Koolitused

Kõik füüsilised kohtumised ja koolitused on kuni eriolukorra lõpuni tühistatud. Palume mõistvat suhtumist.

Raamatukogu pakub veebisilla vahendusel abi it-valdkonna küsimustes. Õpetame ja koolitame kasutama Skype´i, Facebooki ja nõustame paljude muude digioskuste osas!

Oma digimurede korral võta ühendust Tallinna Keskraamatukogu e-posti aadressil ls@nulltln.lib.ee või telefonil 683 0917 või Skype: Tallinna Keskraamatukogu infoteenindus.

Vaata lähemalt siit.

Raamatukogu pakub veebisilla vahendusel õpilastele koolitöödes abi! Aitame läbi veebisilla infootsingutes ja humanitaarainetes koduste ülesannete lahendamisel. Soovitame lugemiseks laste- ja noortekirjandust, mis on e-raamatukogude kaudu kättesaadavad. Abistame õpilasi uurimis- ja loovtöö allikate otsimisel ning teadusandmebaaside kasutamisel internetis.

Vaata lähemalt siit.

 


Tallinna Keskraamatukogu kõik haruraamatukogud ja teenindusosakonnad pakuvad oma lugejatele, õpetajatele, gümnaasiumi- ja põhikooliklassidele ning lasteaiarühmadele raamatukogus koolitusi, raamatukogutunde ja ekskursioone.

Vaata lisainfot ekskursioonide ja raamatukogutundide kohta.

Kõik koolitused on tasuta ning kestavad orienteeruvalt 11,5h. Koolitust on võimalik läbida nii individuaalselt kui rühmaga.
Koolitustele ja ekskursioonidele tuleb eelnevalt registreeruda. Eelregistreerimise käigus täpsustatakse Teie koolitusvajadus, huvid ja soovitav tulemus, ekskursiooni puhul selle toimumisaeg ja sisu.

Koolitusel registreerumiseks võtke ühendust raamatukoguga. Vaata kontaktandmeid.

NB!  Oбучение на русском языке.


Koolituste tutvustused

 

 

Kui Sa ei leidnud endale sobivat koolitust, anna sellest meile teada raamatukogus kohapeal või kirjutades ls@nulltln.lib.ee.