Instrumentide hooldusjuhendid

Kõiki laenatud muusikainstrumente ja -tarvikuid tuleb käsitseda eesmärgipäraselt ja heaperemehelikult. Paljud instrumendid nõuavad ka erihooldust.


Digiklaver

  • Hoia digiklaverit järskude temperatuurimuutuste ja niiskuse eest. Pill on mõeldud siseruumides mängimiseks.
  • Kasuta ainult digiklaveriga kaasas olevat vooluadapterit.
  • Ära aseta voolujuhet soojusallikate (nt radiaatori) lähedusse.
  • Kui soovid digiklaveri ühendada teiste elektrooniliste seadmetega, lülita enne ühendamist kõik seadmed vooluvõrgust välja. Enne seadmete sisse või välja lülitamist keera helitugevus miinimumi peale.
  • Ära kasuta digiklaverit teleri, raadio või muude elektriseadmete läheduses, vastasel juhul võib pill, teler või muu elektriseade tekitada soovimatut müra. Kui kasutad digiklaverit koos iPadi, iPhone’i või iPod touch’iga, on seadmel soovitatav valida lennukirežiim.
  • Mängi pilli alati puhaste kätega.
  • Pilli puhasta kuiva lapiga, võib kasutada ka spetsiaalset pillipuhastusvahendit või arvuti monitori puhastamiseks mõeldud lappe. Muud vahendid võivad pilli kahjustada.
  • Hoiusta ja transpordi pilli kotis ning kaitse seda mehaaniliste vigastuste eest.
  • Keelatud on avada digiklaveri korpust. Kui tundub, et see ei tööta korralikult, tagasta pill muusika- ja filmisaali ning teata veast.