Tallinna Keskraamatukogu logos võib näha üheaegselt nii avatud raamatut, arvutiekraani ees istuvat või raamatut lugevat inimest ning ka lainete levimist. Logo kajastab Keskraamatukogu püüet olla keskuseks, mis levitab teadmisi, ideid, inspiratsiooni, emotsioone ja innovatsiooni ning ühendab inimesi. Ühtlasi sümboliseerib logo inimese ja raamatukogu koostööd – raamatukogu abil on inimese maailmapilt laiem, raamatukogu võimaldab inimesel levitada oma ideid ja teadmisi maailma ning need levivad raamatukokku tagasi.

Tallinna Keskraamatukogu logo ja sellega seotud kujunduselemendid kujundas raamatukogule disainer Markko Karu. Raamatukogule tunnusgraafika leidmiseks korraldas graafiliste disainerite grupp 2014. aasta lõpus talgud, mille võidutööks oli Markko Karu esitatud kavand. M. Karu kujundatud logo võeti Tallinna Keskraamatukogus kasutusele 1. juunil 2015. aastal.

2024. aasta algul võeti raamatukogus kasutusele logo edasiarendus ja stiiliraamat, mille kujundas agentuur La Ecwador.

Enne logo kasutamist palume tutvuda stiiliraamatuga.

Tallinna Keskraamatukogu logo failid