Personal

Meie raamatukogu töötajad on oma ala asjatundjad. Nad on sõbralikud, viisakad ja tähelepanelikud, suhtuvad lugupidavalt ning soojalt raamatukogu kasutajatesse ja kolleegidesse. Meie töötajad on avatud uuendustele. Nad mõtlevad iseseisvalt ja on tulemusele orienteeritud. Tööd tehakse meil palju, pühendumisega ja efektiivselt.

Personali värbamisel ja valikul lähtub raamatukogu eesmärgist leida kvalifitseeritud töötajaid. Vabad töökohad Tallinna Keskraamatukogus täidetakse konkursi korras.

Et pakkuda olemasolevatele töötajatele karjäärivõimalust ning seeläbi väärtustada nende teadmiste ja oskuste pikaajalist kasutamist Tallinna Keskraamatukogus, täidetakse vabu töökohti võimalusel sisekonkursside teel.

Toetame oma inimeste arengut. Tallinna Keskraamatukogus korraldatakse töötajatele koolitusi pidevalt, et hoida nende oskusi ja teadmisi heal tasemel. Üha enam viiakse läbi sisekoolitusi, et kasutada optimaalselt organisatsioonisisest ressurssi ja pakkuda töötajatele võimalust arendada koolitamise oskust.


Töö tasustamise alused