Muusikalised raamatukogutunnid ja muud koolitused

Muusikaline raamatukogutund sisaldab muusika kuulamist, sõltuvalt teemast ka pildi- ja videomaterjale.

Tunde viiakse läbi nii alg-, põhi- kui keskkooliõpilastele. Tundidesse on oodatud ka muud erineva kooslusega grupid – näiteks pered, sõpruskonnad, lastelaagris osalejad jne (korraga vähemalt 7 inimest). Sõltuvalt teemast on programme võimalik kohandada vastavalt vanusele ning tellija soovile.

Muusika- ja filmisaal ootab külla ka lasteaiarühmi! Umbes 30 minutit kestvad mängulised heli- ja  videonäidetega miniraamatukogutunnid koostatakse tellija soovitud muusika- või filmiteemal. Lasteaialastele on võimalik kohandada ka mõningaid kooliõpilaste tunde.

Kui jääd muusikaõpetuse kodutöödega hätta, siis küsi abi muusikaõpetajalt!

Kõik tunnid ja koolitused on tasuta.

Toimumise ajad ning teemad saab kokku leppida muusika- ja filmisaalis kohapeal, telefonil 6830 912 või aadressil muusika@nulltln.lib.ee.


Tunnid kooliõpilastele

Tunnis, mida illustreerivad nii video- kui helinäited, saab ülevaate helilooja Alo Mattiiseni eripalgelisest loomingust. Kahte eestluse jaoks olulist ajastut seob muusikaliselt „ Viis ärkamisaegset laulu“: kuulame, tuvastame, võrdleme, analüüsime, vaatame, laulame.

Tunni kestvus on orienteeruvalt 45-60 minutit ning sobib III kooliastmele ja gümnaasiumile.

Carl Orff

Põgus ülevaade Carl Orffist: tema kujunemisest ja mõjutustest ning helikeele lühiiseloomustus. Räägime Orffi instrumentaariumi pillidest ja võimalusel mängime nendel laulule kaasmängu. Kuulame helinäiteid ja vaatame videokatkeid „Carmina buranast“. Soovi korral koostame õpilastele tunni materjali sisaldava lünktekst-töölehe.

Sobib eelkõige gümnaasiumiastmele.

tegelane nukufilmist

Raamatukogutunnis tuuakse erinevate heli- ja videonäidete abil välja muusika osatähtsus emotsioonide edasikandjana filmides. Samuti näidatakse, kuidas filmimuusikat kirjutatakse ja salvestatakse ning lühidalt tutvustatakse ka tummfilmide olemust.

Tund kestab umbes 45 minutit. Filmimuusika tund sobib sisu ja pikkuse poolest algklassidele.

Kuulame Hiina muinasjuttu „Kuidas loomade järgi aastaid loendama hakati“. Tuvastame video- ja muusikanäidete abil hiina kalendrisse kuuluvad loomad.
Mängime memoriini.

Sobib I kooliastmele.

Raamatukogutunnis saab ülevaate erinevatest noorte- või lastefilmidest. Selgitame välja klassi lemmikžanrid ja -filmid ning räägime filmimaailmast üldiselt.

Valida saab erinevate teemade vahel – nt. noorteraamatute põhjal valminud filmid, lasteraamatute põhjal valminud filmid jm.

Tund kestab umbes 45 minutit ning sobib kõikidele kooliastmetele.

Tundi on võimalik läbi viia nii raamatukogus kohapeal kui ka videosilla vahendusel.

Raamatukogutunnis saab kokkuvõtliku ülevaate Eesti filmiajaloost ja tuntuimatest filmidest. Kuulame filmimuusikat ja vaatame filminäiteid.   

Tund kestab 45-60 minutit ning sobib põhikoolile, gümnaasiumile ja eesti kultuuriga tutvuda soovivatele välismaalastele ning keeleõppijatele.

Tundi on võimalik läbi viia nii raamatukogus kohapeal kui ka videosilla vahendusel.

Raamatukogutund toimub õpetaja poolt soovitud raamatu põhjal, mis enne kohtumist läbi loetakse. Kohapeal vaadatakse üheskoos teose põhjal valminud filmi ning arutletakse loetu ja nähtu üle.

Tunni kestvus sõltub filmi pikkusest ning sobib kõikidele kooliastmetele.

joonistatud pilt koorina laulvatest poistest ja tüdrukutestTunnis saab ülevaate kooriliikidest. Soovi korral eraldi tundidena käsitletavad koolikooride ja täiskasvanute kooride liigid. Kuulame ja vaatame illustreerivat muusikalist materjali erinevate kooriliikide esituses.

