Eeskirjad

Üldised eeskirjad

Lugejal on võimalik volitada teist isikut tema lugejakaarti kasutama.

 

Erinevad teenused

 

E-teavikute laenamine:

Ajalehtede laenamine:

Arvutid:

E-lugerid:

Innovatsioonilabor:

Kampaania “Lugejaks sündinud”

Kampaania “Raamatuga priiks”

Koduteenindus

Muusikainstrumentide laenamine:

Raamatukogubuss

Rändkoguteenus

Spordivahendid:

Õmblustuba:

 

Logo kasutamine