E-ressursid

ais logo

Arhiivi infosüsteem ehk AIS on Rahvusarhiivi ja Tallinna Linnaarhiivi andmebaas, kus on teave arhiivis hoitavate dokumentide kohta. Olemuselt on AIS sarnane raamatukogude elektrooniliste andmebaasidega, mille abil saab raamatuid üles leida.


digitaalarhiivi logo
Digitaalarhiiv DIGAR – Eesti Rahvusraamatukogu digitaalarhiivis DIGAR arhiveeritakse võrguväljaandeid, trükieelseid faile ja trükiste digiteeritud koopiaid. DIGARist leiab raamatuid, ajalehti, ajakirju, kaarte, noote, fotosid ja postkaarte. Arhiveeritud väljaanded on leitavad e-kataloogi ESTER ja RRis loodud bibliograafiliste andmebaaside kaudu.


digitaalarhiivi logo

DIGARi Eesti artiklite portaali eesmärgiks on koondada ühte keskkonda ja pakkuda juurdepääsu kõigile läbi aegade Eestis ilmunud või välismaal eesti keeles avaldatud digitaalselt sündinud ja digiteeritud ajalehtedele (alates 1821.aastast) ning ajakirjadele jm perioodilistele väljaannetele (alates 2017. aastast).

 


logo

Digiteek on avalik veebikeskkond, kust leiate pildi, heli- ja videofailid Eesti Ajaloomuuseumi näitustest, üritustest ja muuseumi kogudest.

 


ajalehe Perno Postimees päis
Eesti ajakirjanduse analüütiline bibliograafia sisaldab Eesti-ainelisi artikleid 20. sajandi esimesest poolest.

 

 


ISE logo

Eesti artiklite andmebaasi “Index Scriptorum Estoniae ISE” koostatakse peamiselt Eestis ilmuvate ajalehtede, ajakirjade, artiklikogumike ja jätkväljaannete põhjal. Alates 1.01.2017 koostatakse valikuliselt raamatukogude teemabaasidest lähtuvalt. Aluseks nii trükis ilmunud kui ka võrguväljaanded.

 


tekst eElurikkus

Eesti eElurikkus koondab ühte portaali Eesti eluslooduse andmed. Talletatud on üle 25 600 liigi.

 


pildiks on tekst - Eesti Entsüklopeedia
Eesti Entsüklopeedia internetiversioon on veebipõhine teabevaramu, mis sisaldab üle 60 000 illustratsiooni ja 90 000 artikli. Teabevaramu on üles ehitatud teemavaldkondadena ja jaguneb märksõnaartikliteks. Artiklite hulgas on nii lühikesi mõisteseletusi, isikuartikleid kui ka pikemaid teemakäsitlusi.


Eesti filmi andmebaasi logo

Eesti Filmi Andmebaas EFIS– Kõige täielikum avalikkusele kättesaadav Eesti filmi ja filmikultuuri varamu. Eesti filmi andmebaas hõlmab Eesti filmiloojate loomingut alates aastast 1912.


eesti ilukirjanduse andmebaasi logo

Eesti Ilukirjanduse Andmebaas sisaldab infot eesti kirjanike ja nende poolt kirjutatud ilukirjanduslike teoste kohta, mida on peale kasutajaks liitumist võimalik arvustada ning hinnata.

 


 

Eesti Keele Instituudi kohanimedeandmebaas – otsida on võimalik Eesti ja välisriikide kohanimesid, samuti infot maailma keelte, kirjade ning rahvaste kohta

 


kollaaž minipiltidest

Eesti Muuseumide Infokeskus annab ülevaate näitustest, kavandatavaist üritustest jm olulisemast Eesti muuseumides.

 

 


eesti muuseumide veebivärava logo

Eesti Muuseumide veebivärav – võimaldab kõigil huvilistel tutvuda muuseumide infosüsteemiga MuIS liitunud muuseumide kogudega.

 


rahvariietes mängukaru - Tartu mänguasjamuuseumi logo

Eesti mänguasjade andmebaas on Tartu Mänguasjamuuseumil valminud digiarhiiv, mis sisaldab infot Eestis toodetud mänguasjade kohta ja palju pilte vanadest tuttavatest

lapsepõlvesõpradest.

 

 


Eesti rahvaluule andmebaasi logo

Eesti rahvaluule andmebaas sisaldab erinevaid eesti-, inglise- ja saksakeelseid
folklooriteemalisi andmebaase.


eesti rahvusbibliograafia logo

Eesti rahvusbibliograafia andmebaas sisaldab Eestis ja eesti keeles mis tahes infokandjal ilmunud raamatuid, perioodilisi väljaandeid, kaarte, noote jne.

 

 


tekst - eesti regilaulude andmebaas

Eesti regilaulude andmebaas

 


logo

Eesti Spordi Biograafiline leksikon, Sporditulemuste andmebaas, Sporditulemuste register jpm

 


logo

Eesti Statistika andmebaas koosneb statistika andmebaasist ja regionaalarengu andmebaasist.

