Raamatukogust

Tallpeamaja_fassaad2inna Keskraamatukogu põhieesmärgiks on tagada Tallinna elanikele vaba juurdepääs informatsioonile, toetada elukestvat õppimist ja enesetäiendamist.

Meie missiooniks on olla avatud igaühele, pakkudes juurdepääsu informatsioonile, teadmistele, oskustele ja kultuurile. Me pakume ja arendame teenuseid, mis aitavad tallinlastel ning meie linna külalistel olla aktiivne, informeeritud ja täisväärtuslik ühiskonnaliige. Me edendame elukestvat õpet, kasvatame rõõmu lugemisest igas eas inimeses, pakume inspiratsiooni ja elamusi, loome võimalusi eneseväljenduseks ja -arendamiseks ning suhtlemiseks üksteise ja maailmaga.

Meie väärtusteks on sõbralikkus, usaldusväärsus, asjatundlikkus, innovaatilisus ja efektiivsus.

Meie visioon:  Muudame elu rikkamaks!

 
Euroopa Parlamendi saadik Marju Lauristin andis Tallinna Keskraamatukogus 2014. a detsembrikuus Lugemise ja Kirjutamise Ühingule (inglise keeles Reading & Writing Foundation) Rahvaraamatukogud 2020 (inglise keeles Public libraries 2020) programmi raames intervjuu raamatukogude olulisusest. Intervjuu (pikkus 3 min 11 sek) on inglise keeles.

Marju Lauristin räägib, et tänapäeval, kus kodus enam raamatutest nii palju ei räägita, on rahvaraamatukogud üha olulisemad, eriti lastele. Raamatukogud on kohad, kus inimesed, kes armastavad raamatuid leiavad sõbrad, kes samuti armastavad raamatuid, erinevad klubid ja vabatahtliku töö.

Marju Lauristin rõhutab, et rahvaraamatukogud on üks demokraatia alustalasid. Inimene, kes on harjunud kasutama raamatukogu, on harjunud ka lugema, loetut peegeldama ja teistega jagama, suhtlema olulistel teemadel. Lugemine aitab edendada arutlevat demokraatiat.

Lauristin selgitab, et kriisi ajal muutusid raamatukogud ka sotsiaalseteks keskusteks, kuhu said tööotsijad tulla tasuta ajalehti, ajakirju ja raamatuid lugema, mis oli inimestele väga oluline inimväärikuse säilitamiseks. Tööst ilma jäänud inimesed tundsid, et nad ei ole ühiskonnale olulised, sest nad ei ole tööturul kaasatud. Kõik poliitikud seda aga ei mõistnud, miks inimesed istusid raamatukogus, mitte Töötukassas. Raamatukogud olid inimestele aga väga olulised. Raamatukogud aitasid hoida inimesed aktiivsetena, et nad tunneksid ennast kaasatuna ja oleksid võimelised osalema. Raamatukogud aitasid hoida normaalset, kõrgemat enesehinnangut. Inimesed tunnevad ennast kindlamalt teades, et on olemas avalik koht, millel on kõrge kultuuriline prestiiž ja kuhu nad saavad igal ajal tulla.

Lugemiskoera Susi perenaine Maarja Tali, lapsevanem Kristiina Nikkel ning Tallinna Keskraamatukogu laste- ja noorteteeninduse pearaamatukoguhoidja Epp Leikop andsid 2014. a detsembrikuus Lugemise ja Kirjutamise Ühingule intervjuu (pikkus: 2 min 6 sek), kus rääkisid lugemiskoerte projekti ideest ja olulisusest.


