Lugemisprogramm “Loeme ennast raamatusse”

20.10.2022-30.04.2023 toimus lugemisprogramm “Loeme ennast raamatusse”. Osales 44 klassi 1056 õpilasega. Kokku loeti 1 034 547 lehekülge! Programmi kulgu sai jälgida veebis.

plakat

VÕITJAD:

1.-4. klassid

Lugemisprogrammi lõpuks lugesid õpilase kohta kõige rohkem lehekülgi:

 • Jakob Westholmi Gümnaasiumi 4.B – 22 õpilast, ühe õpilase kohta loeti 1665 lehekülge, kokku 36 647 lehekülge. Võitis kohtumise kirjastusega ja klassitäie raamatuid kirjastuselt Eesti Raamat.
 • Nõmme Erakooli 4. klass – 21 õpilast, ühe õpilase kohta loeti 1656 lehekülge, kokku 34 790 lehekülge. Võitis kohtumise kirjastusega ja klassitäie raamatuid kirjastuselt Eesti Raamat.

Klasside vahel, kes lugesid kokku vähemalt 7126 lehekülge, võitis loosiga:

 • Tallinna 21. Kooli 3.A – 27 õpilast, ühe õpilase kohta 1414 lehekülge, kokku 38 180 lehekülge. Võitis kohtumise kirjanikuga (Helen Käit).

5.-9. klassid

Lugemisprogrammi lõpuks lugesid õpilase kohta kõige rohkem lehekülgi:

 • Tallinna Mustamäe Gümnaasiumi 5.D – 17 õpilast, ühe õpilase kohta loeti 3018 lehekülge, kokku 51 312 lehekülge. Võitis kohtumise kirjastusega ja klassitäie raamatuid kirjastuselt Eesti Raamat.
 • Tallinna Reaalkooli 9.C – 31 õpilast, ühe õpilase kohta loeti 1983 lehekülge, kokku 61 498 lehekülge. Võitis kohtumise kirjastusega ja klassitäie raamatuid kirjastuselt Eesti Raamat.

Klasside vahel, kes lugesid kokku vähemalt 7126 lehekülge, võitis loosiga:

 • Tallinna Kivimäe Põhikooli 5.B – 19 õpilast, ühe õpilase kohta loeti 1025 lehekülge, kokku 19 479 lehekülge. Võitis kohtumise kirjanikuga (Reeli Reinaus).

PALJU ÕNNE! Võitjatega võtame ühendust.

10.05.2023

20.10.2022-30.04.2023

Tere tulemast osalema Tallinna koolide 1.–9. klasside lugemisprogrammis! Üheksandat aastat toimuv programm kannab seekord pealkirja „Loeme ennast raamatusse“ ja selle sponsoriks on kirjastus Eesti Raamat.

plakat

Kas teadsid, et Eesti Raamat on alates 1940. aastast välja andnud  üle 71 260 raamatu? Seekordseks lugemisväljakutseks on lugeda klassi peale iga kümne väljaantud raamatu kohta vähemalt üks lehekülg ehk kokku 7126 lehekülge. Lugeda võib loomulikult kõiki raamatuid, mitte ainult neid, mis on ilmunud Eesti Raamatus. Küll aga on lugemisprogrammi auhindadeks just selle kirjastuse uued teosed tervele klassile.

Osalejad ja registreerimine

 • Osalema on oodatud kõik Tallinna koolide 1.-9. klassid.
 • Lugemisprogrammi võistkonna moodustab terve klass.
 • Ühe lugemisprogrammi võistkonna võib moodustada ka mitu klassi tingimusel, et õpilaste arv kahe klassi peale kokku jääb alla 30.
 • Lugemisprogrammi võistkonda juhib õpetaja.
 • Õpetaja registreerib hiljemalt 31.12.2022 võistkonna konkursile koolile lähimas raamatukogus ning jääb kontaktisikuks võistkonna ja raamatukogu vahel. Registreerida saab e-posti ja telefoni teel, raamatukokku kohale tulles.

Mida lugeda?

 • Arvesse lähevad kõik raamatud (sh kohustuslik/soovituslik kirjandus), mis on loetud programmi toimumise perioodil.
 • Arvesse ei lähe loetud ajakirjad ja -lehed ning kooliõpikud.

