Erialapäev: Erialase kõrgharidusega raamatukoguhoidja – kas võimalus, väljakutse või utoopia

Olete oodatud osa võtma Aleksander Sibulale pühendatud erialapäevast “Erialase kõrgharidusega raamatukoguhoidja – kas võimalus, väljakutse või utoopia” 3. novembril Tallinna Keskraamatukogus (Estonia pst 8).

Päevakava

10.00-10.20 Kogunemine, hommikukohv

10.20-10.30 Avasõnad – Kaie Holm (Tallinna Keskraamatukogu, direktor)

10.30-10.50 Globaalne raamistik LIS hariduse edendamiseks – Tuuliki Tõiste (TalTechi raamatukogu, arendusjuht, ERÜ juhatuse esimees)

Raamatukoguhoidja eriala õppekavad on aktiivses muutuses tulenevalt raamatukogude kasutajate vajadustest, tehnoloogilistest ja sotsioloogilistest muutustest (info)ühiskonnas. IFLA on loonud raamistiku ja juhendi, mida soovitatakse kasutada raamatukogunduse ja infoteaduse alaste kõrghariduse õppekavade loomisel, arendamisel ja kvaliteedi hindamisel. Juhendmaterjal kirjeldab raamatukogutöötaja kaheksat põhiteadmiste valdkonda, asetab need laiemasse ühiskondlikku raamistikku ning suhestab omavahel.

10.50-11.10 Õpetame ferrarisid, keda kasutatakse kui muruniitjaid? Miks õpetame infokorraldust ja mitte eraldi raamatukogundust? – Lilian Ariva (Tartu Ülikool, Infokorralduse õppekava programmijuht)

Ettekanne põhineb 2023. aastal läbi viidud uuringul, mille eesmärgiks oli välja selgitada, millistes valdkondades infokorralduse eriala lõpetanud tööd leidnud on. Eraldi keskenduti just raamatukogunduse lõpetanutele ning nende kogemustele, kas ja kuidas raamatukogunduse ja dokumendihalduse koos õppimine on nende edasist tööd toetanud. Uuringu autorid on Tartu Ülikooli kriitiliste andmeuuringute lektor, Södertörni Ülikooli järeldoktor Maris Männiste ja Tartu Ülikooli infokorralduse õppekava programmijuht Lilian Ariva.

11.10-13.00 Paneeldiskussioon Võtame tööle raamatukoguhoidja…: Tööandja ja ülikooli vaade. Moderaator Joonas Hellerma.

Vestlusringis osalevad:

Aija Sakova (Tallinna Ülikool, Ettevõtluskoostöö ja teadmussiirde juht);
Kaie Holm (Tallinna Keskraamatukogu, direktor);
Lilian Ariva (Tartu Ülikool, infokorralduse õppekava programmijuht);
Reet Lubi (Viljandi Linnaraamatukogu, direktor, raamatukoguhoidja kutsestandardi töörühma liige);
Triinu Rätsepp (Valga Keskraamatukogu direktor).

13.00-14.00 Paus lõunaks

14.00-15.50 Paneeldiskussioon Mina töötan raamatukogus. Moderaator Maarja Vaino.

Vestlusringis osalevad:

Astrid Karpender (Türi Raamatukogu, direktor);
Jaanika Tappo (Tallinna Keskraamatukogu, osakonnajuhataja);
Katariina Suurpalo (Oodi raamatukogu, raamatukoguhoidja);
Piret Jõesaar (TLÜ Akadeemiline Raamatukogu, asjaajamisjuht-suhtekorraldaja, ERÜ noorteklubi juht);
Rasmus Toompere (Rõngu raamatukogu, direktor).

15.50-16.00 Lõppsõna

 

Kohtade arv kohapeal on täis!

Erialapäeva otseülekannet saab jälgida Tallinna Keskraamatukogu YouTube kanalil. Otseülekannet ei salvestata.

Küsimusi saab esitada www.menti.com veebikeskkonnas, kood 8870 0457.

Päeva juhib Tallinna Keskraamatukogu arendusjuht Kristi Veeber.

Erialapäeva korraldab Tallinna Keskraamatukogu ja toetab Kultuuriministeerium.

Kord aastas toimuv erialapäev on pühendatud Aleksander Sibulale, kes oli Tallinna Keskraamatukogu direktor aastatel 1921-1950 ning eesti raamatukogunduse arendaja. 4. novembril möödub Aleksander Sibula sünnist 139 aastat