 

 


logo

Estonica – entsüklopeedia Eestist (eesti, vene ja inglise keeles)

 


logo

E-kataloog ESTER on Eesti suuremate raamatukogude ühiskataloog. E-kataloog ESTER sisaldab kirjeid raamatute, perioodikaväljaannete, nootide, helisalvestiste, e-ressursside jms kohta.


Euroopa Nõukogu e-raamatukogust on võimalik alla laadida erinevaid ingliskeelseid trükiseid ning postkaarte ja plakateid hariduse, inimõiguste, demokraatia ja seaduste, logotervishoiu, internetiohtude, kultuuri, spordi ja jpm teemadel. Näiteks on olemas alajaotus noortele lugejatele või õpetajatele mõeldud väljaannetega.

 

 


logo

E-varamu portaali eesmärgiks on kätte saadavaks teha Eesti mäluasutuste: raamatukogude, arhiivide ja muuseumide digiteeritud ressursse.

 

 


Andmebaasi ISIK on sisestatud ca 7000 isiku ligi 20 000 erinevat pseudonüümi.

 


logol kolm kivi laotud torniks

Kirjandusmuuseumi virtuaalne kelder – saab tutvuda osaga Eesti Kirjandusmuuseumi ulatuslikest kogudest, mis hõlmavad Eesti rahvaluulet, kirjakultuuri ja kultuurilugu

 


rahvariiete mustri taustal tekst - kodulugu

Kodulooportaal on Eesti rahvaraamatukogude ühine koduloolise info talletamise süsteem. See võimaldab otsida eri paikkondi puudutavaid artikleid ja teavikuid, tutvuda pikemate tekstide ja entsüklopeedilise materjaliga.


Kreutzwaldi sajand – interaktiivne teabekeskkond, mis tutvustab eesti kultuuriajalugu alates 19. sajandi algusest kuni Eesti Vabariigi loomiseni 1918. aastal


 

kutsekeel.ee koondab ja haldab erialakeele ning kutse õppimiseks ja õpetamiseks loodud materjale.

 


tekst - Riigi Teataja

Riigi Teataja sisaldab seadusi, üleriigilisi määrusi, Vabariigi Valitsuse korraldusi ja Riigikogu otsuste kõiki muudatusi sisaldavaid terviktekste ning erinevaid algtekste.

 


tekst - ROAD

ROAD andmebaas koondab erinevate riikide avatud juurdepääsuga teadusväljaandeid.

 


logo

Tallinna õigusaktide register

 


logo

VAU – virtuaalne uurimissaal on Rahvusarhiivi kliente teenindav virtuaalne uurimissaal, mis koondab kõiki arhiivikasutajatele suunatud arhiivide veebiressursse ning olulist arhiiviteavet.


kolme lõviga vapp

Õiguskeel on õiguskeele veebiväljaanne, mis sisaldab õigusterminoloogiat ja tõlkenõuandeid.

võti NB! Piiratud ligipääsuga andmebaase, portaale ja e-väljaandeid saab kasutada vaid raamatukogus kohapeal. Kasutamiseks vajalike paroolide saamiseks pöörduge raamatukoguhoidja  poole.


ebsco logo

EBSCOhost andmebaasides kajastatakse erinevate kirjastuste ajakirju, suur osakaal teadusajakirjadel. NB! Tallinna Keskraamatukogu lugejad saavad andmebaasi kasutada ka raamatukoguväliselt. Kasutajanime ja salasõna saamiseks tuleb kirjutada aadressil ls@nulltln.lib.ee või helistada telefonil 683 0917.

Andmebaasi kasutamiseks pöördu raamatukoguhoidja poole.


estlex logo

Õigusinfosüsteemi ESTLEX pakett „Eesti õigusaktid vene keeles“ sisaldab olulisemate seaduste, seadustike ja mõnede Vabariigi Valitsuse määruste tõlkeid vene keelde.

Pakett sisaldab lisaks tõlgetele:

  • Riigi Teatajas avaldatud riiklike õigusaktide kehtival kujul eestikeelseid terviktekste alates 16.11.1988;
  • linke õigusakti juures sama valdkonda reguleerivate Läti õigusaktide inglisekeelsetele tõlgetele;
  • Euroopa Liidu Teatajas alates 2004. a avaldatud üldisemat huvi pakkuvaid ja avaldamiseks kohustuslikke Euroopa Liidu õigusakte.

Andmebaasi kasutamiseks pöördu raamatukoguhoidja poole.


Keelevara sõnastike andmebaasis on 30 erinevat sõnastikku, näiteks võõrsõnastik, eesti kirjakeele seletussõnaraamat, eesti-norra sõnaraamat, inglise-eesti füüsika sõnastik, vene-eesti sõnaraamat. Otsingut on võimalik teha nii ühe sõnastiku piires kui ka valides mitu sõnastikku.

