E-ressursid

ais

Arhiivi infosüsteem ehk AIS on Rahvusarhiivi ja Tallinna Linnaarhiivi andmebaas, kus on teave arhiivis hoitavate dokumentide kohta. Olemuselt on AIS sarnane raamatukogude elektrooniliste andmebaasidega, mille abil saab raamatuid üles leida.


Best Marketing ja ajakiri Kajamagazine-kaja-image

 

 

Ligipääs raamatukogudes: eestikeelse kirjanduse osakonnas (Estonia pst 8)

 Digitaalarhiiv DIGAR – Eesti Rahvusraamatukogu digitaalarhiivis DIGAR arhiveeritakse võrguväljaandeid, trükieelseid faile ja trükiste digiteeritud koopiaid. DIGARist leiab raamatuid, ajalehti, ajakirju, kaarte, noote, fotosid ja postkaarte. Arhiveeritud väljaanded on leitavad e-kataloogi  ESTER ja RRis loodud bibliograafiliste andmebaaside kaudu.


DIGARi Eesti artiklite portaali eesmärgiks on koondada ühte keskkonda ja pakkuda juurdepääsu kõigile läbi aegade Eestis ilmunud või välismaal eesti keeles avaldatud digitaalselt sündinud ja digiteeritud ajalehtedele (alates 1821.aastast) ning ajakirjadele jm perioodilistele väljaannetele (alates 2017. aastast).

 


Digiteek on avalik veebikeskkond, kust leiate pildi, heli- ja videofailid Eesti Ajaloomuuseumi näitustest, üritustest ja muuseumi kogudest.

 


Digiteeritud Eesti ajalehed. Valik ajalehti aastatest 1821-1944 ja väliseesti ajalehti alates 1944. aastast.

 Eesti ajakirjanduse analüütiline bibliograafia sisaldab Eesti-ainelisi artikleid 20. sajandi esimesest poolest.

 

 


Eesti artiklite andmebaasi “Index Scriptorum Estoniae ISE” koostatakse peamiselt Eestis ilmuvate ajalehtede, ajakirjade, artiklikogumike ja jätkväljaannete põhjal. Alates 1.01.2017 koostatakse valikuliselt raamatukogude teemabaasidest lähtuvalt. Aluseks nii trükis ilmunud kui ka võrguväljaanded.

 


Eesti eElurikkus koondab ühte portaali Eesti eluslooduse andmed. Talletatud on üle 25 600 liigi.

 Eesti Entsüklopeedia internetiversioon on veebipõhine teabevaramu, mis sisaldab üle 60 000 illustratsiooni ja 90 000 artikli. Teabevaramu on üles ehitatud teemavaldkondadena ja jaguneb märksõnaartikliteks. Artiklite hulgas on nii lühikesi mõisteseletusi, isikuartikleid kui ka pikemaid teemakäsitlusi.


filmi-andmebaas

Eesti Filmi Andmebaas EFIS– Kõige täielikum avalikkusele kättesaadav Eesti filmi ja filmikultuuri varamu. Eesti filmi andmebaas hõlmab Eesti filmiloojate loomingut alates aastast 1912.


Eesti Ilukirjanduse Andmebaas sisaldab infot eesti kirjanike ja nende poolt kirjutatud ilukirjanduslike teoste kohta, mida on peale kasutajaks liitumist võimalik arvustada ning hinnata.

 


 

Eesti Keele Instituudi kohanimedeandmebaas – otsida on võimalik Eesti ja välisriikide kohanimesid, samuti infot maailma keelte, kirjade ning rahvaste kohta

 


Eesti Muuseumide Infokeskus annab ülevaate näitustest, kavandatavaist üritustest jm olulisemast Eesti muuseumides.

 

 


Eesti Muuseumide veebivärav – võimaldab kõigil huvilistel tutvuda muuseumide infosüsteemiga MuIS liitunud muuseumide kogudega.

 


Eesti mänguasjade andmebaas on Tartu Mänguasjamuuseumil valminud digiarhiiv, mis sisaldab infot Eestis toodetud mänguasjade kohta ja palju pilte vanadest tuttavatest

lapsepõlvesõpradest.

