Muusikalised raamatukogutunnid ja muud koolitused

Muusikaline raamatukogutund on sulam muusikatunnist ning raamatukogututvustusest, kus lisaks muusikalisele teemale õpetatakse raamatukogus vajalikku infot leidma ning teenuseid kasutama. Tund sisaldab alati muusika kuulamist, sõltuvalt teemast ka pildi- ja videomaterjale.

Tunde korraldatakse nii alg-, põhi- kui keskkooliõpilastele. Tundidesse on oodatud ka muud erineva kooslusega grupid – näiteks pered, sõpruskonnad, lastelaagris osalejad jne (korraga vähemalt 7 inimest). Sõltuvalt teemast on programme võimalik kohandada vastavalt vanusele ning tellija soovile.

Muusikaosakond ootab külla ka lasteaiarühmi! Umbes 30 minutit kestvad mängulised heli- ja  videonäidetega miniraamatukogutunnid koostatakse tellija soovitud muusika- või filmiteemal. Lasteaialastele on võimalik kohandada ka mõningaid kooliõpilaste tunde.

Tunnid on tasuta.

Toimumise ajad ning teemad saab kokku leppida muusikaosakonnas kohapeal, telefonil 6830 912 või aadressil muusika@nulltln.lib.ee


Tunnid kooliõpilastele

osaline maailmakaartRaamatukogutunnis tutvustatakse erinevate heli- ja videonäidete abil Euroopas elavaid soome-ugri rahvaid ja nende kultuuri.

Tund kestab umbes 45-60 minutit ja sobib põhikooli klassidele.

Raamatukogutunnis tutvustatakse erinevate heli- ja videonäidete abil Venemaal elavaid soome-ugri rahvaid ja nende kultuuri.osaline maailmakaart

Tund kestab umbes 45-60 minutit ja sobib põhikooli klassidele.

Carl Orff

Põgus ülevaade Carl Orffist: tema kujunemisest ja mõjutustest ning helikeele lühiiseloomustus. Räägime Orffi instrumentaariumi pillidest ja võimalusel mängime nendel laulule kaasmängu. Kuulame helinäiteid ja vaatame videokatkeid „Carmina buranast“. Soovi korral koostame õpilastele tunni materjali sisaldava lünktekst-töölehe.

Sobib eelkõige gümnaasiumiastmele. 

 

 

saksa rahvamuusikud koos instrumentidega istumas rohelisel aasalRäägime saksa rahvalaulu kujunemisest ja tunnustest. Paralleelid eesti muusikaga. Näidetena kuulame ja vaatame erinevates esitustes laule, nt “Nõmmeroos”, “Suse, liebe Suse”.  Viimast saame tunni ilmestamiseks ka koos laulda, kui eestlastele tuntud lastelaulu. Põgusalt joodeldamisest.

Sobib nii põhikoolile kui gümnaasiumile.

 

 

Kuulame Hiina muinasjuttu „Kuidas loomade järgi aastaid loendama hakati“. Tuvastame video- ja muusikanäidete abil hiina kalendrisse kuuluvad loomad.
Mängime memoriini. 


Sobib lasteaedade vanematele rühmadele ning I kooliastmele.

 

 

Raamatukogutunnis tuuakse erinevate heli- ja videonäidete abil välja muusika osatähtsus emotsioonide edasikandjana filmides. Samuti näidatakse, kuidas filmimuusikat kirjutatakse ja tegelane nukufilmist

salvestatakse ning lühidalt tutvustatakse ka tummfilmide olemust. 

Tund kestab umbes 45 minutit. Filmimuusika tund sobib sisu ja pikkuse poolest algklassidele.

 

 

Tunnis saab ülevaate kooriliikidest. Soovi korral eraldi tundidena käsitletavad koolikooride ja täiskasvanute kooride liigid. joonistatud pilt koorina laulvatest poistest ja tüdrukutestKuulame ja vaatame illustreerivat muusikalist materjali erinevate kooriliikide esituses. 

Tunni kestvus orienteeruvalt 45-60 minutit ning sobib II ja III kooliastmele.

 

 

Tunnis saab ülevaate  sümfooniaorkestri pillirühmadest ja nende lavalisest paigutusest. orkester lavalVastavalt eelistusele võib keskenduda süvitsi konkreetsele huvipakkuvamale pillirühmale. Muusikaliste näidetena valikuliselt  B. Britteni “Noorte teejuht orkestri juurde” („Variatsioonid ja fuuga Purcelli teemale“ ), S. Prokofjevi „Petja ja hunt“ vm.

Tunni kestvus orienteeruvalt 45-60 minutit ning sobib II ja III kooliastmele.

 

Miniraamatukogutunnid lasteaialastele

Raamatukogutunnis tuuakse erinevate heli- ja videonäidete abil välja muusika osatähtsus emotsioonide edasikandjana filmides. Samuti näidatakse, kuidas filmimuusikat kirjutatakse ja  nukufilmi tegelane salvestatakse ning lühidalt tutvustatakse ka tummfilmide olemust.

Tund kestab umbes 30 minutit. Filmimuusika tund sobib sisu ja pikkuse poolest kõikidele lasteaiarühmadele.

 

ring hiina kalendrisse kuuluvate loomadegaKuulame Hiina muinasjuttu „Kuidas loomade järgi aastaid loendama hakati“. Tuvastame video- ja muusikanäidete abil hiina kalendrisse kuuluvad loomad.
Mängime memoriini. 

Sobib lasteaedade vanematele rühmadele ning I kooliastmele.

 


Muud koolitused

Koolitus on mõeldud kõigile, kes soovivad omandada videotöötluse algteadmisi vabavaralise programmiga Windows Movie Maker. Lisaks põhilisematele koduvideo toimetamise näpunäidetele peatutakse pisut ka autoriõigustel ning tutvustatakse vabalt jagatavate ja kasutatavate loometeoste lehekülgi internetis.

Koolitust pakutakse nii individuaalkoolitusena kui gruppidele. Osalemiseks on vajalik esmane arvutikasutamise oskus.

Lisainfo ja registreerimine muusikaosakonnas kohapeal, e-posti teel muusika@nulltln.lib.ee või telefonil 683 0912.

 

Koolitus on mõeldud kõigile, kes soovivad omandada helitöötluse algteadmisi vabavaralise programmiga Audacity. Lisaks põhilisematele helifailide toimetamise näpunäidetele peatutakse pisut ka autoriõigustel ning tutvustatakse vabalt jagatavate ja kasutatavate loometeoste lehekülgi internetis.

Koolitust pakutakse nii individuaalkoolitusena kui gruppidele. Osalemiseks on vajalik esmane arvutikasutamise oskus.

Lisainfo ja registreerimine muusikaosakonnas kohapeal, e-posti teel muusika@nulltln.lib.ee või telefonil 683 0912.

MUUSIKAÕPETAJA AITAB!klaviatuur

Kui tunned, et jääd kooli muusikaõpetuse kodutöödega pisut hätta, pöördu muusikaosakonna raamatukoguhoidja poole. Nõu küsida võivad õpilased 1.-12. klassini. Selgitusi ja juhendamist pakub oma ala professionaal. Lepi aeg kokku kohapeal, aadressil muusika@nulltln.lib.ee või telefonil 6830912.