Kuidas lehekülgi arvestada?

plakat

 • Õpetaja prindib ja paneb klassi seinale välja lugemisprogrammi plakati.
 • Iga õpilane kirjutab iga loetud raamatu järel plakatile selle pealkirja ja lehekülgede arvu (näidis).
 • Õpetaja jälgib plakati täitmist ja saadab iga kuu lõpus sellest pildi raamatukogule. Valikus võib olla ka nt excel fail või Drive´is dokument, mida raamatukogule saata.
 • Arvesse lähevad leheküljed, mis on loetud hiljemalt 30.04.2023. Viimane pilt plakatist tuleb raamatukogule saata hiljemalt 09.05.2023.
 • Võistluse kulgu saavad kõik huvilised jälgida veebis

Auhinnad ja võitjad

 • Autasustamine toimub kahes vanusegrupis: 1.-4. klass ja 5.-9. klass.
 • Klassi lõpptulemuse saamiseks jagatakse õpilaste loetud lehekülgede summa õpilaste arvuga.
 • Tasuta raamatud tervele klassile ja tunni kirjastamise köögipoolest neile sobival ajal võidavad kummaski vanusegrupis kaks klassi, kes on lugemisprogrammi lõpuks lugenud õpilase kohta kõige rohkem lehekülgi.
 • Nende klasside vahel, kes loevad kokku vähemalt 7126 lehekülge, loosime lisaks välja kaks kohtumist kirjanikega.

Lisainfo: laste@nulltln.lib.ee või 683 0914

 


Lugemisprogramm „Loeme ennast teletorni tippu“

Novembris kaheksandat aastat alustav Tallinna 1.-9. klasside lugemisprogramm keskendus seekord ühendatusele. Teletornist paistab terve Tallinn, kus näeme üksteist. Kui me ei saa olla koos füüsiliselt, siis lood, mida raamatutest loeme või filmidest vaatame, ühendavad. Mida rohkem me samu lugusid teame, seda enamast on meil omavahel rääkida ja seda paremini üksteist mõistame.

Kas teadsid, et Tallinna Teletornis on 1050 trepiastet? 01.11.2021-30.04.2022 kestva lugemisprogrammi jooksul oli õpilaste eesmärgiks lugeda kokku trepiastmed.  Kõige rohkem lehekülgi õpilase kohta lugenud klassid saavad auhinnaks Tallinna Teletorni külastuse. Viimaseid andmeid ootasime kuni 9. maini!

Lugemisprogrammis astus võistlustulle terve klass ja edukus sõltus iga õpilase panusest.  Programmi kulgu saab jälgida Infogrammi vahendusel.

Osales 44 klassi 1005 õpilasega. Kokku loeti 1 137 398 lehekülge!

 • Autasustamine toimub kahes vanusegrupis: 1.-4. klass ja 5.-9. klass.
 • Tasuta teletorni külastuse neile sobival ajal võitsid kummaski vanusegrupis kolm klassi, kes on lugemisprogrammi lõpuks lugenud kokku õpilase kohta kõige rohkem lehekülgi.
 • Nende vahel, kes lugesid kokku vähemalt 5250 lehekülge, loosisime lisaks välja kaks kohtumist kirjanikega.

VÕITJAD:

1.-4. klasside esikolmik:

 • Tallinna 21. Kooli 2B – 90 019 lehekülge. 27 õpilast, ühe õpilase kohta 3334 lehekülge!
 • Tallinna Kesklinna Põhikooli 3D –  54 648 lehekülge. 20 õpilast, ühe õpilase kohta 2732 lehekülge!
 • Tallinna Mustamäe Gümnaasiumi 4B – 51 597 lehekülge. 25 õpilast, ühe õpilase kohta 2063 lehekülge!

5.-9. klasside esikolmik:

 • Tallinna Reaalkooli 8C – 95 211 lehekülge. 31 õpilast, ühe õpilase kohta 3071 lehekülge!
 • Püha Miikaeli Kooli 5T – 38 797 lehekülge. 16 õpilast, ühe õpilase kohta 2424 lehekülge!
 • Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikooli 7B, 4-6H – 28 881 lehekülge. 12 õpilast, ühe õpilase kohta 2406 lehekülge!

