Tulge meile tööle

Vabad töökohad

Kui sooviksite Tallinna Keskraamatukogus töötada, kuid sobivat töökuulutust siit ei leia, siis andke endast märku. Täitke ära meie veebilehel konkursivälise kandideerimise ankeet või saatke oma CV ja kaaskiri: personal@nulltln.lib.ee. Saadetud ankeeti ja CV-d hoiame ühe aasta.


Raamatukoguhoidja võõrkeelse kirjanduse osakonnas

Raamatukoguhoidjana teenindad nii eesti kui ka võõrkeelt kõnelevaid lugejaid, sh lugemisnõustamine ja infopäringutele vastamine; korraldad ja viid läbi keelekohvikuid ning digipädevust arendavaid üritusi; juhendad lugejaid infootsingul, arvuti jt IT-seadmete ja tarkvarade kasutamisel; algatad ja viid läbi raamatukogutunde, koolitusi ja kirjandusüritusi, sh neid, mis toetavad lõimumist; töötad teavikute ja koguga sh ingliskeelsega jne.

Kandideerimise tähtaeg 07.12.2022
Tööpakkumine


Raamatukogundust saab õppida

Tartu Ülikoolis ühiskonnateaduste instituudis

Eesti Rahvusraamatukogus (kutsekoolitus)