Riiklikud autasud

Kultuuriministeeriumi tänukirja on saanud 2018. aastal:

Siiri Alvela

Kaie Holm

 

Kultuuriministeeriumi tänukirja on saanud 2017. aastal:

Rita Matat

Reet Ojasoo

Elena Vavilova

Laine Taukul

 

Kultuuriministeeriumi tänukirja on saanud 2015. ja 2016. aastal:

Kaja Palmiste (2016)

Ebe Otto (2016)

Reet Kukk (2015)

Anu Sepp (2015)

 


Eesti Vabariigi presidendi tunnustus vabatahtlike kaasamise ja juhendamise eest Kaie Holmile 2014. aastal.


Kodanikupäeva aumärgi on saanud Merike Poljakov 2011. aastal.

Merike Poljakov on Tallinna Keskraamatukogu raamatukoguhoidja, kes on viinud läbi erinevaid kasutajakoolitusi ja juhendamisi nii eesti kui ka vene keeles aidates kaaskodanikel olla informeeritud, aktiivsed ja täisväärtuslikud ühiskonnaliikmed. Merikese tööd iseloomustab kaasinimestest hoolimine ja tahe julgustada neid oma elu uute teadmistega rikastada.


Eesti Vabariigi teenetemärgi on saanud Kaie Holm – Valgetähe V klassi teenetemärk (2006)