Juhtkond

kõrgharidus

raamatukogundus ja bibliograafia

rahvusvaheline ärikorraldus

Kaie Holm

direktor

kaie.holm@nulltln.lib.ee

Telefon 683 0902

Vaata rohkem: artiklid, CV

keskharidus

Kristel Rajatamm

majandusdirektor

majandus@nulltln.lib.ee

Telefon 683 0905

kõrgharidus

laul

sotsiaaltöö

Kristi Veeber

teenindusdirektor

kristi.veeber@nulltln.lib.ee

Telefon 683 0903

Avalike suhete osakond

kõrgharidus

infoteadus

Mari Sieberk

arendusjuht

mari.sieberk@nulltln.lib.ee

Telefon 683 0907

kõrgharidus

infoteadus

Laura Vunk

projektijuht

laura.vunk@nulltln.lib.ee

Telefon 683 0925

kõrgharidus

Triinu Univer

veebihaldur

triinu.univer@nulltln.lib.ee

Telefon 683 0925

kõrgharidus

tööstuskunst

Tiina Randoja

kunstnik

Telefon 683 0906

Infotehnoloogia osakond

keskharidus

arvutiteenindus

Raivo Pilder

IT-juht

raivo.pilder@nulltln.lib.ee

Telefon 683 0925

Ivo Ahun

IT-spetsialist

ivo.ahun@nulltln.lib.ee

Telefon 683 0925

kõrgharidus

raamatukogundus ja infoteadus

Liina Haas

raamatukogutarkvara haldur

liina.haas@nulltln.lib.ee

Telefon 683 0917

kõrgharidus

infoteadus

Aleksandr Kapatsõna

IT-spetsialist

aleksandr.kapatsona@nulltln.lib.ee

Telefon 683 0968

Kantselei- ja personaliosakond

kõrgharidus

ärijuhtimine

organisatsioonikäitumine

Ruth Pilder

personalijuht

personal@nulltln.lib.ee

Telefon 683 0904

kõrgharidus

liha ja lihasaaduste tehnoloogia

Milvi Jenson

sekretär

keskraamatukogu@nulltln.lib.ee

Telefon 683 0900

Majandusosakond

kõrgharidus

Teet Kiik

haldusjuht

majandus@nulltln.lib.ee

Telefon 683 0905

kõrgharidus

riigiteadused

Kadri Tomp

haldusspetsialist

majandus@nulltln.lib.ee

Telefon 683 0905

keskharidus

traktorist-masinist

Peeter Veevo

autojuht-ekspediitor

majandus@nulltln.lib.ee

Telefon 683 0905

autojuht-ekspediitor

autojuht-ekspediitor

majandus@nulltln.lib.ee

Töötlusosakond

kõrgharidus

infoteadused

Aivi Sepp

osakonnajuhataja

aivi.sepp@nulltln.lib.ee

Telefon 683 0966

kõrgharidus

infoteadus

Eva Suik

pearaamatukoguhoidja

komplekteerimine@nulltln.lib.ee

Telefon 683 0966

kõrgharidus

raamatukogundus ja bibliograafia

Aive Alamaa

raamatukoguhoidja

komplekteerimine@nulltln.lib.ee

Telefon 683 0966

kõrgharidus

infoteadus

Rebeka Grossfürst

raamatukoguhoidja

komplekteerimine@nulltln.lib.ee

Telefon 683 0966

kõrgharidus

Kaie Kliimann

raamatukoguhoidja

komplekteerimine@nulltln.lib.ee

Telefon 683 0966

kõrgharidus

filosoofia

Andrea Ruud

e-raamatukogu spetsialist

komplekteerimine@nulltln.lib.ee

Telefon 683 0966

keskharidus

raamatukogundus

Reet Sepp

raamatukoguhoidja

komplekteerimine@nulltln.lib.ee

Telefon 683 0966

kõrgharidus

raamatukogundus ja bibliograafia

Tatjana Škapova

raamatukoguhoidja

komplekteerimine@nulltln.lib.ee

Telefon 683 0966

kõrgharidus

tekstiili- ja kergetööstuse toodangu kunstiline kujundamine

Sirje Kriisa

köitja

komplekteerimine@nulltln.lib.ee

kõrgharidus

ökonomist

Elviira Vehh

teavikute vormistaja

komplekteerimine@nulltln.lib.ee