Lisaks loosisime kummaski vanusegrupis välja kohtumise kirjanikuga. Nooremas vanusegrupis võitis kohtumise Pääsküla Kooli 1C, vanemas Gaia kooli 6 klass.

PALJU ÕNNE! Võitjatega võtame ühendust.


KUIDAS SAI OSALEDA?

⇒ Aeg

Lugemisprogramm kestab 01.11.2021-30.04.2022. Viimaseid andmeid ootame kuni 9. maini!

⇒ Osalejad

 • Osalema on oodatud kõik Tallinna koolide 1.-9. klassid.
 • Lugemisprogrammi võistkonna moodustab terve klass.
 • Ühe lugemisprogrammi võistkonna võib moodustada ka mitu klassi tingimusel, et õpilaste arv kahe klassi peale kokku jääb alla 30.
 • Lugemisprogrammi võistkonda juhib õpetaja.

⇒ Registreerimine

 • Õpetaja registreerib koolile lähimas raamatukogus võistkonna konkursile ning jääb kontaktisikuks võistkonna ja raamatukogu vahel. Registreerida saab e-posti ja telefoni teel või raamatukokku kohale tulles või siinoleva vormi kaudu.
 • Registreerumisel saab õpetaja plakati faili klassi seinale, kuhu õpilased saavad lisada oma lugemisi.
 • Võistkonda võib registreerida kogu programmi toimumisaja vältel, kuid mida varem seda teha, seda rohkem on õpilastel aega lugemiseks.

⇒ Teletorni lugemine

  • 1.-4. klass: 5 loetud lehekülge =1 trepiaste. Algklasside eesmärgiks on lugeda läbi vähemalt 5 * 1050 = 5250 lehekülge .
  • 5.-9. klass: 10 loetud lehekülge = 1 trepiaste. Põhikooli vanematel klasside eesmärgiks on lugeda läbi vähemalt 10 * 1050 = 10 500 lehekülge.
 • Arvesse lähevad raamatud (sh kohustuslik/soovituslik kirjandus), mis on loetud programmi toimumise perioodil.
 • Arvesse ei lähe loetud ajakirjad ja -lehed ning kooliõpikud.
 • Õpetaja jälgib klassis oleva plakati täitmist ja saadab iga kuu lõpus sellest pildi raamatukogule või sisestab andmed Google Formsis.

AUHINNAD JA VÕITJAD

 • Autasustamine toimub kahes vanusegrupis: 1.-4. klass ja 5.-9. klass.
 • Tasuta teletorni külastuse neile sobival ajal võidavad kummaski vanusegrupis kolm klassi, kes on lugemisprogrammi lõpuks lugenud kokku õpilase kohta kõige rohkem lehekülgi.
 • Nende vahel, kes loevad kokku vähemalt 5250 lehekülge, loosime lisaks välja kaks kohtumist kirjanikega.

Lisainformatsioon lähimast raamatukogust! Vaata raamatukogude asukohta.

Lisainfo programmi kohta: laste@nulltln.lib.ee või 683 0914

21.10.2021


Lugemisprogramm „Loeme ennast botaanikaaeda“

Kas teadsid, et Tallinna Botaanikaaias kasvab enam kui 8500 erinevat taimeliiki? Tallinna Keskraamatukogus seitsmendat aastat toimuv klasside lugemisprogramm viis seekord Tallinna koolide 1.–9. klassid nendega tutvuma.

Botaanikaaia veebikülastus (virtuaaltuurid) on tasuta!

Lugemisprogrammis astus võistlustulle terve klass ja edukus sõltus iga õpilase panusest. Botaanikaaia külastuse võitsid need, kes lugesid kõige rohkem raamatuid – klassi peale kokku vähemalt 8500 lehekülge (iga Tallinna Botaanikaaia taimeliigi kohta ühe). Iga loetud raamat kanti klassi ühisesse lugemispassi, märkides juurde ka, kes seda luges ja milliseid emotsioone see temas tekitas.

Programmi kulgu sai jälgida Infogrammi vahendusel.

Osales 43 klassi 915 õpilasega. Kokku loeti 769 124 lehekülge.