 

 


Eesti rahvaluule andmebaas sisaldab erinevaid eesti-, inglise- ja saksakeelseid
folklooriteemalisi andmebaase.


Eesti rahvusbibliograafia andmebaas sisaldab Eestis ja eesti keeles mis tahes infokandjal ilmunud raamatuid, perioodilisi väljaandeid, kaarte, noote jne.

 

 


Eesti regilaulude andmebaas

 


Eesti Spordi Biograafiline leksikon, Sporditulemuste andmebaas, Sporditulemuste register jpm

 


Eesti Statistika andmebaas koosneb statistika andmebaasist ja regionaalarengu andmebaasist.

 

 


Estonica – entsüklopeedia Eestist (eesti, vene ja inglise keeles)

 


E-kataloog ESTER on Eesti suuremate raamatukogude ühiskataloog. E-kataloog ESTER sisaldab kirjeid raamatute, perioodikaväljaannete, nootide, helisalvestiste, e-ressursside jms kohta.


Euroopa Nõukogu e-raamatukogust on võimalik alla laadida erinevaid ingliskeelseid trükiseid ning postkaarte ja plakateid hariduse, inimõiguste, demokraatia ja seaduste, tervishoiu, internetiohtude, kultuuri, spordi ja jpm teemadel. Näiteks on olemas alajaotus noortele lugejatele või õpetajatele mõeldud väljaannetega.

 

 


evaramu

E-varamu portaali eesmärgiks on kätte saadavaks teha Eesti mäluasutuste: raamatukogude, arhiivide ja muuseumide digiteeritud ressursse.

 

 


Andmebaasi ISIK on sisestatud ca 7000 isiku ligi 20 000 erinevat pseudonüümi.

 


Kirjandusmuuseumi virtuaalne kelder – saab tutvuda osaga Eesti Kirjandusmuuseumi ulatuslikest kogudest, mis hõlmavad Eesti rahvaluulet, kirjakultuuri ja kultuurilugu

 


Kodulooportaal on Eesti rahvaraamatukogude ühine koduloolise info talletamise süsteem. See võimaldab otsida eri paikkondi puudutavaid artikleid ja teavikuid, tutvuda pikemate tekstide ja entsüklopeedilise materjaliga.


Kreutzwaldi sajand – interaktiivne teabekeskkond, mis tutvustab eesti kultuuriajalugu alates 19. sajandi algusest kuni Eesti Vabariigi loomiseni 1918. aastal


 

kutsekeel.ee koondab ja haldab erialakeele ning kutse õppimiseks ja õpetamiseks loodud materjale.

 


Riigi Teataja sisaldab seadusi, üleriigilisi määrusi, Vabariigi Valitsuse korraldusi ja Riigikogu otsuste kõiki muudatusi sisaldavaid terviktekste ning erinevaid algtekste.

 


ROAD andmebaas koondab erinevate riikide avatud juurdepääsuga teadusväljaandeid.

 


Tallinna õigusaktide register

 


VAU – virtuaalne uurimissaal on Rahvusarhiivi kliente teenindav virtuaalne uurimissaal, mis koondab kõiki arhiivikasutajatele suunatud arhiivide veebiressursse ning olulist arhiiviteavet.


Õiguskeel on õiguskeele veebiväljaanne, mis sisaldab õigusterminoloogiat ja tõlkenõuandeid.

key-icon NB! Piiratud ligipääsuga andmebaase, portaale ja e-väljaandeid saab kasutada vaid raamatukogus kohapeal. Kasutamiseks vajalike paroolide saamiseks pöörduge raamatukoguhoidja  poole.


EBSCOhost andmebaasides kajastatakse erinevate kirjastuste ajakirju, suur osakaal teadusajakirjadel. NB! Tallinna Keskraamatukogu lugejad saavad andmebaasi kasutada ka raamatukoguväliselt. Kasutajanime ja salasõna saamiseks tuleb kirjutada aadressil ls@nulltln.lib.ee või helistada telefonil 683 0917.

