Kojulaenutus

Muusika- ja filmisaalist saab koju laenata raamatuid, noote, ajakirju, helisalvestisi (mille müügilejõudmisest Eestis on möödunud 4 kuud) ning laenutuslitsentsiga videoid (vt. täpsemalt videofilmide nimestikust, laenutatavad filmid märgitud majakesega). Koju saab laenata ka muusikainstrumente.

Raamatute ja nootide laenutustähtaeg on 21 päeva, ajakirjadel 14 päeva ning heli- ja videosalvestistel 7 päeva. Korraga saab laenata kuni 15 heli- ja videosalvestist. Videote laenutamisel järgitakse filmidele kehtestatud eapiiranguid.

Loe täpsemalt Tallinna Keskraamatukogu kasutamise eeskirjast.

Hetkel välja laenutatud teavikute laenamiseks on võimalik panna ennast järjekorda.