Tulge meile tööle

Vabad töökohad

Kui sooviksite Tallinna Keskraamatukogus töötada, kuid sobivat töökuulutust siit ei leia, siis andke endast märku. Täitke ära meie veebilehel konkursivälise kandideerimise ankeet või saatke oma CV ja kaaskiri: personal@nulltln.lib.ee. Saadetud ankeeti ja CV-d hoiame ühe aasta.


Kommunikatsioonispetsialist

Kommunikatsioonispetsialistina planeerid ja arendad raamatukogu kommunikatsiooni- ja turundustegevusi; haldad sotsiaalmeedia- ja teisi infokanaleid, lood sisu või korraldad sisuloomet; korraldad meediasuhtlust sh pressiteadete ja artiklite kirjutamine või toimetamine, suhtled aktiivselt meediakanalitega; tellid reklaame, hangid või korraldad meenete hankimist; korraldad ja viid läbi üritusi ja kampaaniaid, osaled koostööprojektides, algatad ja kirjutad uusi projekte; jm.

Kandideerimise tähtaeg: 23.01.2022
Tööpakkumine


Raamatukoguhoidja Pelguranna raamatukogus

Raamatukoguhoidjana teenindad lugejaid, sh lapsi ja noori eesti ja vene keeles, sh lugemisnõustamine ja infopäringutele vastamine; algatad ja viid läbi koolitusi, raamatukogutunde, kirjandusüritusi jms lastele ja noortele; juhendad lugejaid infootsingul, arvuti jt IT-seadmete ja tarkvarade kasutamisel; töötad teavikute ja koguga jne.

Kandideerimise tähtaeg: 18.01.2022
Tööpakkumine


Raamatukoguhoidja

Raamatukoguhoidjana teenindad lugejaid eesti, vene ja inglise keeles, sh lugemisnõustamine ja infopäringutele vastamine; korraldad ja viid läbi digipädevust arendavaid üritusi (robootika, programmeerimise alused jne); juhendad lugejaid infootsingul, arvuti jt IT-seadmete ja tarkvarade kasutamisel; algatad ja viid läbi raamatukogutunde, koolitusi ja kirjandusüritusi; töötad teavikute ja koguga jne.

Kandideerimise tähtaeg: 18.01.2022
Tööpakkumine


Haldusspetsialist

Töötad igapäevaselt koos osakonnajuhataja ja haldusjuhiga. Haldusspetsialistina korraldad igapäevast koristajate tööd, teisi puhastustöid ja riidehoiu tööd; täidad töökeskkonnaspetsialisti ülesandeid, sh töötajate juhendamine, riskianalüüsi pidev kaasajastamine, tervisekontrollide korraldamine jms; varustad struktuuriüksusi kontori- ja majandustarvete ning inventariga; viid läbi hankeid oma vastutusala teenuste tellimisel ja asjade ostmisel vastavalt riigihangete seadusele; osaled arhiivi korrastamisel; tegeled ruumide üürimise ja nende lepingute ettevalmistamisega; aitad raamatukogu ürituste ettevalmistustel jne.

Kandideerimise tähtaeg: 13.12.2021
Töökuulutus


Raamatukogundust saab õppida

Tallinna Ülikoolis Digitehnoloogiate instituudis

Tartu Ülikoolis ühiskonnateaduste instituudis

Eesti Rahvusraamatukogus (kutsekoolitus)