Tulge meile tööle

Vabad töökohad

Kui sooviksite Tallinna Keskraamatukogus töötada, kuid sobivat töökuulutust siit ei leia, siis andke endast märku. Täitke ära meie veebilehel konkursivälise kandideerimise ankeet või saatke oma CV ja kaaskiri: personal@nulltln.lib.ee. Saadetud ankeeti ja CV-d hoiame ühe aasta.


Raamatukoguhoidja eestikeelse kirjanduse osakonnas

Raamatukoguhoidjana teenindad lugejaid, nii lapsi, noori kui täiskasvanuid. Lugejatele pakud  lugemisnõustamist ja vastad nende infopäringutele. Julgustad lapsi ja noori lugema, muudad lugemise nende jaoks põnevaks. Viid läbi arendavaid tegevusi seenioritele. Korraldad ja viid läbi digipädevust arendavaid üritusi ja koolitusi (internetiohutus jne) kõikidele vanuserühmadele; juhendad lugejaid infootsingul, arvuti jt IT-seadmete ja tarkvarade kasutamisel. Töötad teavikute ja koguga, tutvustad kirjandust ja teisi infoallikaid nii raamatukogus kohapeal kui veebi teel jne. Tutvustad kirjandust jt raamatukoguteenuseid seal, kus on lugejad – üritustel, sotsiaalmeediaplatvormides jne.

Tööpakkumine

Kandideerimise tähtaeg 15.02.2024


Raamatukogundust saab õppida

Tartu Ülikoolis ühiskonnateaduste instituudis

Eesti Rahvusraamatukogus (kutsekoolitus)