Konkursiväline kandideerimine

Konkursivälise kandideerimise vorm

 

Isikuandmed

Eesnimi *

Perekonnanimi *


Kontaktandmed

Telefon *

E-posti aadress *


Haridus

Kooli nimetus *

Eriala *

Haridustase *

Sisseastumise aasta *

Lõpetamise aasta *

---------------------------------------------------------------------------

Kooli nimetus

Eriala

Haridustase

Sisseastumise aasta

Lõpetamise aasta


Töökogemus

Ettevõte/organisatsioon

Ettevõtte tegevusvaldkond

Töö valdkond/osakond

Täpne ametikoht

Olulisemad projektid,
vastutusvaldkonnad

Töötamise aeg (ajavahemik)

---------------------------------------------------------------------------

Ettevõte/organisatsioon

Ettevõtte tegevusvaldkond

Töö valdkond/osakond

Täpne ametikoht

Olulisemad projektid,
vastutusvaldkonnad

Töötamise aeg (ajavahemik)

--------------------------------------------------------------------------

Ettevõte/organisatsioon

Ettevõtte tegevusvaldkond

Töö valdkond/osakond

Täpne ametikoht

Olulisemad projektid,
vastutusvaldkonnad

Töötamise aeg (ajavahemik)


Soovitav ametikoht

Soovitav ametikoht *

Töö tegemise piirkond *
HaaberstiKesklinnLasnamäeMustamäeNõmmePiritaPõhja-Tallinn

Soovitud tööaeg *
TäistööaegOsaline tööaeg

Soovitav tööleasumise aeg *

Soovitav minimaalne brutopalk alates (eurot kuus)


Olulisim täiendõpe

Täiendõppe valdkond

Koolituse läbiviija nimi (ettevõte, organisatsioon)

Kursuse nimi

Täiendõppe aeg

--------------------------------------------------------------------------

Täiendõppe valdkond

Koolituse läbiviija nimi (ettevõte, organisatsioon)

Kursuse nimi

Täiendõppe aeg


Keeleoskus

Eesti keel *
puudubalgtasekesktaseedasijõudnud

Inglise keel *
puudubalgtasekesktaseedasijõudnud

Vene keel *
puudubalgtasekesktaseedasijõudnud

Saksa keel *
puudubalgtasekesktaseedasijõudnud

Muud keeled


Arvutikasutamise oskus

Internet *
puudubalgtasekesktasespetsialisti tase

Tekstitöötlusvahendite kasutamine *
puudubalgtasekesktasespetsialisti tase

Tabelarvutussüsteemide kasutamine *
puudubalgtasekesktasespetsialisti tase

Esitlusvahendite kasutamine *
puudubalgtasekesktasespetsialisti tase

Raamatukogusüsteemide kasutamine *
SierraRiksUrramMillenniumMuupuudub

Muud programmid


Täiendavad oskused

Täiendavad oskused ja tunnistused


Lisainfo

Huvialad

Soovitajad

Muu info, mida soovite lisada