Ligipääs raamatukogudes kohapeal IP-põhine, probleemide korral pöördu raamatukoguhoidja poole.


tekst - oxford music online

Muusikaandmebaas, mis sisaldab järgmisi teatmeteoseid:

• The New Grove Dictionary of Music and Musicians
• The New Grove Dictionary of Opera
• The New Grove Dictionary of Jazz

Mitmete artiklitega kaasas noodid ja helinäited.

Ligipääs raamatukogudes kohapeal IP-põhine, probleemide korral pöördu raamatukoguhoidja poole.


Naxonaxos logose muusikaandmebaasid – Tallinna Keskraamatukogu lugejatel on  võimalus kasutada ingliskeelseid andmebaase Naxos Music Library ja Naxos Music Library Jazz. Pidevalt täienevas kataloogis on üle 150 000 CD-plaadi ja üle 2 miljoni loo.

Ligipääs raamatukogudes kohapeal IP-põhine, probleemide korral pöördu raamatukoguhoidja poole

tekst - äripäev

Aripaev.ee on paberkujul ilmuva Äripäeva veebiversioon, mis pakub võimalust lugeda Äripäeva paberlehes ja lisalehtedes ning internetiväljaannetes ilmunud lugusid.

Ligipääs raamatukogudes: kõigis raamatukogudes ja osakondades, välja arvatud võõrkeelse kirjanduse osakonnas.


Деловые ведомости venekeelne tekst

Ligipääs raamatukogudes: eestikeelse kirjanduse osakonnas, võõrkeelse kirjanduse osakonnas, Pelguranna, Kännukuke, Laagna, Männi, Nurmenuku, Paepealse, Sõle, Sääse ja Väike-Õismäe raamatukogudes.

 


Ehitusuudised ja ajakiri “Ehitaja”ajakiri ehitaja esikaas

Ligipääs raamatukogudes: eestikeelse kirjanduse osakonnas (Estonia pst 8)

 

 

 


Ekspress Meedia digiväljaandedtekst - ekspress meedia

Lugemiseks 11 väljaannet: Eesti Ekspress, Eesti Päevaleht, Laupäevaleht LP, Maaleht, Anne ja Stiil, Eesti Naine, Kroonika, Maakodu, Oma Maitse, Pere ja Kodu, Tervis Pluss.

Ligipääs raamatukogudes: kõigis raamatukogudes ja osakondades, väljaande kasutamisvõimalust küsi raamatukoguhoidjalt

 


Personaliuudised ja ajakiri “Personalipraktik”ajakirja personalipraktik esikaas

Ligipääs raamatukogudes: eestikeelse kirjanduse osakonnas (Estonia pst 8)

 

 


 

 

Raamatupidamisuudised ja ajakiri “Raamatupidamise praktik”ajakirja raamatupidamise praktik esikaas

 

Ligipääs raamatukogudes: eestikeelse kirjanduse osakonnas (Estonia pst 8)

 

 


Õhtulehe kirjastuse veebiväljaanded

Lugemiseks 7 väljaannet: Õhtuleht, Eesti ajalugu, Kodukiri, Kalale! Looduses, Naisteleht, Nipiraamat ja Tiiu.

Ligipääs raamatukogudes: kõigis raamatukogudes ja osakondades, väljaande kasutamisvõimalust küsi raamatukoguhoidjalt

 

ELLU logo

Tallinna Keskraamatukogu e-raamatukogu ELLU pakub raamatukogu kasutajatele võimalust lugeda eesti ja välismaiste autorite teoseid. Valikust leiab nii ilu- kui teadmiskirjandust. E-raamatud on põhiliselt eesti keeles.


OverDrive logoTallinna Keskraamatukogu OverDrive’i e-raamatukogu pakub raamatukogu lugejatele võimalust lugeda inglis- ja venekeelseid e-raamatuid ja ajakirju ning kuulata audioraamatuid. Meie OverDrive’i e-raamatukogu veebilehte saab kasutada inglis- või venekeelsena,
kasutajatele suunatud abiinfo OverDrive´i lehel on ingliskeelne.

 

Äripäeva teabevara keskkond sisaldab infot ja nõuandeid erinevates valdkondades (nt finantsjuhtimine, lepingud, töösuheted, ehitus, riigihanked, IT-juhtimine). 17 eesti- ja 3 venekeelset teabevara on koostanud oma ala eksperdid, kes neid pidevalt täiendavad ja infot kaasajastavad. Tekste ilmestavad audio- ja videomaterjalid ning näidiseid lepingute, aruannete, eeskirjade jms kohta. Kui teabevarast vastust ei leia või jääb midagi arusaamatuks, on keskkonnas võimalus nõu küsida oma ala spetsialistidelt.

Teabevara saab kasutada kõikides Tallinna Keskraamatukogu osakondades ja haruraamatukogudes.