 • Tasuta botaanikaaia külastuse neile sobival ajal võitsid kummaski vanusegrupis kolm klassi, kes on lugemisprogrammi lõpuks lugenud kokku kõige rohkem lehekülgi.
 • Kummaski vanusegrupis esikoha saavutanud klass saab auhinnaks ka tasuta ekskursiooni botaanik Urmas Laansooga.

VÕITJAD

1.-4. klasside esikolmik:

 • Nõmme Põhikool 3A – 51 692 lehekülge
 • Tallinna 21. Kool 3D – 46 583 lehekülge
 • Gustav Adolfi Gümnaasium 3S – 33 137 lehekülge

5.-9. klasside esikolmik:

 • Püha Miikaeli Kool 5T – 41 936 lehekülge
 • Jakob Westholmi Gümnaasium 5D – 35 964 lehekülge
 • Jakob Westholmi Gümnaasium 6A – 30 048 lehekülge

Lisaks loosisime kummaski vanusegrupis välja kohtumise kirjanikuga. Nooremas vanusegrupis võitis kohtumise Audentese Erakool 2C klass, vanemas Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium 7B klass.

PALJU ÕNNE!

12.05.2021

KUIDAS OSALEDA?

Aeg

Lugemisprogramm kestab 09.11.2020-30.04.2021

Osalejad

 • Osalema on oodatud kõik Tallinna koolide 1.-9. klassid.
 • Lugemisprogrammi võistkonna moodustab terve klass.
 • Ühe lugemisprogrammi võistkonna võib moodustada ka kaks klassi tingimusel, et õpilaste arv kahe klassi peale kokku jääb alla 30.
 • Lugemisprogrammi võistkonda juhib õpetaja.

Registreerimine

 • Õpetaja registreerib koolile lähimas raamatukogus võistkonna konkursile ning jääb kontaktisikuks võistkonna ja raamatukogu vahel. Registreerida saab e-posti või telefoni teel või raamatukokku kohale tulles.
 • Võistkonda võib registreerida kogu programmi toimumisaja vältel, kuid mida varem seda teha, seda rohkem on õpilastel aega lugemiseks.

Botaanikaaeda lugemine

 • Arvesse lähevad raamatud (sh kohustuslik/soovituslik kirjandus), mis on loetud programmi toimumise perioodil.
 • Arvesse ei lähe loetud ajakirjad ja -lehed ning kooliõpikud.
 • Õpetaja märgib lugemispassi (laadi alla), kes konkreetset raamatut luges ja milliseid emotsioone see lugejas tekitas.
 • Täidetud lugemipassi saadab õpetaja e-kirja teel või toob paberkandjal raamatukokku.

AUHINNAD JA VÕITJAD

 • Autasustamine toimub kahes vanusegrupis: 1.-4. klass ja 5.-9. klass.
 • Tasuta botaanikaaia külastuse neile sobival ajal võidavad kummaski vanusegrupis kolm klassi, kes on lugemisprogrammi lõpuks lugenud kokku kõige rohkem lehekülgi.
 • Kummaski vanusegrupis esikoha saavutanud klass saab auhinnaks ka tasuta ekskursiooni botaanik Urmas Laansooga.
 • Nende vahel, kes loevad kokku vähemalt 8500 lehekülge, loosime lisaks välja kaks kohtumist kirjanikega, kes muuhulgas on kirjutanud ka toredaid raamatuid taimedest.

Lisainformatsioon lähimast raamatukogust! Vaata raamatukogude asukohta.

Lisainfo programmi kohta: laste@nulltln.lib.ee või 683 0914

 

6.11.2020

Lugemisprogramm „Loeme ennast loomaaeda“

Võistlustulle astus kogu klass! laps loeb raamatut suure ja koheva lakaga lõvi kaisus

Seekordses klasside lugemisprogrammis lugesid klassid end Tallinna loomaaeda, kus on peaaegu 10 000 looma. Just see number oligi klassile eesmärgiks – lugeda kokku kõik loomaaia loomad. Osalemiseks registreeris õpetaja klassi osalema ning edastas iga kuu lõpus klassi lugemispassi raamatukokku. Osales 62 klassi 1425 õpilasega.

