Tule vabatahtlikuks

Raamatukogu vabatahtlike kaasamise eesmärkvabatahtliku sõbra märk

Raamatukogu vabatahtlike kaasamise eesmärk on raamatukogu ja kogukonna seotuse suurendamine. Raamatukogu ülesanne täna on aidata inimestel muuta oma elu täisväärtuslikumaks ning toetada nende toimetulekut. Raamatukogu vabatahtlik saab läbi oma tegevuse sellele kaasa aidata, toetades ja nõustades teisi kogukonna liikmeid.

Vabatahtlike kaasamisega soovib Keskraamatukogu mõjutada ühiskondlikke protsesse. Erinevas vanuses ning erineva töö- ja elukogemusega vabatahtlikud aitavad vahendada infot põlvkondade ja erinevate ühiskonna gruppide vahel, suurendades nii seotust ja kaasatust kogukonnas.

Raamatukoguteenuste kasutamine on viimastel aastatel kasvanud. Oma teadmiste, oskuste ja kogemustega annavad vabatahtlikud lisaväärtuse raamatukogu teenustele, laiendades ja edendades meie poolt pakutavat. Raamatukogu vabatahtlik toob raamatukokku kasutaja pilgu, aidates nii muuta meie teenuseid kasutajasõbralikumaks.

Tallinna Keskraamatukogule on omistatud vabatahtliku sõbra märk (23.11.2016). Tegemist on kvaliteedimärgisega, mis tunnustab vabatahtlike kaasamise head taset ja professionaalsust.

Märk antakse organisatsioonidele, kus vabatahtlike kaasamine on korraldatud vastavalt vabatahtliku tegevuse heale tavale. Rohkem infot vabatahtliku sõbra märgi kohta: vabatahtlikud.ee/organisatsioonile/vabatahtliku-sobra-mark/.tänukiri

Eesti Töötukassa tunnustas 18.01.2018 toimunud tänuüritusel Tallinna ja Harjumaa aasta koostööpartnerina Tallinna Keskraamatukogu. Lähemalt saab tunnustamisest lugeda Eesti Töötukassa veebilehelt.

Kuidas saada raamatukogu vabatahtlikuks

REGISTREERU MEIE VABATAHTLIKUKS

 

Küsimustega vabatahtlike tegevuse kohta Tallinna Keskraamatukogus pöördu julgelt järgneval e-posti aadressil: koordinaator@nulltln.lib.ee
Vt ka www.vabatahtlikud.ee


Lugemist enne vabatahtlikuks registreerimist


Raamatukogu vabatahtlikud

Raamatukogu vabatahtlikuks on oodatud need, kes on valmis oma aja, teadmiste, oskuste, kogemuste ja ideedega kaasa aitama raamatukogu tegevuse mitmekesistamisele ja teenuste tutvustamisele. Vabatahtlikud võivad olla kõik, alates noortest kuni eakateni, eri rahvusest inimesed, erivajadustega inimesed.

Raamatukogu vabatahtlik on rõõmsameelne, aktiivne ja loov. Ta on hea suhtlemisoskusega ning ta leiab raamatukogu kasutajatega, nii täiskasvanute kui laste ja noortega, kergesti ühise keele. Raamatukogu vabatahtlik armastab lugemist, ta väärtustab raamatut ning hindab raamatukogule iseloomulikku süsteemsust ja korda.

Raamatukokku on vabatahtlikuna oodatud näiteks need, kes juba on langetanud otsuse raamatukogunduse õppimise kasuks, ja ka need, kes alles mõtlevad, kas raamatukogus töötamine võiks olla nende kutsumuseks. Samuti on oodatud need, kelle töö on olnud seotud raamatukogu, laste- ja haridusasutustega või raamatute ja kirjandusega, kuid kes nüüd pensionil olles on valmis taas andma oma panuse lastega tegelemisse või tahavad olla rohkem seotud raamatutega ning suhelda lugemist hindavate inimestega. Tegevust leiavad ka kõik need, kes soovivad korraldada üritusi ja arendada raamatukogude teenuseid.