Tunni kestvus orienteeruvalt 45-60 minutit ning sobib II ja III kooliastmele.

saksa rahvamuusikud koos instrumentidega istumas rohelisel aasalRäägime saksa rahvalaulu kujunemisest ja tunnustest. Paralleelid eesti muusikaga. Näidetena kuulame ja vaatame erinevates esitustes laule, nt “Nõmmeroos”, “Suse, liebe Suse”.  Viimast saame tunni ilmestamiseks ka koos laulda, kui eestlastele tuntud lastelaulu. Põgusalt joodeldamisest.

Sobib nii põhikoolile kui gümnaasiumile.

osaline maailmakaartRaamatukogutunnis tutvustatakse erinevate heli- ja videonäidete abil Euroopas elavaid soome-ugri rahvaid ja nende kultuuri.

Tund kestab umbes 45-60 minutit ja sobib põhikooli klassidele.

osaline maailmakaartRaamatukogutunnis tutvustatakse erinevate heli- ja videonäidete abil Venemaal elavaid soome-ugri rahvaid ja nende kultuuri.

Tund kestab umbes 45-60 minutit ja sobib põhikooli klassidele.

Tunnis saab ülevaate  sümfooniaorkestri pillirühmadest ja nende lavalisest paigutusest. Vastavalt eelistusele võib keskenduda süvitsi konkreetsele huvipakkuvamale pillirühmale.

orkester lavalMuusikaliste näidetena valikuliselt  B. Britteni “Noorte teejuht orkestri juurde” („Variatsioonid ja fuuga Purcelli teemale“ ), S. Prokofjevi „Petja ja hunt“ vm.

Tunni kestvus orienteeruvalt 45-60 minutit ning sobib II ja III kooliastmele.

Valmistame tunni ette õpetaja soovitud teemal. Tunni ettevalmistuseks kulub kuni 2 nädalat.

Tund kestab on orienteeruvalt 45-60 minutit.

 

Miniraamatukogutunnid lasteaialastele

nukufilmi tegelane

Raamatukogutunnis tuuakse erinevate heli- ja videonäidete abil välja muusika osatähtsus emotsioonide edasikandjana filmides. Samuti näidatakse, kuidas filmimuusikat kirjutatakse ja   salvestatakse ning lühidalt tutvustatakse ka tummfilmide olemust.

Tund kestab umbes 30 minutit. Filmimuusika tund sobib sisu ja pikkuse poolest kõikidele lasteaiarühmadele.

ring hiina kalendrisse kuuluvate loomadegaKuulame Hiina muinasjuttu „Kuidas loomade järgi aastaid loendama hakati“. Tuvastame video- ja muusikanäidete abil hiina kalendrisse kuuluvad loomad.
Mängime memoriini.

Sobib lasteaedade vanematele rühmadele.

Valmistame tunni ette õpetaja soovitud teemal. Tunni ettevalmistuseks läheb kuni 2 nädalat.

Tund kestab on orienteeruvalt 30 minutit.

 

Miniraamatukogutunnid koostöös laste- ja noorteteenindusega

lapsed kuulavad ja jälgivad muusikaõpetajat

Tund valmib laste- ning muusika- ja filmisaali koostööna, kus üks osa tunnist sisustatakse laste-, teine osa muusika- ja filmisaalis. Saab mõistatusi mõistatada, lugusid kuulata, uuema aja kirjandus- ja muusikamaailmas tegutsevate päris Kadridega tutvuda, Kadrilaule laulda ja Kadritantse tantsida.

Tund kestab kokku 30-40 minutit.

 


Muud koolitused

Videokoolitus on mõeldud kõigile, kes soovivad omandada teadmisi, kuidas leida muusika- ja filmisaali komplekteeritud teavikud e-kataloogis ESTER.

Koolituse saad läbida siin.

klaviatuur

Kui tunned, et jääd kooli muusikaõpetuse kodutöödega pisut hätta või soovid pisut muusikaalast nõuannet, pöördu muusika- ja filmisaali raamatukoguhoidja poole. Nõu võivad küsida nii õpilased 1.-12. klassini kui ka täiskasvanud muusikahuvilised. Selgitusi ja juhendamist pakub oma ala professionaal.

Koolitus on tasuta!

Lepi aeg kokku kohapeal, aadressil muusika@nulltln.lib.ee või telefonil 6830912.

Koolitus on mõeldud kõigile, kes soovivad omandada videotöötluse algteadmisi vabavaralise programmiga Shotcut. Lisaks põhilisematele koduvideo toimetamise näpunäidetele peatutakse pisut ka autoriõigustel ning tutvustatakse vabalt jagatavate ja kasutatavate loometeoste lehekülgi internetis.

Koolitust pakutakse nii individuaalkoolitusena kui gruppidele. Osalemiseks on vajalik esmane arvutikasutamise oskus. Koolitus on tasuta!

Lisainfo ja registreerimine muusika- ja filmisaalis kohapeal, e-posti teel muusika@nulltln.lib.ee või telefonil 683 0912.