Rändkoguteenus

raamatute kuhi

Rändkoguteenus võimaldab teavikute ja esemete laenamist juriidilistele isikutele: vastavalt raamatukogu võimalustele saavad asutused laenata nii raamatuid, perioodikat, heli- ja videosalvestisi kui ka näiteks spordivahendeid ja muusikainstrumente. Laenamiseks ja tagastamiseks tuleb asutuse esindusõiguslikul või volitatud isikul tulla raamatukokku. Laenuperiood on 63 päeva tagastustähtaja pikendamise võimaluseta.

Huvi korral palume tutvuda rändkoguteenuse osutamise tingimused (kehtivad alates 30.08.2019) ning teavitada raamatukogu lepingu sõlmimise soovist.

Täiendav info:

Tiina Põldmaa (eestikeelse kirjanduse osakonna juhataja) – tel 6830 919, tiina.poldmaa@nulltln.lib.ee
Jaanika Tappo (võõrkeelse kirjanduse osakonna juhataja) – tel 683 0961, jaanika.tappo@nulltln.lib.ee

 

Tallinna munitsipaallasteaiad on oodatud kasutama rändkoguteenust „Mesilase Miti raamatutaru lasteaias“, mille raames raamatukogu komplekteerib ja saadab lasteaiarühmadele regulaarselt raamatukaste.

Raamatukastid sisaldavad vastavalt raamatukogu võimalustele ja lasteaia soovidele eakohast ilu- ja teadmiskirjandust, pildi- ja pappraamatuid. Vähesel määral võib kastides olla ka perioodikat, heli- ja videosalvestisi. Üldjuhul jäävad kastid lasteaeda kaheks kuuks, seejärel tuleb raamatukogutöötaja neile järele ja toob uue sisuga kastid. Teenuse korraldamisega seotud kulud kannab raamatukogu. Teavikute rikkumise korral lasteaialt hüvitist ei nõuta.

Munitsipaallasteaedadel on võimalik laenata ka esemeid (näiteks spordivahendeid ja muusikainstrumente) – selleks tuleb lasteaia esindusõiguslikul või volitatud isikul tulla raamatukogu sellesse teenindusosakonda või haruraamatukokku, kus ese asub. Laenuperiood on 63 päeva tagastustähtaja pikendamise võimaluseta.

Palume tutvuda lasteaiale rändkoguteenuse kasutamise tingimustega (kehtivad alates 30.08.2019). Lepingu sõlmimise soovist palume teavitada lähimat teenindusosakonda või haruraamatukogu.

Eralasteaedadel palume tutvuda rändkoguteenuse osutamise tingimustega teistele asutustele.