Õmblustuba

Sõle raamatukogus (Sõle 47b) asuvat õmblustuba saavad kasutada Tallinna Keskraamatukogu vähemalt 12-aastased lugejad, kes on eelnevalt tutvunud õmblustoa kasutamise eeskirjaga ning elektriõmblusmasinate ja triikraua kasutamise ohutusjuhendiga.

12–17-aastasele isikule annab õiguse kasutada õmblustuba vanema või eestkostja kirjalik nõusolek.

Õmblustoa esmakordsel kasutamisel tuleb täita registreerimisvorm, mis annab õmblustoa kasutamise õiguse üheks aastaks.

Õmblustoa kasutamiseks tuleb edaspidi esitada lugejakaart või ID-kaart, kui raamatukogu kasutamise eeskirja tundmise kohta on antud digitaalallkiri.

Raamatukogus on võimalik kohapeal kasutada ja koju laenata õmblemisalast kirjandust. Lõigete võtmiseks on raamatukogus moe- ja käsitööajakirjad.


 

Õmblustoast leiab järgmised vahendid:

– õmblusmasin Janome

– overlokõmblusmasin Elna 264

– kattemasin Elna

– rätsepamannekeen (rõiva istuvuse korrigeerimiseks)

– proovikabiin

– aurutriikraud

– triikimislaud

– lauad lõigete joonistamiseks

– niit overlokõmblusmasinale ja kattemasinale (valge, beež, must). Niitidega toetab AS Abakhan Fabrics Eesti.

Tööks vajalikud vahendid nagu kangas, niit, lõikepaber jms tuleb lugejal ise kaasa võtta.

Õmblustoa broneerimine

Õmblustoa kasutamiseks tuleb broneerida aeg kas raamatukogus kohapeal, e-kirja teel sole@nulltln.lib.ee või helistades telefoninumbril 601 9153. Õmblustoa saab broneerida maksimaalselt neljaks (4) tunniks päevas kahel (2) päeval nädalas.

Lugeja vastutus (väljavõte õmblustoa kasutamise eeskirjast):

♦ Kasutaja kannab materiaalset vastutust tema kasutusse antud raamatukogu vahendite (õmblusmasin, overlokõmblusmasin, triikimislaud, triikraud jms) eest.

♦ Õmblustoa kasutaja on kohustatud teavitama raamatukoguhoidjat viivitamata, kui õmblustoa kasutamisel tekivad probleemid (nt elektriõmblusmasinaid ei saa kasutada, triikraud kukkus maha jms).

♦ Õmblustoa vahendi rikkumise kahtluse korral korraldab raamatukogu majandusosakond vahendi kontrollimise, vajadusel kaasates kolmandaid isikuid, 30 päeva jooksul arvates probleemi tekkimisest või rikkumise avastamisest. Kui selgub, et kasutaja on vahendi rikkunud, on ta kohustatud tasuma vahendi remondi kulud või uue, samaväärse vahendi hinna raamatukogu määratud tähtpäevaks.

♦ Õmblustoa kasutaja vastutab õmblustoas toimunu eest ka siis, kui ta on õmblustuppa lubanud kolmanda isiku (nt lapse).

♦ Õmblustoa kasutaja vastutab tema kätte antud õmblustoa võtme ja selle kasutamise eest. Ukse võtme kaotamisel tuleb õmblustoa kasutajal tasuda võtme maksumus 5 eurot ja luku vahetamise tasu.

♦ Raamatukogul on õigus määrata kasutajale, kes ei ole järginud õmblustoa kasutamise eeskirja või on rikkunud õmblustoa vahendit või raamatukogu inventari või on kasutanud neid ärilistel eesmärkidel, määramata ajaks õmblustoa kasutamise keeld.

 


abakhani logo