Koolitused

Pakume veebisilla vahendusel abi it-valdkonna küsimustes. Õpetame ja koolitame kasutama Skype´i ja Facebooki, nõustame arvuti ja nutiseadme kasutamise osas, räägime turvalisusest ja muudest digioskustest!

Vaata ka meie videokoolitusi Tallinna Keskraamatukogu YouTube’i õppevideote kanalil.

Oma digimurede korral võta ühendust ja uuri Tallinna Keskraamatukogu e-posti aadressil ls@nulltln.lib.ee või telefonil 683 0917 või Skype: Tallinna Keskraamatukogu infoteenindus. Lisaks on võimalik eakatel huvilistel omavahel suhelda ning üksteiselt õppida. Vaata lähemalt…

Pakume veebisilla vahendusel õpilastele koolitöödes abi! Aitame infootsingutes ja humanitaarainetes koduste ülesannete lahendamisel. Soovitame lugemiseks laste- ja noortekirjandust, mis on e-raamatukogude kaudu kättesaadavad. Abistame õpilasi uurimis- ja loovtöö allikate otsimisel ning teadusandmebaaside kasutamisel internetis. Vaata lähemalt…

Raamatukogu kutsub lasteaiarühmi ja klasse külla läbi veebi. Tulge meiega raamatukogutundidesse (eesti, inglise ja vene keeles), kus saab arendada üldpädevusi ning saada uusi teadmisi kirjanduse, kultuuri, looduse jt õppeprogrammi teemadel. Raamatukogutunnid on tasuta. Kui tunni tutvustuses ei ole märgitud teisiti, siis oleme valmis tundi läbi viima õpetajale sobival platvormil eeldusel, et see on turvaline. Raamatukogutunni täpse ülesehituse jm lepib raamatukogu õpetajaga eelnevalt kokku. Vaata lähemalt…

 


 

Tallinna Keskraamatukogu kõik haruraamatukogud ja teenindusosakonnad pakuvad oma lugejatele, õpetajatele, gümnaasiumi- ja põhikooliklassidele ning lasteaiarühmadele raamatukogus koolitusi, raamatukogutunde ja ekskursioone.

Vaata lisainfot ekskursioonide ja raamatukogutundide kohta.

Kõik koolitused on tasuta ning kestavad orienteeruvalt 11,5h. Koolitust on võimalik läbida nii individuaalselt kui rühmaga, arvestades 2+2 reeglit.
Koolitustele ja ekskursioonidele tuleb eelnevalt registreeruda. Eelregistreerimise käigus täpsustatakse Teie koolitusvajadus, huvid ja soovitav tulemus, ekskursiooni puhul selle toimumisaeg ja sisu.

Koolitusel registreerumiseks võtke ühendust raamatukoguga. Vaata kontaktandmeid.

NB!  Oбучение на русском языке.


Koolituste tutvustused

 

 

Kui Sa ei leidnud endale sobivat koolitust, anna sellest meile teada raamatukogus kohapeal või kirjutades ls@nulltln.lib.ee.