Muusikalised raamatukogutunnid ja muud koolitused

Muusikaline raamatukogutund on sulam muusikatunnist ning raamatukogututvustusest, kus lisaks muusikalisele teemale õpetatakse raamatukogus vajalikku infot leidma ning teenuseid kasutama. Tund sisaldab alati muusika kuulamist, sõltuvalt teemast ka pildi- ja videomaterjale.

Tunde korraldatakse nii alg-, põhi- kui keskkooliõpilastele. Tundidesse on oodatud ka muud erineva kooslusega grupid – näiteks pered, sõpruskonnad, lastelaagris osalejad jne (korraga vähemalt 7 inimest). Sõltuvalt teemast on programme võimalik kohandada vastavalt vanusele ning tellija soovile.

Muusikaosakond ootab külla ka lasteaiarühmi! Umbes 30 minutit kestvad mängulised heli- ja  videonäidetega miniraamatukogutunnid koostatakse tellija soovitud muusika- või filmiteemal. Lasteaialastele on võimalik kohandada ka mõningaid kooliõpilaste tunde.

Tunnid on tasuta.

Toimumise ajad ning teemad saab kokku leppida muusikaosakonnas kohapeal, telefonil 6830 912 või aadressil muusika@nulltln.lib.ee


Tunnid kooliõpilastele

Raamatukogutunnis tutvustatakse erinevate heli- ja videonäidete abil Euroopas elavaid soome-ugri rahvaid ja nende kultuuri.

Tund kestab umbes 45-60 minutit ja sobib põhikooli klassidele.

 

 

 

Raamatukogutunnis tutvustatakse erinevate heli- ja videonäidete abil Venemaal elavaid soome-ugri rahvaid ja nende kultuuri.

Tund kestab umbes 45-60 minutit ja sobib põhikooli klassidele.

 

 

Põgus ülevaade Carl Orffist: tema kujunemisest ja mõjutustest ning helikeele lühiiseloomustus. Räägime Orffi instrumentaariumi pillidest ja võimalusel mängime nendel laulule kaasmängu. Kuulame helinäiteid ja vaatame videokatkeid „Carmina buranast“. Soovi korral koostame õpilastele tunni materjali sisaldava lünktekst-töölehe.

Sobib eelkõige gümnaasiumiastmele. 

 

 

Räägime saksa rahvalaulu kujunemisest ja tunnustest. Paralleelid eesti muusikaga. Näidetena kuulame ja vaatame erinevates esitustes laule, nt “Nõmmeroos”, “Suse, liebe Suse”.  Viimast saame tunni ilmestamiseks ka koos laulda, kui eestlastele tuntud lastelaulu. Põgusalt joodeldamisest.

Sobib nii põhikoolile kui gümnaasiumile.

 

 

Kuulame Hiina muinasjuttu „Kuidas loomade järgi aastaid loendama hakati“. Tuvastame video- ja muusikanäidete abil hiina kalendrisse kuuluvad loomad.
Mängime memoriini. 


Sobib lasteaedade vanematele rühmadele ning I kooliastmele.

 

 

Raamatukogutunnis tuuakse erinevate heli- ja videonäidete abil välja muusika osatähtsus emotsioonide edasikandjana filmides. Samuti näidatakse, kuidas filmimuusikat kirjutatakse ja

salvestatakse ning lühidalt tutvustatakse ka tummfilmide olemust. 

Tund kestab umbes 45 minutit. Filmimuusika tund sobib sisu ja pikkuse poolest algklassidele.

 

 

Tunnis saab ülevaate kooriliikidest. Soovi korral eraldi tundidena käsitletavad koolikooride ja täiskasvanute kooride liigid. Kuulame ja vaatame illustreerivat muusikalist materjali erinevate kooriliikide esituses. 

Tunni kestvus orienteeruvalt 45-60 minutit ning sobib II ja III kooliastmele.

 

 

Tunnis saab ülevaate  sümfooniaorkestri pillirühmadest ja nende lavalisest paigutusest. Vastavalt eelistusele võib keskenduda süvitsi konkreetsele huvipakkuvamale pillirühmale. Muusikaliste näidetena valikuliselt  B. Britteni “Noorte teejuht orkestri juurde” („Variatsioonid ja fuuga Purcelli teemale“ ), S. Prokofjevi „Petja ja hunt“ vm.

