Ulmekirjanduse päev


ULMEKIRJANDUSE PÄEV 17. SEPTEMBER 2022


plakatLaupäeval, 17. septembril 2022 toimus Tallinna Keskraamatukogu eestikeelse kirjanduse osakonnas ulmekirjanduse päev, tutvustamaks ja populariseerimaks ulmekirjandust kõigile raamatuhuvilistele. Kirjanduspäevast toimus otseülekanne Keskraamatukogu Youtube’i kanalil.

Ulmekirjanduse päeval autasustati ulmeloomingukonkursil (1.07.-31.08.2022) osalenuid:

Ulmeloomingukonkursi tulemused

Tallinna Keskraamatukogu ulmeloomingukonkursile laekus ühtekokku 46 teost, mille saatjateks 29 erinevat autorit. Ulmežanris kunstiteoseid oli 9, neist nooremas vanusegrupis 4 ja vanemas 5 taiest. Ülilühijutte (flash fiction) saabus 37, nooremasse vanusegruppi 19 ja vanemasse 18 kirjatööd. Võistlustulle astus nii juba tuntud, avaldatud autoreid kui uusi, värskeid nimesid, kelle jõudmise üle ulmeautorite ridadesse on korraldajatel iseäranis hea meel – žanri elujõud vajab ometigi nii juba tugevaid tegijaid kui värskeid uustulnukaid!

Parimaid autasustati 17. septembril toimunud ulmekirjanduse päeval, kus muljete jagamiseks ja kommentaarideks said sõna ka žüriiliikmed. Ulmeloomingukonkursi žüriisse kuulusid Mairi Laurik, Joel Jans, Maniakkide Tänav, Eliina Uibu ja Eva-Liisa Lõbu. Võistlustööd olid žürii jaoks anonümiseeritud. Võidutööd avaldatakse ulmekirjanduslikus võrguajakirjas Reaktor lähinumbrites. Žürii leidis lisaks numbrilise koha pälvinud töödele aga veel mitmeid avaldamist väärt tekste, mille autoritega  võetakse peagi ühendust.

Ulmeloomingukonkursi auhinnalised kohad:

Kunstiteose kategooria noorem vanuserühm – I koht Marie Sinivee teosega “Kaks astronoomilist ühikut koduni”; II koht Elin Matikainen teosega “Sisask”; III koht Microphone teosega “Tähe kutsumine”.

Kunstiteose kategooria vanem rühm – I koht Tarmo Arm teosega “Eksoplaneet X347A esimene kontakt”; II koht HeWa teosega “Rõõm”; III koht Tarmo Arm teosega “Viimne väljalend”.

Ülilühijutu kategooria noorem vanuserühm – I koht Joonas Piik teosega “Viimane päevik”; II koht Kairit Kolk teosega “Nikerdis”; III koht Kristjan-Joel Paas, teosega “Säde”.

Ülilühijutu kategooria vanem vanuserühm – I koht Maarja Kruusmets teosega “Ajumudija”; II koht Heinrich Weinberg teosega “Oodates”; III koht Tim Hornet teosega “Laevakargaja”.

Programmi toetasid: Eesti Kultuurkapitali kirjanduse sihtkapital, Raamatukogude aasta 2022, Eesti Ulmeühing, kirjastus Lummur, ulmeajakiri Reaktor.

 

 

ÜLILÜHIJUTUD

 • Jutt kuulub sisult ulmežanrisse (sh kõik alamžanrid nagu teaduslik fantastika, fantaasia, õudus, jne)
 • Jutu pikkus ei tohi ületada kaks (2) A4 lehte (kirjasuurus 12, font Times New Roman)
 • Jutt peab olema eesti keeles
 • Jutt peab olema autori omalooming, sh ei tohi äratuntavalt kujutada autoriõiguse all olevaid tegelasi ja maailmu
 • Jutt ei tohi olla varem avaldatud (sh võrguväljaannetes)

 

ULMEPILDID

 • Pilt kuulub sisult ulmežanrisse (sh kõik alamžanrid nagu teaduslik fantastika, fantaasia, õudus, jne)
 • Digitaalse joonistuse lühem külg peab olema vähemalt 800 pikslit, pildi pikem külg peab olema alla 3500 piksli
 • Paberkandjal esitatud pilt ei tohi olla suurem kui A3 formaat (29,7 x 42,0 cm)
 • Animeeritud loomingut esitada ei saa; osaleda saavad pildid, mitte filmid
 • Fotosid ja fotokollaaže vastu ei võeta
 • Pilt peab olema autori omalooming, sh ei tohi äratuntavalt kujutada autoriõiguse all olevaid tegelasi ja maailmu
 • Pilt ei tohi olla varem avaldatud (sh võrguväljaannetes)

 

TÖÖDE ESITAMINE

 • Tööde esitamise tähtaeg on 31. august 2022
 • Mõlema kategooria töid hinnatakse kahes vanusegrupis: 13-26 ja 27+
 • Lühijutud tuleb esitada e-kirja manusena aadressil ls@nulltln.lib.ee
  • Jutu fail peab olema ühes järgnevatest formaatidest: .doc, .docx, .rtf, .odt, .txt
 • Pildid tuleb esitada kas e-kirja manusena aadressil ls@nulltln.lib.ee (digitaalsed tööd, skanneeringud) või tuua Tallinna Keskraamatukogu peamaja (Estonia pst 8) infoletti (paberkandjal tööd)
  • Digitaalse illustratsiooni fail peab olema ühes järgnevatest formaatidest: .jpg, .jpeg, .png, .bmp, .gif
  • Paberkandjal esitatud pildid skanneerib raamatukogu
 • Tööd saatvas e-kirjas (või ümbrikus paberkandjal töö juures) peavad olema märgitud: teose pealkiri, autori ees- ja perekonnanimi või pseudonüüm, vanus, kontaktandmed
 • Töö esitamisega annab autor nõusoleku töö avaldamiseks Tallinna Keskraamatukogu veebilehel ja võrguajakirjas Reaktor koos autori nimega või soovi korral pseudonüümiga
 • Töid hindab ulmekirjanikest, kunstnikest ning raamatukoguhoidjatest koosnev žürii
 • Mõlema kategooria hindamine on anonüümne; žüriil puudub juurdepääs autorite andmetele, neile edastatakse vaid fail võistleva tööga
 • Osavõtutingimustele mittevastavad tööd on žüriil õigus kõrvale jätta
 • Paberkandjal esitatud pildid tagastatakse peale auhindamist, kui autor tuleb pildile ise järele

 

AUHINDAMINE

 • Loomingukonkursi võitjad kuulutatakse välja Tallinna Keskraamatukogu ulmekirjanduse päeval (17. september 2022)
 • Autasustamisest teavitatakse avalikkust Tallinna Keskraamatukogu kodulehe ning muude kanalite kaudu
 • Auhinnad panevad välja kirjastus Lummur ja Tallinna Keskraamatukogu
 • Võidutööd avaldatakse võrguajakirjas Reaktor