Infoteenindus

Vastame infopäringutele

Vajad abi soovitud raamatu, artikli, DVD vms otsingul? Kas Sul on vaja täpsustada andmeid või fakte? Soovid leida infot kindlal teemal? Vajaksid nõu andmebaaside kasutamisel? Esita meile küsimusi raamatukogus kohapeal, e-kirja, telefoni või veebilehe vestluse (“Küsi meilt”) teel.

Infopäringuid saab esitada:

  • helistades
    – eestikeelset kirjandust puudutavate küsimuste puhul telefonil 683 0917 või 683 0920
    – võõrkeelset kirjandust puudutavate küsimuste puhul telefonil 683 0960
    – muusika-alaste küsimuste puhul telefonil 683 0912

Teemanimestike koostamine muutub tasuliseks (0,80 €/kirje) alates 24st kirjest. Täpsemat informatsiooni saab eestikeelse kirjanduse osakonna lugemissaalist ja võõrkeelse kirjanduse osakonnast.