Telefon 683 0966

Tatjana Klimenko

raamatute kiletaja

komplekteerimine@nulltln.lib.ee

Telefon 683 0966

Eestikeelse kirjanduse osakond

kõrgharidus

raamatukogundus ja bibliograafia

Reet Ojasoo

osakonnajuhataja

reet.ojasoo@nulltln.lib.ee

Telefon 683 0919

kõrgharidus

raamatukoguhoidja-infotöötaja

Kristina Rood

infoteeninduse pearaamatukoguhoidja

ls@nulltln.lib.ee

Telefon 683 0917

kõrgharidus

raamatukogundus ja infoteadus

Merle Tanilsoo

pearaamatukoguhoidja

merle.tanilsoo@nulltln.lib.ee

Telefon 683 0919

pearaamatukoguhoidja

laste- ja noorteteeninduse pearaamatukoguhoidja

laste@nulltln.lib.ee

Telefon 683 0919

kõrgharidus

infoteadus

Pille Aas

raamatukoguhoidja

eo@nulltln.lib.ee

Telefon 683 0920

kõrgharidus

sotsiaalpedagoogika

Leelo Ainsoo

raamatukoguhoidja

eo@nulltln.lib.ee

Telefon 683 0920

keskharidus

Virve Kadakas

raamatukoguhoidja abi

eo@nulltln.lib.ee

Telefon 683 0920

kõrgharidus

eesti filoloogia

Kairi Kadarpik

raamatukoguhoidja

laste@nulltln.lib.ee

Telefon 683 0914

kõrgharidus

huvijuht-loovtegevuse õpetaja

Mirjam Kaun

raamatukoguhoidja

laste@nulltln.lib.ee

Telefon 683 0914

kõrgharidus

raamatukogundus ja infoteadus

Helen Kena

raamatukoguhoidja

laste@nulltln.lib.ee

Telefon 683 0914

kõrgharidus

infoteadus

Aimur-Jaan Keskel

raamatukoguhoidja

ls@nulltln.lib.ee

Telefon 683 0917

kõrgharidus

bioloogia

Anneli Limberg

raamatukoguhoidja

ls@nulltln.lib.ee

Telefon 683 0917

kõrgharidus

raamatukogundus ja bibliograafia

Pille Mölder

raamatukoguhoidja

eo@nulltln.lib.ee

Telefon 683 0920

kõrgharidus

kirjandus ja kultuuriteadused

Annemari Parmakson

raamatukoguhoidja

eo@nulltln.lib.ee

Telefon 683 0920

kõrgharidus

infoteadus

Riina Pohlak

raamatukoguhoidja

ls@nulltln.lib.ee

Telefon 683 0917

kõrgharidus

kirjandus ja kultuuriteadused

Mai Raet

raamatukoguhoidja

eo@nulltln.lib.ee

Telefon 683 0920

kõrgharidus

raamatukogundus ja infoteadus

Triinu Rannaäär

raamatukoguhoidja

eo@nulltln.lib.ee

Telefon 683 0920

kõrgharidus

Ketlin Rauk

raamatukoguhoidja

eo@nulltln.lib.ee

Telefon 683 0920

kõrgharidus

Tea Roosvald

raamatukoguhoidja

ls@nulltln.lib.ee

Telefon 683 0917

kõrgharidus

eesti filoloogia

Sigrid Sünd

raamatukoguhoidja

eo@nulltln.lib.ee

Telefon 683 0920

keskharidus

Alvar-Jaanus Tamm

raamatukoguhoidja

eo@nulltln.lib.ee

Telefon 683 0920

keskharidus

Birgit Teemäe

raamatukoguhoidja

eo@nulltln.lib.ee

Telefon 683 0920

Muusikaosakond

kõrgharidus

infoteadus

Kaie Viigipuu-Kreintaal

osakonnajuhataja

muusika@nulltln.lib.ee

Telefon 683 0913

kõrgharidus

infoteadus

Liis Kivirand

raamatukoguhoidja

muusika@nulltln.lib.ee

Telefon 683 0912

kõrgharidus

muusikapedagoogika

Ester Pomerants

raamatukoguhoidja

muusika@nulltln.lib.ee

Telefon 683 0912

Võõrkeelse kirjanduse osakond

keskharidus

Kristel Palk

osakonnajuhataja

kristel.palk@nulltln.lib.ee

Telefon 683 0961

kõrgharidus

prantsuse ja saksa keel

Nadezhda Geryak

pearaamatukoguhoidja