Arvestust peeti kahes vanusegrupis. 1.‒4. klassi õpilastel oli vaja ühe looma „äralugemiseks“ lugeda üks lehekülg, 5.‒9. klassi õpilastel aga kaks lehekülge, seega noorematele klassidele tähendas see programmi jooksul meeskonna peale 10 000 lehekülje lugemist, vanematele klassidele 20 000 lehekülje lugemist. Kokku loeti 1 349 100 lehekülge!

Kummagi vanusegrupi arvestuses kolm kõige enam lugenud klassi said auhinnaks loomaaiakülastuse.

VÕITJAD:

 • Püha Miikaeli Kool 4T (16 õpilast) – 48 680 lk
 • Tallinna Muusikakeskkool 3 (24 õpilast) – 46 455 lk
 • Tallinna Nõmme Põhikool 4c (26 õpilast) – 44 358 lk
 • Tallinna Inglise Kolledž 5K (25 õpilast) – 58 063 lk
 • Jakob Westholmi Gümnaasium 6A (27 õpilast) – 36 637 lk
 • Püha Johannese kool 6T ja 6P (15 õpilast) – 34 180 lk

Lisaks loosisime kummaski vanusegrupis välja kohtumise kirjanikuga. Nooremas vanusegrupis võitis kohtumise Edu Valem Erakool 3A klass, vanemas Tallinna Kivimäe Põhikooli 7B klass.

Palju õnne!

*****


Kuuendat aastat alustav klasside lugemisprogramm viib meid seekord loomaaeda! Kas tead, kui palju loomi meie Tallinna loomaaias kokku on? Neid on enam kui 10 000! Just selle ilusa ümmarguse 10 000 looma me eesmärgiks võtamegi.

Konkursi teeb eriliseks see, et iga õpilane ei võistle mitte üksi, vaid võistlustulle astub terve klass. Seega – klassi ehk võistkonna edukus sõltub kõigist õpilastest. Kuna tegemist on klassidevahelise lugemiskonkursiga, peab iga klassi etteotsa asuma õpetaja.

Õpetaja edastab programmi lugemispassi raamatukogule iga kuu. Lugemispassi märgitakse, kes millist raamatut luges, mitu lehekülge raamatus oli ning vähemalt kolm sõna selle kohta, milliseid emotsioone raamat lapses tekitas.

Iga registreerunud klass saab oma koduraamatukogu seinale ka enda väikese loomaaia pildi, mida loetud lehekülgede arvu järgi „ära lugema“ hakata. Nimelt märgitakse iga kuu andmete alusel pildile, kui palju eesmärgist klassil loetud on. Nii on hea õpilastel raamatukogus uusi raamatuid valimas käies või klassiga raamatukogutundi tulles vaadata, kuidas Tallinna loomaia asukate kokkulugemine nii enda meeskonnal kui ka teistel edeneb.


KUIDAS OSALEDA?

Aeg

Klasside lugemisprogramm kestab 05.11.2019-30.04.2020

Osalejad

Osalema on oodatud kõik Tallinna koolide 1.–9. klassid. Konkursil osaleb terve klass. Klassi ehk võistkonda juhib õpetaja. Kui klassis on õpilasi vähe, võib kaks klassi ka ühtse võistkonnana tegutseda. Ainsaks piiranguks sel puhul on, et õpilaste arv kahe klassi peale kokku jääks alla 30.

Registreerimine

Õpetaja registreerib klassi konkursile ning on lüli klassi ja raamatukogu vahel. Registreeruda tuleks oma kooli piirkonna raamatukogus. Registreeruda saab kogu programmi toimumisaja vältel, kuid mida varem, seda parem.

Loomaaeda lugemine

Kuidas siis lugeda oma klass loomaaeda?

Ikka nii, et iga loetud lehekülg aitab loomi kokku lugeda! Nooremasse vanusegruppi kuuluvad klassid (1.-4. klass) peavad edukaks loomaaeda lugemiseks klassi peale kokku lugema 10 000 lehekülge, vanemasse vanusegruppi kuuluvad klassid (5.-9. klass) 20 000 lehekülge. Ehk siis – nooremas vanusegrupis saab ühe looma loetud ühe leheküljega, vanemas vanusegrupis tuleb selleks lugeda kaks lehekülge.

