoolse tunnustusena linnale osutatud teenete või silmapaistvate saavutuste eest.

Tallinna raemedaliga on tunnustatud järgmisi töötajaid:

Kaie Leesment (2017)

Kaja Palmiste (2017)

Ebe Otto (2016)

Reet Oruste (2012); Ljudmilla Kapatsõna (2007); Reet Artemjev (2007); Anne-Marie Ivask (2007); Katrin Paalme (2007)


Tunnustus Reet Ojasoole kauaaegse ja südamega tehtud töö eest tallinlaste lugemisharjumuste kujundamisel ning raamatukoguteenuste arendamisel Tallinna Keskraamatukogus (Tallinna Kultuuriamet, 2018)