Riiklikud autasud

Kultuuriministeeriumi tänukirja on saanud 2021. aastal:

Kultuuriministeeriumi tänukirja on saanud 2020. aastal:

Ljudmilla Kapatsõna

Sirje Kriisa

 

Kultuuriministeeriumi tänukirja on saanud 2018. aastal:

Niina Porfjontseva

Ingrid Aavik

Aive Alamaa

Alvar-Jaanus Tamm

 

Eha Elmi

Reet Sepp

Kaie Holm

Siiri Alvela

 

Kultuuriministeeriumi tänukirja on veel saanud:
– 2017. aastal: Rita Matat, Reet Ojasoo, Elena Vavilova, Laine Taukul
– 2016. aastal: Kaja Palmiste, Ebe Otto
– 2015. aastal: Reet Kukk, Anu Sepp


Eesti Vabariigi presidendi tunnustus vabatahtlike kaasamise ja juhendamise eest Kaie Holmile 2014. aastal.

 

 

 


Kodanikupäeva aumärgi on saanud Nadezhda Geryak 2017. aastal.

Tallinna keskraamatukogu võõrkeelse kirjanduse osakonna pearaamatukoguhoidja Nadezhda Geryak aitab eesti kirjandust ja kultuuri tutvustada vene keelt emakeelena kõnelevatele tallinlastele. Juba kuus aastat on ta korraldanud kohtumisürituste sarja, kus vene emakeelega lastele ja noortele tutvustatakse eesti kirjanikke. Lastel aitab eesti keeles lugemist harjutada lõimumiskoer ja eelmisest aastast tegutseb osakonna juures ka keelekohvik. Samuti aitab ta tutvustada erinevate Eestis elavate rahvaste kultuuri.

Kodanikupäeva aumärgi on saanud Merike Poljakov 2011. aastal.

Merike Poljakov on Tallinna Keskraamatukogu raamatukoguhoidja, kes on viinud läbi erinevaid kasutajakoolitusi ja juhendamisi nii eesti kui ka vene keeles aidates kaaskodanikel olla informeeritud, aktiivsed ja täisväärtuslikud ühiskonnaliikmed. Merikese tööd iseloomustab kaasinimestest hoolimine ja tahe julgustada neid oma elu uute teadmistega rikastada.


Eesti Vabariigi teenetemärgi on saanud Kaie Holm – Valgetähe V klassi teenetemärk (2006)