Projektid

Projektid seisuga 24.07.2019

 

Tallinna Keskraamatukogu kirjandusürituste sarja “Kirjanik raamatukogus” esinejate tasud Eesti Kultuurkapital 01.10.2018‒23.09.2019 3900
Venekeelsete kirjandusürituste sari „Lugejate neljapäev“ Eesti Kultuurkapital 01.09.2018‒20.06.2019 3040
Mängime ja loeme: laste lugemisoskust arendavad lugemismängud raamatukogus Kultuuriministeerium (HMN) 01.09.2018‒31.06.2019 700
Raamatukoguga sõbraks: pagulasperede laste lõimumisprojekt Kultuuriministeerium (HMN) 01.09.2018‒31.09.2019 1160
Õnnelik seenior – tegevus- ja vestlushommikud raamatukogus Sotsiaalministeerium (HMN) 01.10.2018‒30.06.2019 1000
Kirjutamise klubi: noorte tekstiloomeoskuste arendamine Kultuuriministeerium (HMN) 02.01.2018‒31.07.2019 900
„Elu(s) eeskuju“: karjäärivalikuid tutvustav kohtumistesari noortele Kultuuriministeerium (HMN) 01.02.2019‒31.12.2019 800
Huviringi “”Tüdrukute robootikaring “Ozobotid loevad” Paepealse raamatukogus”” läbiviimine mittetulundusühing Robootika 10.12.2018‒30.06.2019 990
Kohtumisürituste sari lastele ja noortele “Mis uudist, raamatukogu?” Eesti Kultuurkapital 01.01.2019‒31.01.2020 1800
Luulemaraton rahvusvahelise luulepäeva tähistamiseks Tallinna Keskraamatukogus Eesti Kultuurkapital 01.03.2019‒30.04.2019 1430
Kirjandusürituste sari “Kirjanik raamatukogus” Eesti Kultuurkapital 01.09.2019‒01.10.2020 3900
Venekeelsete kirjandusürituste sari „Lugejate neljapäev“ Eesti Kultuurkapital 01.09.2019‒30.06.2020 3000
Osalemine EBLIDA-NAPLE konverentsil ja NAPLE e-raamatute töörühmas Eesti Kultuurkapital 12.04.2019‒31.07.2019 320
Osalemine IFLA Metlib 2019. a konverentsil ja esinemine ettekandega Eesti Kultuurkapital 12.04.2019‒30.06.2019 320
Spetsialistide osalemine ja ettekandega esinemine EBLIDA-NAPLE konverentsil ja NAPLE e-raamatute töörühmas ning IFLA MetLib konverentsil Kultuuriministeerium 12.04.2019‒31.07.2019 2812
Vallaraamatukoguhoidjate viiepäevane praktika Tallinna Keskraamatukogus Kultuuriministeerium 23.09.2019‒30.11.2019 775
“Elu nagu raamatus” – kirjandusel põhinevad rollimängud noortele Kalamaja päevadel ja Tallinna merepäevadel Rahvakultuuri Keskus 18.05.2019-13.07.2019 750
Õnnelik seenior raamatukogus Riigi Tugiteenuste Keskus 05.08.2019‒30.06.2020 9550
“Luule on sõnum”: luulekonkurss ja seda toetavad töötoad noortele Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing 01.08.‒01.11.2019 900
Kohtumistesari “Laulupeoheliloojatega laulupeost” õpilastele Eesti Kultuurkapital 02.09.2019‒15.06.2020 2000
Loometöö toetus Kadri Hindrikuse lasteraamatu väljaandmiseks: kinkeraamat I klasside õpilastele Eesti Kultuurkapital 01.07.2019‒30.11.2019 1000
Eesti kirjanike kohtumised raamatukogudes vene keelt kõnelevate õpilastega Eesti Kultuurkapital 02.09.2019‒30.06.2020 1300
Aleksander Sibulale pühendatud erialapäeva korraldamine Kultuuriministeerium 21.10.2019‒30.11.2019 1100
Osalemine raamatukoguteenuste messil Generation Code Euroopa Parlamendis Brüsselis Kultuuriministeerium 25.06.2019‒30.11.2019 1604