Tulge meile tööle

Vabad töökohad

Kui sooviksite Tallinna Keskraamatukogus töötada, kuid sobivat töökuulutust siit ei leia, siis andke endast märku. Täitke ära meie veebilehel konkursivälise kandideerimise ankeet või saatke oma CV ja kaaskiri: personal@nulltln.lib.ee. Saadetud ankeeti ja CV-d hoiame pool aastat.


Pelguranna raamatukogu raamatukoguhoidja

Raamatukoguhoidjana teenindad lugejaid, sh lapsi ja noori eesti ja vene keeles, sh lugemisnõustamine ja infopäringutele vastamine; algatad ja viid läbi koolitusi, raamatukogutunde, kirjandusüritusi jms lastele ja noortele; juhendad lugejaid infootsingul, arvuti jt IT-seadmete ja tarkvarade kasutamisel; töötad teavikute ja koguga jne

Kandideerimise tähtaeg: 28.10.2021
Töökuulutus


Haldusspetsialist

Haldusspetsialistina korraldad koristustöid ja riidehoiu tööd; täidad töökeskkonnaspetsialisti ülesandeid, sh töötajate juhendamine, riskianalüüsi pidev kaasajastamine, tervisekontrollide korraldamine jms; varustad struktuuriüksusi kontori- ja majandustarvete ning inventariga; viid läbi hankeid oma vastutusala teenuste tellimisel ja asjade ostmisel vastavalt riigihangete seadusele; osaled arhiivi korrastamisel; tegeled ruumide üürimise ja nende lepingute ettevalmistamisega; aitad raamatukogu ürituste ettevalmistustel jne.

Kandideerimise tähtaeg: 29.10.2021
Töökuulutus


Väike-Õismäe raamatukogu raamatukoguhoidja

Raamatukoguhoidjana teenindad lugejaid eesti ja vene keeles, sh lugemisnõustamine ja infopäringutele vastamine; algatad ja viid läbi raamatukogutunde, koolitusi ja kirjandusüritusi; juhendad lugejaid infootsingul, arvuti jt IT-seadmete ja tarkvarade kasutamisel; korraldad ja viid läbi digipädevust arendavaid üritusi; töötad teavikute ja koguga jne.

Kandideerimise tähtaeg: 07.10.2021

TöökuulutusRaamatukogundust saab õppida

Tallinna Ülikoolis Digitehnoloogiate instituudis

Tartu Ülikoolis ühiskonnateaduste instituudis

Eesti Rahvusraamatukogus (kutsekoolitus)