Raamatukogu tunnustused

Tallinna Keskraamatukogule omistatud tunnustused

Auhind „Tallinna õpitegu 2021“ (2021, TÕN)

Auhind „Tallinna õpitegu 2019“ (2019, TÕN)

Tänukiri XIV Nukitsa konkursil osalemise eest (2018, Eesti Lastekirjanduse Keskus)

Tänukiri KoodiTunni läbiviimise eest (2017, 2018 Hour of Code)

Vabatahtliku sõbra märk (2016, Eesti Külaliikumine Kodukant ning Siseministeerium)

Euroopa Keeleõppe Tunnuskiri “Aasta võõrkeelealane tegu 2016” Tallinna Keskraamatukogu projekti “Skype raamatuklubi” eest. (2016, Euroopa Komisjon ning Haridus- ja Teadusministeerium)

 

Tänukiri kampaania “Tule raamatukokku!” ja sisukate Aleksander Sibula erialapäevade korraldamise eest (2016, Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing)

 

Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu tunnustus “Aasta tegu linnaraamatukogus 2015” (2016, Kultuuriministeerium)

 

Tänukiri Tallinna Keskraamatukogule laste lugemisvara rikastamise eest raamatuga Contra “Kõik on kõige targemad” (2016, Lastekaitse Liit)

 

Tänukiri Tallinna Keskraamatukogule digitaalse kirjaoskuse arendamise eest (2016, Tallinna Kesklinna Valitsus)