 

 


Õigusinfosüsteemi ESTLEX pakett „Eesti õigusaktid vene keeles“ sisaldab olulisemate seaduste, seadustike ja mõnede Vabariigi Valitsuse määruste tõlkeid vene keelde.

Pakett sisaldab lisaks tõlgetele:

  • Riigi Teatajas avaldatud riiklike õigusaktide kehtival kujul eestikeelseid terviktekste alates 16.11.1988;
  • linke õigusakti juures sama valdkonda reguleerivate Läti õigusaktide inglisekeelsetele tõlgetele;
  • Euroopa Liidu Teatajas alates 2004. a avaldatud üldisemat huvi pakkuvaid ja avaldamiseks kohustuslikke Euroopa Liidu õigusakte.

Muusikaandmebaas, mis sisaldab järgmisi teatmeteoseid:

• The New Grove Dictionary of Music and Musicians
• The New Grove Dictionary of Opera
• The New Grove Dictionary of Jazz

Mitmete artiklitega kaasas noodid ja helinäited.

aripaev

Aripaev.ee on paberkujul ilmuva Äripäeva veebiversioon, mis pakub võimalust lugeda Äripäeva paberlehes ja lisalehtedes ning internetiväljaannetes ilmunud lugusid.

Ligipääs raamatukogudes: kõigis raamatukogudes ja osakondades, välja arvatud võõrkeelse kirjanduse osakonnas.


Деловые ведомости dv

Ligipääs raamatukogudes: eestikeelse kirjanduse osakonnas, võõrkeelse kirjanduse osakonnas, Pelguranna, Kännukuke, Laagna, Männi, Nurmenuku, Paepealse, Sõle, Sääse ja Väike-Õismäe raamatukogudes.

 


Ehitusuudised ja ajakiri “Ehitaja”magazine-ehitaja-image

Ligipääs raamatukogudes: eestikeelse kirjanduse osakonnas (Estonia pst 8)

 

 

 


Ekspress Meedia digiväljaanded

Lugemiseks 15 väljaannet: Eesti Ekspress, Eesti Päevaleht, Laupäevaleht LP, Maaleht, Õhtuleht, Anne&Stiil, Eesti Naine, Kalale, Kodukiri, Kroonika, Maakodu, Naisteleht, Oma Maitse, Pere ja Kodu, Tervis Pluss.

Ligipääs raamatukogudes: kõigis raamatukogudes ja osakondades, väljaande kasutamisvõimalust küsi raamatukoguhoidjalt


Finantsuudised ja infoleht “Finantsjuhtimine”

Ligipääs raamatukogudes: eestikeelse kirjanduse osakonnas (Estonia pst 8)

 


 

Personaliuudised ja ajakiri “Personalipraktik”magazine-pp-image

Ligipääs raamatukogudes: eestikeelse kirjanduse osakonnas (Estonia pst 8)

 

 

 


Postimees Pluss on teenus, mis pakub võimalust lugeda Postimehe paberlehes ja lisalehtedes ning internetiväljaannetes ilmunud lugusid.

Ligipääs raamatukogudes: kõigis raamatukogudes ja osakondades

 


Raamatupidamisuudised ja ajakiri “Raamatupidamise praktik”

 

Ligipääs raamatukogudes: eestikeelse kirjanduse osakonnas (Estonia pst 8)

 

 

 


Äripäeva käsiraamat “Logistika ja eksport”

Peale lingi avamist klikkida üleval paremal nurgas nuppu Lugema.


Ligipääs raamatukogudes:
eestikeelse kirjanduse osakonnas (Estonia pst 8)

 


Äripäeva käsiraamat “Tööõigus. Näidised ja kommentaarid”

Peale lingi avamist klikkida üleval paremal nurgas nuppu Lugema.

Käsiraamatust leiate põhjaliku selgituse töölepinguseaduse ja nende sätete kohta, mille tõlgendamisel võib tekkida küsimusi.


Ligipääs raamatukogudes:
eestikeelse kirjanduse osakonnas (Estonia pst 8)

 


Äripäeva käsiraamat “Finantsjuhtimine” 

Peale lingi avamist klikkida üleval paremal nurgas nuppu Lugema.

