Konkursiväline kandideerimine

Konkursivälise kandideerimise vorm

 

  Isikuandmed

  Kontaktandmed

  Haridus

  ---------------------------------------------------------------------------

  Töökogemus


  ---------------------------------------------------------------------------


  --------------------------------------------------------------------------

  Soovitav ametikoht

  Töö tegemise piirkond *

  Soovitud tööaeg *

  Olulisim täiendõpe

  --------------------------------------------------------------------------

  Keeleoskus

  Eesti keel *

  Inglise keel *

  Vene keel *

  Saksa keel *

  Arvutikasutamise oskus

  Internet *

  Tekstitöötlusvahendite kasutamine *

  Tabelarvutussüsteemide kasutamine *

  Esitlusvahendite kasutamine *

  Raamatukogusüsteemide kasutamine *

  Täiendavad oskused

  Lisainfo