Ulmeloomingukonkurss

Ulmeloomingukonkursi infoplakat

Tallinna Keskraamatukogu korraldab ulmeloomingukonkursi, kuhu ootame omaloomingut kahes kategoorias: ülilühijutud (flash fiction) ja pildid.

Kirjatöid ja kunstiteoseid saab saata ls@nulltln.lib.ee kuni 31. august 2022. 

Parimad tööd auhinnatakse 17. septembril toimuval ulmekirjanduse päeval ning avaldatakse ulmekirjanduslikus võrguajakirjas Reaktor.

 

Programmi toetavad: Eesti Kultuurkapitali kirjanduse sihtkapital, Raamatukogude aasta 2022, Eesti Ulmeühing, kirjastus Lummur, ulmeajakiri Reaktor

Lisainfo: ls@nulltln.lib.ee, 683 0917

 


 

ÜLILÜHIJUTUD

 • Jutt kuulub sisult ulmežanrisse (sh kõik alamžanrid nagu teaduslik fantastika, fantaasia, õudus, jne)
 • Jutu pikkus ei tohi ületada kaks (2) A4 lehte (kirjasuurus 12, font Times New Roman)
 • Jutt peab olema eesti keeles
 • Jutt peab olema autori omalooming, sh ei tohi äratuntavalt kujutada autoriõiguse all olevaid tegelasi ja maailmu
 • Jutt ei tohi olla varem avaldatud (sh võrguväljaannetes)

 

ULMEPILDID

 • Pilt kuulub sisult ulmežanrisse (sh kõik alamžanrid nagu teaduslik fantastika, fantaasia, õudus, jne)
 • Digitaalse joonistuse lühem külg peab olema vähemalt 800 pikslit, pildi pikem külg peab olema alla 3500 piksli
 • Paberkandjal esitatud pilt ei tohi olla suurem kui A3 formaat (29,7 x 42,0 cm)
 • Animeeritud loomingut esitada ei saa; osaleda saavad pildid, mitte filmid
 • Fotosid ja fotokollaaže vastu ei võeta
 • Pilt peab olema autori omalooming, sh ei tohi äratuntavalt kujutada autoriõiguse all olevaid tegelasi ja maailmu
 • Pilt ei tohi olla varem avaldatud (sh võrguväljaannetes)

 

TÖÖDE ESITAMINE

 • Tööde esitamise tähtaeg on 31. august 2022
 • Mõlema kategooria töid hinnatakse kahes vanusegrupis: 13-26 ja 27+
 • Lühijutud tuleb esitada e-kirja manusena aadressil ls@nulltln.lib.ee
  • Jutu fail peab olema ühes järgnevatest formaatidest: .doc, .docx, .rtf, .odt, .txt
 • Pildid tuleb esitada kas e-kirja manusena aadressil ls@nulltln.lib.ee (digitaalsed tööd, skanneeringud) või tuua Tallinna Keskraamatukogu peamaja (Estonia pst 8) infoletti (paberkandjal tööd)
  • Digitaalse illustratsiooni fail peab olema ühes järgnevatest formaatidest: .jpg, .jpeg, .png, .bmp, .gif
  • Paberkandjal esitatud pildid skanneerib raamatukogu
 • Tööd saatvas e-kirjas (või ümbrikus paberkandjal töö juures) peavad olema märgitud: teose pealkiri, autori ees- ja perekonnanimi või pseudonüüm, vanus, kontaktandmed
 • Töö esitamisega annab autor nõusoleku töö avaldamiseks Tallinna Keskraamatukogu veebilehel ja võrguajakirjas Reaktor koos autori nimega või soovi korral pseudonüümiga
 • Töid hindab ulmekirjanikest, kunstnikest ning raamatukoguhoidjatest koosnev žürii
 • Mõlema kategooria hindamine on anonüümne; žüriil puudub juurdepääs autorite andmetele, neile edastatakse vaid fail võistleva tööga
 • Osavõtutingimustele mittevastavad tööd on žüriil õigus kõrvale jätta
 • Paberkandjal esitatud pildid tagastatakse peale auhindamist, kui autor tuleb pildile ise järele

 

AUHINDAMINE

 • Loomingukonkursi võitjad kuulutatakse välja Tallinna Keskraamatukogu ulmekirjanduse päeval (17. september 2022)
 • Autasustamisest teavitatakse avalikkust Tallinna Keskraamatukogu kodulehe ning muude kanalite kaudu
 • Auhinnad panevad välja kirjastus Lummur ja Tallinna Keskraamatukogu
 • Võidutööd avaldatakse võrguajakirjas Reaktor