“Finantsjuhtimise käsiraamat” annab ülevaate väärtusjuhtimisest, investeerimisprojektide hindamisest ja finantseerimisest. Käsitletakse ka ettevõtte maksevõime kindlustamist, finantsplaneerimist ja -analüüsi ning riskijuhtimist.


Ligipääs raamatukogudes:
eestikeelse kirjanduse osakonnas (Estonia pst 8)

 


Äripäeva käsiraamat “Lepingud. Näidised ja kommentaarid”

Peale lingi avamist klikkida üleval paremal nurgas nuppu Lugema.

Käsiraamat “Lepingud. Näidised ja kommentaarid“ tutvustab põhjalikult võlaõigusseaduse üldosa ning kommenteerib igapäevapraktikas kõige enam levinud lepinguid (sh käendus, garantii, nõuete loovutamine, müük, töövõtt, laen, liising, üür jne) ja näidiseid.


Ligipääs raamatukogudes:
eestikeelse kirjanduse osakonnas (Estonia pst 8)

 


Äripäeva käsiraamat “Raamatupidamise teabevara” 

Peale lingi avamist klikkida üleval paremal nurgas nuppu Lugema.

Praktiline, mahukas ja süsteemne teave aastaaruande koostamisest, raamatupidamise korraldamisest, bilansist ja kasumiaruandest ning muudest olulistest teemadest.


Ligipääs raamatukogudes:
eestikeelse kirjanduse osakonnas (Estonia pst 8)


Äripäeva käsiraamat “Dokumendinäidised äritegevuses”

Peale lingi avamist klikkida üleval paremal nurgas nuppu Lugema.

Sellest käsiraamatust leiate üle 300 äritegevuses vajaliku dokumendi näidise koos juristide kommentaaridega.


Ligipääs raamatukogudes:
eestikeelse kirjanduse osakonnas (Estonia pst 8)

 


Äripäeva käsiraamat “Töötervishoid ja -ohutus” 

Peale lingi avamist klikkida üleval paremal nurgas nuppu Lugema.

Selles raamatus käsitletakse tervisekontrolli, töötajate juhendamise, riskianalüüsi, töökeskkonna ohutegurite, tööõnnetuste ja terviseedenduse valdkonda. Leiate näiteid juhtumitest ja probleemidest, millega ettevõtjad tööinspektsiooni pöörduvad või tööinspektorid ettevõtteid kontrollides kokku puutuvad.


Ligipääs raamatukogudes:
eestikeelse kirjanduse osakonnas (Estonia pst 8)

 


 

Äripäeva käsiraamat “Maksud” 

Peale lingi avamist klikkida üleval paremal nurgas nuppu Lugema.

Põhiteemad on maksumaksja õigused ja kohustused, tulumaks, käibemaks, aktsiisid, tollimaks, siirdehinnad, rahvusvaheline maksustamine.


Ligipääs raamatukogudes:
eestikeelse kirjanduse osakonnas (Estonia pst 8)


Tallinna Keskraamatukogu RBdigitali e-raamatukogu pakub raamatukogu kasutajatele võimalust lugeda e-ajakirju inglise, vene ja hiina keeles. RBdigitali e-raamatukogu veebileht nagu ka kasutajatele suunatud abiinfo on ingliskeelsed.

ellu_logo_2

Tallinna Keskraamatukogu e-raamatukogu ELLU pakub raamatukogu kasutajatele võimalust lugeda eesti ja välismaiste autorite teoseid. Valikust leiab nii ilu- kui teadmiskirjandust. E-raamatud on põhiliselt eesti keeles.


Tallinna Keskraamatukogu OverDrive’i e-raamatukogu pakub raamatukogu lugejatele võimalust lugeda inglis- ja venekeelseid e-raamatuid ning kuulata audioraamatuid. Meie OverDrive’i e-raamatukogu veebilehte saab kasutada inglis- või venekeelsena,
kasutajatele suunatud abiinfo OverDrive´i lehel on ingliskeelne.