Vahetult laste ja noortega kokkupuutuvate vabatahtlike andmeid kontrollib raamatukogu karistusregistrist. Enne karistusregistrist vastuse saamist ei saa raamatukogu vabatahtlikule anda ülesandeid, mis on seotud laste ja/või noortega.

Tallinna Keskraamatukogu vabatahtlikuks võib tulla ka kogu perega. Igale pereliikmele leiame sobiva tegevuse ning nii saate üheskoos aega veeta.

Kuidas saab vabatahtlik raamatukogu aidata

Raamatukogu on avatud kõigile ideedele, mida vabatahtlik soovib raamatukogus teha. Kindlasti saab kaasa lüüa:

 • ürituste läbiviimisel kaasalöömisel, sh projektide kirjutamisel,
 • raamatukogu teenuste kohta info jagamisel,
 • keelekohvikutes abistamisel,
 • algajate arvutikasutajate juhendamisel,
 • veebilehe ideede genereerimisel ja teostamisel,
 • teatud raamatukogutööde tegemisel (raamatute korrastamine riiulitel, raamatute parandamine),
 • lastele raamatukogus tegevuse korraldamisel (ettelugemine, käelise tegevuse juhendamine jms),
 • töötute konsulteerimisel,
 • juriidilise nõu andmisel.

Mida raamatukogu vabatahtlikele pakub

 • Keskraamatukogule on oluline, et vabatahtlikud tunneksid end osana meie meeskonnast.
 • Me hoolitseme selle eest, et meie vabatahtlikud oleksid hästi ette valmistatud.
 • Meil on vabatahtlikega pidev infovahetus.
 • Vabatahtlik saab osaleda meie koolitustel, erinevatel üritustel ja kokkusaamistel.
 • Tunnustame vabatahtlikke vabariigi aastapäeval.
 • Me oleme avatud vabatahtlike ettepanekutele ja headele ideedele.
 • Vabatahtlikele, kes on meie raamatukogu teenuste kasutajad, teeme soodustusi raamatukoguteenuste kasutamisel.
 • Vajadusel saab meilt soovituskirja tööle või ülikooli kandideerides.

 

Töötukassa maksab vabatahtlikele stipendiumi ja sõidutoetust

Tallinna Keskraamatukogu on sõlminud Eesti Töötukassaga koostööleppe, mille eesmärgiks on anda raamatukogu vabatahtlikele, kes on töötud, uusi tööoskusi ja –kogemusi ning kaasata neid tugevamini ühiskondlikku ellu. Töötukassa maksab töötule vabatahtlikul tööl osalemise puhul stipendiumi ja sõidutoetust. Täpsema informatsiooni saamiseks tuleb töötul pöörduda oma konsultandi poole Töötukassas. Peale seda tuleb töötul registreerida end vabatahtlikuks Keskraamatukogu veebilehe kaudu. Keskraamatukogul on õigus kontrollida vabatahtlikule tööle suunatava töötu tausta ning keelduda talle vabatahtlikku tööd pakkumast. Keskraamatukogu võib keelduda vabatahtliku tööd pakkumisest ka juhul, kui meil ei ole antud hetkel vabatahtlikule sobivat tööd pakkuda. Kui Töötukassast stipendiumi saamise aeg lõpeb või kui vabatahtlik lõpetab oma osalemise raamatukogu vabatahtlikuna, väljastab Keskraamatukogu vabatahtlikule teatise tema vabatahtliku töö kohta.

Vabatahtliku pass

Vabatahtliku pass on mõeldud igale vabatahtlikule, kes soovib vabatahtliku tegevuse käigus saadud teadmised, oskused ja kogemused üles tähendada.

Kuna kõiki teadmisi ja oskusi ei tõenda diplom või tunnistus, siis vabatahtliku pass on hea vahend vabatahtlikus tegevuses omandatud kogemuste kirja panemiseks ning seda saab kasutada koos elulookirjeldusega tööturul, õpingutes või stipendiumidele kandideerides.

Lisainformatsiooni vabatahtliku passi kohta leiad Vabatahtlike Värava veebilehelt.