Tulge meile tööle

Vabad töökohad

Kui sooviksite Tallinna Keskraamatukogus töötada, kuid sobivat töökuulutust siit ei leia, siis andke endast märku. Täitke ära meie veebilehel konkursivälise kandideerimise ankeet või saatke oma CV ja kaaskiri: personal@nulltln.lib.ee. Saadetud ankeeti ja CV-d hoiame pool aastat.


Kännukuke raamatukogu raamatukoguhoidja

Raamatukoguhoidjana teenindad lugejaid, sh lugemisnõustamine ja infopäringutele vastamine; korraldad ja viid läbi digipädevusi arendavaid üritus, juhendad lugejaid arvuti jt IT-seadmete ja tarkvarade kasutamisel; algatad ja viid läbi raamatukogutunde, koolitusi ja kirjandusüritusi lastele ja noortele; töötad teavikute ja koguga jne.

Kandideerimise tähtaeg: 28.02.2021

Töökuulutus


Väike-Õismäe raamatukogu raamatukoguhoidja

Raamatukoguhoidjana teenindad lugejaid, sh lugemisnõustamine ja infopäringutele vastamine; juhendad lugejaid infootsingul, arvuti jt IT-seadmete ja tarkvarade kasutamisel; algatad ja viid läbi raamatukogutunde, koolitusi ja kirjandusüritusi (sh lastele); töötad teavikute ja koguga jne.

Kandideerimise tähtaeg: 28.02.2021

Töökuulutus


Raamatukogundust saab õppida

Tallinna Ülikoolis Digitehnoloogiate instituudis

Tartu Ülikoolis ühiskonnateaduste instituudis

Eesti Rahvusraamatukogus (kutsekoolitus)