Tunni kestvus orienteeruvalt 45-60 minutit ning sobib II ja III kooliastmele.

Eesti jazzi lugu I kujutab endast esimest osa eesti jazzile pühendatud kahest raamatukogutunnist. Eesti jazzi arengulugu käsitlevad raamatukogutunnid sobivad paremini keskkooliõpilastele.

1c5d26bf635f055e1302f2d31817553a35cbb8a61241157_011MarjuKuutmarju1

Eesti jazzi loo I osas vaatleme jazzmuusika jõudmist Eestisse ja selle arengut läbi 20. sajandi. Räägime stiilidest ja mõjutustest, mis eesti jazzis 20. sajandi jooksul olulisemad on olnud, tutvustame nii kodumaiseid kui paratamatuse sunnil emigreerunud muusikuid. Raamatukogutund on varustatud Tallinna Keskraamatukogu muusikaosakonnas leiduvate muusikanäidetega.

Muusikaline raamatukogutund kestab 40-45 minutit.

Raamatukogutund “Kes on kes tänapäeva Eesti jazzis” on jätk rohkem Eesti jazzi ajaloole keskendunud tunnile Eesti jazzi lugu I. Vastavalt pealkirjale tutvustab raamatukogutund heli- ja videonäidete kaasabil konkreetseid muusikuid ja nende tegemisi, siit ei tasu oodata üldistavaid analüüse eesti jazzi arengust ja stiilisuundumustest. Tund on kronoloogilise ülesehitusega, alustades vanema põlvkonna muusikutest ning lõpetades tänaste ning homsete tegijatega. Kajastatakse ka eesti jazzielu üldisemalt, rääkides regulaarselt toimuvatest jazzifestivalidest ning Eesti Jazzliidust.

Tunni koostamisel on kasutatud Valter Ojakääru raamatuid „Sirp ja saksofon“ ning „Oma laulu leidsime üles“, samuti Eesti Jazzliidu veebilehte. Tunni heli- ja videomaterjalid pärinevad Tallinna Keskraamatukogu muusikaosakonna kogust.

Muusikaline raamatukogutund kestab u 45 minutit ning sobib paremini keskkooliõpilastele.

georg_ots_150x83

Eesti läbi aegade armastatuima ja siiani tõenäoliselt ka rahvusvaheliselt tuntuima laulja Georg Otsa loomingut kajastavas muusikalises raamatukogutunnis püüame valgustada tema mitmekülgse talendi võimalikult paljusid tahke.

Ooperi- ja estraadilaulja; näitleja, lavastaja, tõlkija ja hea joonistaja – seda kõike oli Georg Ots. Raamatukogutunnis kuuleme Georg Otsa laulmas heliplaatide vahendusel ja vaatame tema osatäitmisi filmides, imetleme tema joonistusi ning räägime temast kui oma ajastu superstaarist. Tunni võtavad kokku tema kaasaegsete meenutused armastatud lauljast ja arutlused selle üle, kui suurt tunnustust oleks Georg Ots võinud leida juhul, kui ta oleks saanud esineda ka läänemaailmas.

Raamatukogutunnis anname ülevaate ka muusikaosakonna kogus leiduvatest materjalidest Georg Otsa kohta ning heli- ja videosalvestistest, kus Georg Ots ise osaleb. Tunni programm ongi koostatud nende muusikaosakonna kogus leiduvate teavikute põhjal.

Jõulumuusika tunni sisu ja raskusastet saab varieerida vastavalt laste vanusele. Kõige pisematele pakume kuulamiseks ja äratundmiseks paari tuntumat jõululaulu erinevates seadetes ja esituskoosseisudes algupärasest tänapäevaseni, lõpuks vaatame koos jõuluteemalist multifilmi.

Vanematele klassidele anname ülevaate erinevates stiilides loodud jõulumuusikast läbi aegade: gregooriuse laulust läbi keskaja, renessansi ja baroki tänapäevase jõulumuusikani. Kuulame, kuidas tuntumad jõululaulud kõlasid oma algsel kujul, ja kuidas neid esitatakse tänapäeval.