nadezhda.geryak@nulltln.lib.ee

Telefon 683 0961

kõrgharidus

raamatukogundus ja bibliograafia

Katrin Antonenko

raamatukoguhoidja

vo@nulltln.lib.ee

Telefon 683 0960

kõrgharidus

romaani-germani keel ja kirjandus

Eha Elmi

raamatukoguhoidja

vo@nulltln.lib.ee

Telefon 683 0960

kõrgharidus

kirjalik tõlge

Kadi Eslon

raamatukoguhoidja

vo@nulltln.lib.ee

Telefon 683 0960

kõrgharidus

raamatukogundus ja bibliograafia

Olga Lošakova

raamatukoguhoidja

vo@nulltln.lib.ee

Telefon 683 0960

kõrgharidus

prantsuse keel ja kirjandus

Julia Maltseva

raamatukoguhoidja

vo@nulltln.lib.ee

Telefon 683 0960

kõrgharidus

raamatukogundus ja bibliograafia

Jelena Sakovskaja

raamatukoguhoidja

vo@nulltln.lib.ee

Telefon 683 0960

kõrgharidus

ajalugu

Elena Vavilova

raamatukoguhoidja

vo@nulltln.lib.ee

Telefon 683 0960

kõrgharidus

rahvusvahelised suhted

Artur Samorukov

raamatukoguhoidja abi

vo@nulltln.lib.ee

Telefon 683 0960

Raamatukogubuss

kõrgharidus

raamatukogundus ja infoteadus

Annika Marsh

raamatukogubussi pearaamatukoguhoidja

buss@nulltln.lib.ee

Telefon 5303 7737

kõrgharidus

eesti keel ja kirjandus

kunstiteadus

Paul Pajos

raamatukogubussi juht-raamatukoguhoidja abi

buss@nulltln.lib.ee

Telefon 5303 7737

keskharidus

Meelis Sootalu

raamatukogubussi juht-raamatukoguhoidja abi

buss@nulltln.lib.ee

Telefon 5303 7737

Haruraamatukogud

Kadrioru raamatukogu

kõrgharidus

dokumendihaldus

Kaidi Teppor-Roomet

haruraamatukogu juhataja

kadrioru@nulltln.lib.ee

Telefon 601 3420

kõrgharidus

klassikaline filoloogia

Jana Orion

raamatukoguhoidja

kadrioru@nulltln.lib.ee

Telefon 601 3420

kõrgharidus

kunstiõpetus

Maris Soobik

raamatukoguhoidja

kadrioru@nulltln.lib.ee

Telefon 601 3420

Kalamaja raamatukogu

kõrgharidus

infoteadus

Helen Reiser-Liim

haruraamatukogu juhataja

kalamaja@nulltln.lib.ee

Telefon 683 0970

kõrgharidus

raamatukogundus ja infoteadus

Ingrid Lestsepp

raamatukoguhoidja

kalamaja@nulltln.lib.ee

Telefon 683 0970

keskharidus

raamatukogundus

Kaja Palmiste

raamatukoguhoidja

kalamaja@nulltln.lib.ee

Telefon 683 0970

kõrgharidus

infoteadus

Stiina Sild

raamatukoguhoidja

kalamaja@nulltln.lib.ee

Telefon 683 0970

Kännukuke raamatukogu

keskharidus

Kirsti Aarniste

haruraamatukogu juhataja

kannukuke@nulltln.lib.ee

Telefon 683 0951

kõrgharidus

rakendusmatemaatika

Piret Jürman

raamatukoguhoidja

kannukuke@nulltln.lib.ee

Telefon 683 0951

kõrgharidus

raamatukogundus ja bibliograafia

Eve Kaasik

raamatukoguhoidja

kannukuke@nulltln.lib.ee

Telefon 683 0951

keskharidus

Diana Koit

raamatukoguhoidja

kannukuke@nulltln.lib.ee

Telefon 683 0951

kõrgharidus

raamatukogundus ja bibliograafia

Svetlana Kaupuž

raamatukoguhoidja

kannukuke@nulltln.lib.ee

Telefon 683 0951

kõrgharidus

haridusteadus

Elena Kopylova

raamatukoguhoidja

kannukuke@nulltln.lib.ee

Telefon 683 0951

Laagna raamatukogu

keskharidus

Anna Kaare

haruraamatukogu juhataja

laagna@nulltln.lib.ee

Telefon 635 0020