Arvesse lähevad raamatud, mis on loetud programmi toimumise perioodil.

Loomaaeda lugemisel ei lähe arvesse ajalehed ja kooliõpikud.


AUHINNAD JA VÕITJAD
kaks jääkaru, kaks makaaki, kuus öökulli ja kaks surikaati

Auhinna saamiseks tuleb kõik loomaaialoomad kokku lugeda. Kolm klassi nooremast vanusegrupist ja kolm klassi vanemast vanusegrupist, kes kõige rohkem lehekülgi-loomi kokku loevad, saavad auhinnaks väga vahva loomaaia ühiskülastuse.

Lisaks loosime tublimate klasside vahel välja kaks kohtumist kirjanikega, kellele loomade teema sugugi võõras ei ole!

Lisainformatsioon lähimast raamatukogust!

Vaata raamatukogude asukohta.

 

Lugemisprogrammis „Loeme ennast torni tippu!“ loeti miljon lehekülge

Programm „Loeme ennast torni tippu!“  kestis 02.11.2018‒30.04.2019 ning osaleda said kõik Tallinna koolide 1.–9. klasside õpilased.

Tallinna Keskraamatukogu on juba viis aastat korraldanud Tallinna koolide õpilastele lugemisprogrammi „Loeme valmis „Oma raamatu”“. Seekord oli programmile lisatud Saksa lastekirjaniku Ursel Scheffleri „Raamatutorni“  idee ning klassid said end Eesti Vabariigi juubeliaastal lugeda meie riigi ühe tähtsaima iseseisvuse sümboli, Toompea lossi kõrgeima torni – Pika Hermanni  – tippu.

Torni tipu poole viis klassi iga loetud lehekülg. 1.‒4. klassi viis 1 cm ülespoole üks loetud lehekülg, 5.‒9. klassi aga kaks loetud lehekülge. Pika Hermanni kõrgus on 45,6 meetrit ehk noorematele klassidele tähendas see programmi jooksul meeskonna peale 4560 lehekülje lugemist, vanematele klassidele 9120 lehekülje lugemist.

Programmis osales 62 klassi 27st koolist – torni tippu lugemisel andis oma panuse 1421 õpilast. Kokku loeti programmi raames 1 059 065 lehekülge.

Auhinnaks loosisime programmi lõpuks torni tippu lugenud klasside vahel välja Pika Hermanni torni külastused. Igast linnaosast saab loosi tahtel auhinna kaks klassi – üks kummastki vanusegrupist:

 

KESKLINN

Tallinna Kesklinna Põhikooli 2.d klass
Tallinna Reaalkooli 6.b klass

HAABERSTI

Tallinna Järveotsa Gümnaasiumi 4.c klass
Tallinna Järveotsa Gümnaasiumi 9.a klass

MUSTAMÄE

Tallinna Mustamäe Gümnaasiumi 2.c klass
Mustamäe Reaalgümnaasiumi 5.a klass

PÕHJA-TALLINN

Gustav Adolfi Gümnaasiumi 3.a klass
Kalamaja Põhikooli 5.a klass

NÕMME

Tallinna Nõmme Põhikooli 1.b klass
Tallinna Kivimäe Põhikooli 8. klass

PIRITA

Pirita Majandusgümnaasium 4.b klass
Pirita Majandusgümnaasiumi 5.b klass

LASNAMÄE

Emili Kooli 1.k klass

Korraldasime ka lisaloosimise, kus loosirattas olid kõik klassid, kes olid end torni tippu lugenud ning ekskursiooni võitsid:

Audentese Erakooli 3.c klass
Vanalinna Hariduskollegiumi 7.t klass

Lisaks ekskursioonidele linnaosade kaupa on auhinnad ka kõigi osalejate peale kummaski vanusegrupis kõige rohkem lehekülgi lugenud klassidele, kes saavad auhinnaks kohtumise kirjanikuga: nooremas vanusegrupis luges end kõige kõrgemale Audentese Erakooli 3.a klass, vanemas vanusegrupis Mustamäe Reaalgümnaasiumi 7.c klass.

Täname kõiki osalejaid ja õnnitleme võitjaid!