Tunni programm on koostatud muusikaosakonna kogu põhjal, enamikku tunnis kasutatud materjalist saab ka koju laenutada.

Raamatukogutund kestab 30-45 minutit.

_rkamisaeg

Ärkamisaegade tund vaatleb kahte rahvuslikku ärkamisaega Eesti ajaloos, keskendudes vastavate ajastute muusikale. Kuna tunni sisu mõistmisele aitab kaasa ajaloo õppimise kogemus, soovitame seda tundi alates keskastmest.

Tunni võtmeks on Alo Mattiiseni 1988. a. kirjutatud „5 ärkamisaegset laulu”. Esimesest, XIX sajandi ärkamisajast rääkides lähtume lauludest, mis olid Mattiiseni viie laulu aluseks, ning tutvustame nende autoreid – heliloojaid. Et mõlema ärkamisaja olusid paremini mõista, kirjeldame ka toonaste sündmuste ühiskondlik-poliitilist tausta. Tundi ilmestavad heli- ja videomaterjalid ärkamisaegsetest lauludest ning Laulva revolutsiooni aegadest.

Lisaks tutvustame ka raamatukogu kasutamist. Tuletame meelde ja kinnistame mõisteid „pealkiri“ ja „autor“ ning uurime, missugused erinevad autorid muusika sünnile kaasa aitavad. Tutvume ka märksõnaotsingu ning liitotsingu kasutamise võimalustega.

Tunni programm on koostatud muusikaosakonna kogu põhjal. Kõiki plaate ja enamikku videotest saab koju laenutada, ülejäänuid osakonnas vaadata.

Raamatukogutund kestab 30-45 minutit.

Kevadeteemalist muusikalist raamatukogutundi ilmestavad helilõigud Vivaldi, Tšaikovski, Stravinski, Orffi, Tormise ja Tulve loomingust. Tunni sisu ja raskusastet saab varieerida vastavalt laste vanusele.

Kõige pisematele tuletame meelde ja kinnistame mõisteid „pealkiri“ ja „autor“ ning uurime, missugused erinevad autorid muusikalise heliplaadi sünnile kaasa aitavad. Lõpuks vaatame soovi korral koos kevadeteemalist multifilmi.

Vanemate lastega arutleme lisaks selle üle, mis võiks analoogiliselt raamatu teemaga olla muusika „sisu“ ja kuidas muusika omadusi raamatukogu kataloogis otsinguks vormistada. Siin tulevad kõne alla muusikažanrid ja -stiilid ning esituskoosseis muusika (kõla-)omaduste väljendajana. Tutvume märksõnaotsingu kasutamise võimalustega muusika otsinguks selle omaduste järgi.

Tunni programm on koostatud muusikaosakonna kogu põhjal

Raamatukogutund kestab 30-45 minutit.

Kõrvitsate muusikuteperet tutvustav tund sobib sisu poolest paremini nooremale koolieale.
Alustuseks kuulame Tõnis Kõrvitsa lastelaule ja vaatame katkendeid tema muusikaga lastelavastustest, seejärel tutvume tema poja Tõnu Kõrvitsa ja isa Harri Kõrvits vanema loominguga.
Jätkame rohkem esitajatena tuntud Tiit Kõrvitsa ja Harri Kõrvits nooremaga, viimasega seoses ei saa muidugi mööda minna Leopoldist. Kuulame ka paari Toomas Kõrvitsa laulu. Lõpuks jõuame G-Enka alias Henry Kõrvitsani. Kui kõigi Kõrvitsatega on tutvutud, pakume tunni lõpetuseks vaadata katkendeid mõnest Eesti Televisiooni lastelavastusest, mille muusika on kirjutanud jällegi Tõnis Kõrvits. Valida võib “Hunt Kriimsilma 9 ametit”, “Kardemoni linna rahvas ja röövlid”, “Mõmmi ja aabits”, “Nõiakivi”, “Onu Tik-Taki seiklused” ja “Kõige suurem sõber” hulgast.