kõrgharidus

raamatukogundus ja bibliograafia

Larissa Fjodorova

raamatukoguhoidja

laagna@nulltln.lib.ee

Telefon 635 0020

kõrgharidus

infoteadus

Eve Lausma

raamatukoguhoidja

laagna@nulltln.lib.ee

Telefon 635 0020

kõrgharidus

eesti keel kui teine keel ja eesti kultuur

Valeria Sidorov

raamatukoguhoidja

laagna@nulltln.lib.ee

Telefon 635 0020

Männi raamatukogu

kõrgharidus

raamatukogundus ja bibliograafia

Rita Matat

haruraamatukogu juhataja

manni@nulltln.lib.ee

Telefon 653 2556

kõrgharidus

raamatukogundus ja bibliograafia

Larissa Kolõškova

raamatukoguhoidja

manni@nulltln.lib.ee

Telefon 653 2556

kõrgharidus

eesti filoloogia

kirjandusteadus

Siret Remma

raamatukoguhoidja

manni@nulltln.lib.ee

Telefon 653 2556

Männiku raamatukogu

kõrgharidus

raamatukogundus ja bibliograafia

Kersti Jürimaa

haruraamatukogu juhataja

manniku@nulltln.lib.ee

Telefon 655 9718

kõrgharidus

moekunst

Hele Tunnel

raamatukoguhoidja

manniku@nulltln.lib.ee

Telefon 655 9718

Nurmenuku raamatukogu

kõrgharidus

raamatukogundus ja infoteadus

Kersti Salf

haruraamatukogu juhataja

nurmenuku@nulltln.lib.ee

Telefon 683 0980

keskharidus

Nadežda Honjak

raamatukoguhoidja

nurmenuku@nulltln.lib.ee

Telefon 683 0980

kõrgharidus

infoteadus

Anastasia Morjakova

raamatukoguhoidja

nurmenuku@nulltln.lib.ee

Telefon 683 0980

keskharidus

Jana Must

raamatukoguhoidja

nurmenuku@nulltln.lib.ee

Telefon 683 0980

Nõmme raamatukogu

kõrgharidus

infoteadus

Helena Kostenok

haruraamatukogu juhataja

nomme@nulltln.lib.ee

Telefon 672 3858

kõrgharidus

raamatukogundus ja bibliograafia

Ingrid Aavik

raamatukoguhoidja

nomme@nulltln.lib.ee

Telefon 672 3858

kõrgharidus

raamatukogundus ja bibliograafia

Virve Edro

raamatukoguhoidja

nomme@nulltln.lib.ee

Telefon 672 3858

kõrgharidus

raamatukogundus ja bibliograafia

Karolina Olszak

raamatukoguhoidja

nomme@nulltln.lib.ee

Telefon 672 3858

kõrgharidus

infoteadus

Jandra Peegel

raamatukoguhoidja

nomme@nulltln.lib.ee

Telefon 672 3858

Paepealse raamatukogu

kõrgharidus

infoteadus

Piret Martinov

haruraamatukogu juhataja

paepealse@nulltln.lib.ee

Telefon 632 7463

kõrgharidus

infoteadus

Brigit Bakhof

raamatukoguhoidja

paepealse@nulltln.lib.ee

Telefon 632 7463

kõrgharidus

raamatukoguteadus ja bibliograafia

Irina Barovskaja

raamatukoguhoidja

paepealse@nulltln.lib.ee

Telefon 632 7463

kõrgharidus

raamatukogundus ja bibliograafia

Maimu Johannson

raamatukoguhoidja

paepealse@nulltln.lib.ee

Telefon 632 7463

kõrgharidus

infoteadus

Ülle Kütsen

raamatukoguhoidja

paepealse@nulltln.lib.ee

Telefon 632 7463

Pelguranna raamatukogu

kõrgharidus

raamatukogundus ja bibliograafia

Ebe Otto

haruraamatukogu juhataja

pelguranna@nulltln.lib.ee

Telefon 683 0931

keskharidus

raamatukogundus

Natalja Fjodorova

raamatukoguhoidja

pelguranna@nulltln.lib.ee

Telefon 683 0931

keskharidus

raamatukogundus

Marina Ivanova

raamatukoguhoidja

pelguranna@nulltln.lib.ee

Telefon 683 0931

