Tulge meile tööle

Vabad töökohad

Kui sooviksite Tallinna Keskraamatukogus töötada, kuid sobivat töökuulutust siit ei leia, siis andke endast märku. Täitke ära meie veebilehel konkursivälise kandideerimise ankeet või saatke oma CV ja kaaskiri: personal@nulltln.lib.ee. Saadetud ankeeti ja CV-d hoiame pool aastat.


Laagna raamatukogu raamatukoguhoidja

Raamatukoguhoidja peamisteks tööülesanneteks on lugejateenindus, infopäringutele vastamine, lugejate juhendamine infootsingul ja IT-seadmete kasutamisel; raamatukogutundide, koolituste ja ürituste läbiviimine jm. Raamatukoguhoidja korraldab ja arendab seemnelaeka tööd.

Kandideerimise tähtaeg: 30.09.2020

Töökuulutus


Kännukuke raamatukogu raamatukoguhoidja

Raamatukoguhoidjana teenindad lugejaid, sh lugemisnõustamine ja infopäringutele vastamine; juhendad lugejaid infootsingul, arvuti jt IT-seadmete ja tarkvarade kasutamisel; algatad ja viid läbi raamatukogutunde, koolitusi ja kirjandusüritusi; töötad teavikute ja koguga jne.

Kandideerimise tähtaeg: 30.09.2020

Töökuulutus


Raamatukogundust saab õppida

Tallinna Ülikoolis Digitehnoloogiate instituudis

Tartu Ülikoolis ühiskonnateaduste instituudis

Eesti Rahvusraamatukogus (kutsekoolitus)