Toomas_K_rvits Henry_K_rvits T_nu_K_rvits

Lisaks tutvustame ka raamatukogu kasutamist. Kõige pisematele tuletame meelde ja kinnistame mõisteid „pealkiri“ ja „autor“ ning uurime, missugused erinevad autorid muusika sünnile kaasa aitavad. Pisut vanematega püüame ka pille hääle järgi ära tunda ja selgitame, kuidas esituskoosseisu ja muusikastiile raamatukogu kataloogis märgitakse.
Tunni sisu ja raskusastet saab varieerida vastavalt laste vanusele.

Tundide programmid on koostatud muusikaosakonna kogu põhjal. Kõiki tunnis kasutatavaid heliplaate ja osa videoid saab ka koju laenata.

Raamatukogutund kestab 30-45 minutit.

Muusikalises raamatukogutunnis Lauluisa Gustav Ernesaks räägime Lauluisast kui tunnustatud koorijuhist, laulupidude korraldajast ja üldjuhist, RAM-i (ehk Riikliku Akadeemilise Meeskoori) asutajast, ning heliloojast.
Kuulame tuntumaid Ernesaksa koorilaule ja katkendit ooperist „Tormide rand“ ning vaatame lõike laulupidude videosalvestistest, kus näeme koore juhatamas Ernesaksa ja teisi dirigente. Tunni lõpetame Tauno Aintsi suurejoonelise töötlusega Ernesaksa lastelaulust „Rongisõit“, mis kanti ette 2007. a koolinoorte laulupeol.

Tunni programm on koostatud muusikaosakonna kogu põhjal. Kõiki plaate ja enamikku videotest saab koju laenutada, ülejäänuid osakonnas vaadata.

Raamatukogutund kestab 40-45 minutit.

 

Miniraamatukogutunnid lasteaialastele

Raamatukogutunnis tuuakse erinevate heli- ja videonäidete abil välja muusika osatähtsus emotsioonide edasikandjana filmides. Samuti näidatakse, kuidas filmimuusikat kirjutatakse ja   salvestatakse ning lühidalt tutvustatakse ka tummfilmide olemust.

Tund kestab umbes 30 minutit. Filmimuusika tund sobib sisu ja pikkuse poolest kõikidele lasteaiarühmadele.

 

Kuulame Hiina muinasjuttu „Kuidas loomade järgi aastaid loendama hakati“. Tuvastame video- ja muusikanäidete abil hiina kalendrisse kuuluvad loomad.
Mängime memoriini. 

Sobib lasteaedade vanematele rühmadele ning I kooliastmele.

 


Muud koolitused

 

Koolitus on mõeldud kõigile, kes soovivad omandada videotöötluse algteadmisi vabavaralise programmiga Windows Movie Maker. Lisaks põhilisematele koduvideo toimetamise näpunäidetele peatutakse pisut ka autoriõigustel ning tutvustatakse vabalt jagatavate ja kasutatavate loometeoste lehekülgi internetis.

Koolitust pakutakse nii individuaalkoolitusena kui gruppidele. Osalemiseks on vajalik esmane arvutikasutamise oskus.

Lisainfo ja registreerimine muusikaosakonnas kohapeal, e-posti teel muusika@nulltln.lib.ee või telefonil 683 0912.

 

Koolitus on mõeldud kõigile, kes soovivad omandada helitöötluse algteadmisi vabavaralise programmiga Audacity. Lisaks põhilisematele helifailide toimetamise näpunäidetele peatutakse pisut ka autoriõigustel ning tutvustatakse vabalt jagatavate ja kasutatavate loometeoste lehekülgi internetis.

Koolitust pakutakse nii individuaalkoolitusena kui gruppidele. Osalemiseks on vajalik esmane arvutikasutamise oskus.

Lisainfo ja registreerimine muusikaosakonnas kohapeal, e-posti teel muusika@nulltln.lib.ee või telefonil 683 0912.

MUUSIKAÕPETAJA AITAB!

Kui tunned, et jääd kooli muusikaõpetuse kodutöödega pisut hätta, pöördu muusikaosakonna raamatukoguhoidja poole. Nõu küsida võivad õpilased 1.-12. klassini. Selgitusi ja juhendamist pakub oma ala professionaal. Lepi aeg kokku kohapeal, aadressil muusika@nulltln.lib.ee või telefonil 6830912.