kõrgharidus

ajalugu

Henrik Nurste

raamatukoguhoidja

pelguranna@nulltln.lib.ee

Telefon 683 0931

kõrgharidus

vene keel ja kirjandus

Niina Porfjontseva

raamatukoguhoidja

pelguranna@nulltln.lib.ee

Telefon 683 0931

kõrgharidus

eesti kooli vene keele ja kirjanduse õpetaja

Laine Taukul

raamatukoguhoidja

pelguranna@nulltln.lib.ee

Telefon 683 0931

Pirita raamatukogu

kõrgharidus

võrdlev kirjandusteadus ja kultuurisemiootika

Tiina Põldmaa

haruraamatukogu juhataja

pirita@nulltln.lib.ee

Telefon 683 0955

keskharidus

Ly Mere

raamatukoguhoidja

pirita@nulltln.lib.ee

Telefon 683 0955

kõrgharidus

eesti keel kui teine keel ja eesti kultuur

Diana Taukul

raamatukoguhoidja

pirita@nulltln.lib.ee

Telefon 683 0955

Pääsküla raamatukogu

kõrgharidus

infoteadus

Sille Ross

haruraamatukogu juhataja

paaskula@nulltln.lib.ee

Telefon 680 3495

keskharidus

raamatukogundus

Merle Neeser

raamatukoguhoidja

paaskula@nulltln.lib.ee

Telefon 680 3495

kõrgharidus

kirjanduse ja kultuuriteadus

Laura Tamsalu

raamatukoguhoidja

paaskula@nulltln.lib.ee

Telefon 680 3495

Sõle raamatukogu

kõrgharidus

infoteadus

Anu Sepp

haruraamatukogu juhataja

sole@nulltln.lib.ee

Telefon 601 9153

keskharidus

Sigrid Teppart

raamatukoguhoidja

sole@nulltln.lib.ee

Telefon 601 9153

kõrgharidus

raamatukogundus ja bibliograafia

Tatiana Vilgats

raamatukoguhoidja

sole@nulltln.lib.ee

Telefon 601 9153

Sääse raamatukogu

kõrgharidus

infoteadus

Piret Heinsaar

haruraamatukogu juhataja

saase@nulltln.lib.ee

Telefon 683 0990

kõrgharidus

raamatukogundus ja bibliograafia

Ljudmilla Kapatsõna

raamatukoguhoidja

saase@nulltln.lib.ee

Telefon 683 0990

kõrgharidus

raamatukogundus ja infoteadus

Karin Pere

raamatukoguhoidja

saase@nulltln.lib.ee

Telefon 683 0990

Tondi raamatukogu

kõrgharidus

raamatukogundus ja bibliograafia

Eike Lille

haruraamatukogu juhataja

tondi@nulltln.lib.ee

Telefon 674 8647

kõrgharidus

raamatukogundus ja bibliograafia

Aivi Kiviloo

raamatukoguhoidja

tondi@nulltln.lib.ee

Telefon 674 8647

kõrgharidus

raamatukogundus ja bibliograafia

Anne Liivak

raamatukoguhoidja

tondi@nulltln.lib.ee

Telefon 674 8647

Torupilli raamatukogu

kõrgharidus

raamatukogundus ja bibliograafia

Siiri Alvela

haruraamatukogu juhataja

torupilli@nulltln.lib.ee

Telefon 600 9113

kõrgharidus

saksa keel

Viivi Suursaar

raamatukoguhoidja

torupilli@nulltln.lib.ee

Telefon 600 9113

kõrgharidus

raamatukogundus

Pille Talioja

raamatukoguhoidja

torupilli@nulltln.lib.ee

Telefon 600 9113

Väike-Õismäe raamatukogu

kõrgharidus

raamatukogundus ja infoteadus

Svea Nuoranen

haruraamatukogu juhataja

oismae@nulltln.lib.ee

Telefon 674 0933

kõrgharidus

raamatukogundus ja bibliograafia

Rita Kaljuste

raamatukoguhoidja

oismae@nulltln.lib.ee

Telefon 674 0933

keskharidus

Jekaterina Širokova

raamatukoguhoidja

oismae@nulltln.lib.ee

Telefon 674 0933

kõrgharidus

füüsika

Anna Žurba

raamatukoguhoidja

oismae@nulltln.lib.ee

Telefon 674 0933